Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0569993 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Mašín, P. - Dytrych, Pavel - Spáčilová, Markéta - Šolcová, Olga - Wimmerová, L.
  Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů z vod.
  [Advanced sorbents for the separation of microplastics from water.]
  Interní kód: separace mikroplastů ; 2020
  Technické parametry: Funkční vzorek reprezentuje separátor pro záchyt mikroplastů a příp. mikropolutantů z vod, který je tvořen na bázi modifikovaných bentonitů a zeolitů. Modifikace bentonitu byla založena na hydrodynamické separaci prachových částic udržujících se ve vznosu. Je prováděna opakovaným cyklem praní a dekantace bentonitu. Vlastnosti hydraulicky modifikovaného bentonitu a klinoptiolitu pro efektivní záchyt širokého spektra mikročástic různých druhů plastů o velikostním intervalu 30 – 500 μm jsou uvedeny v tabulce níže. Sorbent SBET (m2/g) Smeso (m2/g) Vtot (mm3liq/g) Vmicro (mm3liq/g) EXTRA 107 76 157 17 Klinoptilolit 33 21 114 6
  Ekonomické parametry: Přínosem funkčního vzorku vyvinutého sorbentu je efektivní záchyt mikroplastů z vod. Přímé ekonomické parametry nelze vyjádřit vzhledem k absenci konkurenčních komerčních zařízení pro odstraňování mikroplastů z vod.
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV40126
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: bentonite * polyethylene * microplastics * polystyrene * adsorption * waste water
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0341325
   
   
 2. 2.
  0541449 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Krystyník, Pavel - Mašín, P. - Jadrný, J.
  Elektrodepoziční jednotka pro odstraňování kovů z odpadních vod z energetického využití odpadů s předchozí několikastupňovou extrakcí.
  [Electrodeposition apparatus for removal of metals from wastewater with preceding multistep extraction.]
  Interní kód: elektrodepoziční jednotka ; 2020
  Technické parametry: Navržená a otestovaná laboratorní jednotka je schopna deponovat Zn z vod po vypírce spalin z energetickém využití odpadů. Odpadní voda obsahuje vysoké koncentrace chloridů, které je nutné před samotnou depozicí vyměnit za sírany, aby nedocházelo k produkci HCl a Cl2. Toho se dosáhne ve třech krocích: Nejprve dojde k odstranění kovů ušlechtilejších než zinek pomocí tzv. cementace. Následuje extrakce Zn do organického rozpouštědla a dalším krokem je extrakce Zn z organického rozpouštědla do roztoku kyseliny sírové, za vzniku ZnSO4, který je podroben procesu elektrodepozice.
  Ekonomické parametry: Vzhledem k malému měřítku testovaného zařízení to nelze kalkulovat.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03030388
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: electrodeposition * bis-2-ethylhexylphosphinic acid, * sulphuric acid * hydrochloric acid * zinc
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319001
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.