Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0535833 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana - Křížová, Barbora
  Ochrana půdy, změny klimatu a klimatická politika.
  [Soil protection, climate change, and climate policy.]
  Půda v právních vztazích : aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020 - (Tkáčiková, J.; Vomáčka, V.; Židek, D.), s. 211-234. Edice Scientia, 690. ISBN 978-80-210-9695-0
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) LQ300682001
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: climate change * soil protection * IPCC reports * climate policy
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313752
   
   
 2. 2.
  0520674 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana
  Fragmentace krajiny: ekologická versus dopravní infrastruktura a právo.
  [Habitat fragmentation: Ecological vs. transport infrastructure and law.]
  Auta, auta, auta...a životní prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2019 - (Jančářová, I.; Hanák, J.), s. 147-162. ISBN 978-80-210-9408-6
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: ecological infrastructure * transport infrastructure * erritorial system of ecological stability of landscape * road network * landscape fragmentation * migration of animals
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305310
   
   
 3. 3.
  0507616 - ÚSP 2020 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Simon, Rita - Müllerová, Hana
  Conclusions: Consumer and environmental collective redress in the V4 countries.
  Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? Prague: Ústav státu a práva AV ČR, 2019 - (Simon, R.; Müllerová, H.), s. 246-261. ISBN 978-80-87439-39-5
  Grant ostatní: International Visegrad Fund(CZ) 21730099
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: collective redress * consumer protection * environmental protection * Visegrad countries
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298605
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Visegrad_Manuscript.pdf35.9 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 4. 4.
  0483966 - ÚSP 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana - Hálová, Miloslava
  Prevence sesuvů poprvé: územní plánování.
  Sesuvy - podceňované nebezpečí. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2017 - (Müllerová, H.; Klimeš, J.; Hálová, M.; Blahůt, J.; Gibas, P.; Woitsch, J.; Pauknerová, K.), s. 61-71. ISBN 978-80-200-2803-7
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/4
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: landslides * prevention * territorial planning * environmental impact assessment
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279134
   
   
 5. 5.
  0476385 - ÚSP 2018 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana
  Natura 2000 w prawie czeskim.
  [Natura 2000 in the Czech Law.]
  Obszary Natura 2000 w prawie polskim czeskim i słowackim. Analiza porównawcza. Warszawa: Difin, 2017 - (Habuda, A.), s. 209-293. ISBN 978-83-8085-431-4
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: Natura 2000 * Czech law * nature protection
  Obor OECD: Law
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272896
   
   
 6. 6.
  0469027 - ÚSP 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana
  Kdo se může domáhat práva na příznivé životní prostředí?
  [Who is entitled to claim the right to a favourable environment?]
  Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy.. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016 - (Müllerová, H.), s. 79-112. ISBN 978-80-87439-29-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: right to environment * legal standing * environmental impact assessment
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Mullerova-Pravo_na_priznive_zivotni_prostredi.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266926
   
   
 7. 7.
  0468930 - ÚSP 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana
  Co nás čeká? Jaké změny přinese novela směrnice EIA od roku 2017.
  [What next? Changes expected from the EIA Directive amendment in 2017
  .]
  Masarykova univerzita. In: Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2016 - (Vomáčka, V.; Žídek, D.), s. 59-70. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 561. ISBN 978-80-210-8343-1
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: environmental impact assessment * EIA Directive * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Vomacka_Posuzovani_vlivu.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266737
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Vomacka_Posuzovani_vlivu.pdf03.7 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0465877 - ÚSP 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dousek, J. - Müllerová, Hana
  Ochrana zvířat v ČR - teorie a praxe.
  [Theory and Practice of Animal Protection in the Czech Republic.]
  Kapitoly o právech zvířat. "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016 - (Müllerová, H.; Černý, D.; Doležal, A.), s. 631-702. Právo - etika - společnost, 2. ISBN 978-80-200-2601-9
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: rights of animals * animal protection * legislation of animal rights
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264351
   
   
 9. 9.
  0465570 - ÚSP 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana
  Práva zvířat, nebo lidské právo na ochranu zvířat?
  [Animal Rights, or Human Right to Animal Protection?]
  Kapitoly o právech zvířat. "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016 - (Müllerová, H.; Černý, D.; Doležal, A.), s. 499-511. Právo - etika - společnost, 2. ISBN 978-80-200-2601-9
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: rights of animals * human-animals relationship * animal protection
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264067
   
   
 10. 10.
  0449009 - ÚSP 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Müllerová, Hana
  Ústavní zásada "vlastnictví zavazuje" v ochraně životního prostředí.
  [The Constitutional Principle „Property Entails Obligations“ in the Protection of the Environment.]
  Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015 - (Jančářová, I.; Hanák, J.; Průchová, I.), s. 106-114. Scientia, teoretická, 519. ISBN 978-80-210-7951-9
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: property * environment * obligations
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250618