Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0323531 - ÚCHP 2009 RIV CH eng M - Část monografie knihy
  Gaálová, Jana - Rossignol, S. - Barbier Jr., J. - Kappenstein, C. - Duprez, D.
  Catalysts for Wet Air Oxidation Based on Ce-Zr-Pr-O Mixed Oxides.
  [Katalyzátory pro vlhkou oxidaci vzduchem na báze Ce-Zr-Pr-O.]
  11th International Ceramics Congress. Zurich: Trans Tech Publications, 2006 - (Vincenzini, B.), s. 2089-2095. Advances in Science and Technology, Vol. 45. ISBN 978-3-908158-01-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: sol-gel * catalytic wet air oxidation * platinum
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.cimtec-congress.org/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171455