Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0441806 - ÚACH 2015 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čermáková, Zdeňka - Švarcová, Silvie - Hradil, David - Bauerová, P. - Hradilová, J. - Bezdička, Petr
  Vivianite: A historic blue pigment and its degradation under scrutiny.
  Science and technology for the conservation of cultural heritage. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2013, s. 75-78. ISBN 978-1-138-00009-4.
  [International Congress on Science and technology for the conservation of cultural heritage. Santiago de Compostela (ES), 02.10.2012-05.10.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: vivianite * degradation * micro-FTIR * micro-ATR * SEM-EDS
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244782
   
 2. 2.
  0390201 - ÚACH 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rohanová, D. - Švarcová, Silvie - Hájek, T.
  Signs of degradation of czech art nouveau mosaic glasses.
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 227-235. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: glass mosaic * tesserae * glass corrosion * Victor Foerster * lead glass * Art Nouveau
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0219079
   
 3. 3.
  0390197 - ÚACH 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hradil, David - Hradilová, J. - Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Čermáková, Zdeňka - Bartlová, M.
  Gothic painted decorations in the Gallery of the castle in Lidzbark Warminski.
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 71-78. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: Lidzbark Warmiński * Gothic mural paintings * ni-bearing laterite * chrysoprase * lead-tin yellow
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0219077
   
 4. 4.
  0390195 - ÚACH 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Hradil, David
  Origin, composition and stability of copper pigments in wall paintings.
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 213-225. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: copper pigments * wall paintings * origin * corrosion
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0219075
   
 5. 5.
  0386745 - ÚACH 2013 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rohanová, D. - Švarcová, Silvie - Hájek, T.
  Projevy degradace na českých secesních mozaikových sklech.
  [Signs oF degradaTion oF czech arT nouveau mosaic glasses.]
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 227-235. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: glass mosaic * tesserae * glass corrosion * Victor Foerster * lead glass * Art Nouveau
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216355
   
 6. 6.
  0386743 - ÚACH 2013 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Hradil, David
  Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě.
  [Origin, composition and stability of copper pigments in wall paintings.]
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 197-212. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: copper pigments * wall paintings * origin * corrosion
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216371
   
 7. 7.
  0386742 - ÚACH 2013 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hradil, David - Hradilová, J. - Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Čermáková, Zdeňka - Bartlová, M.
  Gotická malířská výzdoba na hradním ochozu v lidzbarku Warmińském a Česká stopa v severním polsku ii. materiálové provenienční znaky.
  [Gothic painted decorations in the Gallery of the castle in Lidzbark Warminski a bohemian track in northern poland ii.: materials signs of provenance.]
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 59-70. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: lidzbark Warmiński * Gothic mural paintings * ni-bearing laterite * chrysoprase * lead-tin yellow
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216433
   
 8. 8.
  0375814 - ÚACH 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Hradil, David - Žižak, I.
  Určení provenience jílových pigmentů.
  [Determination of clay pigment provenance rased on crystal structure characterisation.]
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2010: THE STORY OF ART - ARTWORK CHANGES IN TIME. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2010, s. 303-308. ISBN 978-80-87108-14-7.
  [Interdisciplinary Conference of Academic-Materials-Research-Laboratory-of-Painted-Artworks /3./. Praha (CZ), 24.11.2010-25.11.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: index * paintings
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208375
   
 9. 9.
  0346569 - ÚACH 2011 IL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Švarcová, Silvie - Kotulanová, Eva - Hradil, David - Bezdička, Petr
  Laboratory powder X-ray microdifraction - the use for pigments and secondary salts identification in frescoes.
  ART 2008. Jerusalem: ISAS, 2008, X2.1-X2.7.
  [International conference on ART2008 /9./. Jerusalem (IL), 25.05.2008-30.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1324; GA AV ČR KJB400320602
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: micro-pXRD
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  www.isas.co.il/art2008/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187567
   
 10. 10.
  0346567 - ÚACH 2011 IL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hradil, David - Hradilová, J. - Švarcová, Silvie - Kotulanová, Eva
  Hand-held XRF for the preliminary screening of early romanesque frescoes in Slovakia.
  ART 2008. Jerusalem: ISAS, 2008, s. 30.1-30.7.
  [International conference on ART2008 /9./. Jerusalem (IL), 25.05.2008-30.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1324; GA AV ČR KJB400320602
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: X-ray fluorescence
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  www.isas.co.il/art2008/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187566