Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0573216 - ÚGN 2023 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Daněk, T. - Vavro, Leona - Vavro, Martin - Kajzar, Vlastimil - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách.
  [Methodological guide for determining the presence of asbestos fibres in rocks.]
  Interní kód: Metodika analýzy vzorků hornin s obs. azbestu,2023 ; 2023
  Technické parametry: Vytvořený metodický dokument sumarizuje dosavadní stav poznání a navazuje na široký výčet zahraničních legislativních, normativních i výzkumných dokumentů pro analýzu azbestových vláken v horninách, přičemž nabízí ucelený a komplexní přehled možných variant pro laboratorní postupy. Ve své praktické části shrnuje přehled technického vybavení nutného k provádění zkoušek, definuje nejlepší způsoby laboratorní praxe, řízení postupů pro udržení kvality a reprodukovatelnosti výsledků a specifikuje požadavky na odbornou způsobilost k provádění analýz.
  Ekonomické parametry: Metodický návod je koncipován tak, aby nalezl uplatnění jak ve veřejném sektoru, tak v komerční sféře. V případě komerčních subjektů lze předpokládat jeho aplikaci v laboratořích provádějících analýzu horninových materiálů. Pravděpodobné využití by měl ale najít také u subjektů, které se zabývají hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem a mohou tak přicházet do kontaktu s horninami s potenciálním obsahem azbestových vláken. Dalšími potenciálními uživateli mohou být odběratelé kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů z řad právnických i fyzických osob. U veřejného sektoru je uplatnění očekáváno především v procesu hodnocení vlivu těžby, geotechnických prací a stavebního užití drceného kameniva na lidské zdraví. Očekávanými uživateli metodického postupu z řad státní správy a samosprávy jsou tedy především Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, orgány státní báňské správy a odbory životního prostředí při krajských, případně obecních úřadech.
  Certifikační orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, Česká republika. Datum certifikace: 17.04.2023
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: naturally occuring asbestos * rocks * aggregate * analysis
  Obor OECD: Mineralogy
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343677
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0573216_protokol.pdf1460.3 KBJinávyžádat
  UGN_0573216.pdf12.4 MBJinávyžádat
   
   
 2. 2.
  0569539 - ÚGN 2023 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Vavro, Leona - Vavro, Martin - Kajzar, Vlastimil - Daněk, T. - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách.
  [Methodological guide for sampling to determine the presence of asbestos fibres in rocks.]
  Interní kód: Metodika odběru hornin s možným obsahem azbestu ; 2022
  Technické parametry: Metodický návod obsahuje jednoznačný a komplexní postup odběru vzorků skalních hornin a přírodního drceného kameniva, následně analyzovaných v laboratoři na přítomnost rizikových azbestových vláken. Součástí metodického návodu je rovněž specifikace způsobilosti k odběru vzorků, potřebného vybavení pro vzorkování, nutného počtu odebraných vzorků, minimální velikosti jednoho vzorku, četnosti odběrů a bezpečnostních opatření při odběru a transportu vzorků.
  Ekonomické parametry: Metodický návod je určen zejména pro subjekty zabývající se těžbou a výrobou kameniva, inženýrskou a stavební činností v horninovém prostředí a sledováním dopadů těchto aktivit na životní prostředí. Potenciálními uživateli metodiky pak jsou také vybrané orgány státní správy a samosprávy a rovněž odběratelé kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů z řad právnických i fyzických osob.
  Certifikační orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. Datum certifikace: 19.12.2022
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: naturally occuring asbestos * rocks * aggregate * sampling
  Obor OECD: Mineralogy
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0341315
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0569539_2.pdf2834.9 KBJinávyžádat
  UGN_0569539.pdf21.8 MBJinávyžádat
   
   
 3. 3.
  0434040 - ÚGN 2015 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Koníček, Petr - Šňupárek, Richard - Konečný, Petr - Ptáček, Jiří - Kukutsch, Radovan - Kajzar, Vlastimil - Waclawik, Petr - Souček, Kamil - Staš, Lubomír - Hortvík, Karel - Konečný, Pavel
  Metodické postupy pro zabezpečení stability důlních děl ve velkých hloubkách.
  [Methodical instructions for secure stability of mine roadways in great depth.]
  Interní kód: 2441/VZ-764 ; 2014
  Technické parametry: Osvědčení o certifikaci č.j. SBS 24098/II/2014-01
  Ekonomické parametry: Zvýšení zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků, č. smlouvy 733/40/10
  Certifikační orgán: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, Praha, Česká republika. Datum certifikace: 18.08.2014
  Grant CEP: GA MV VG20102014034; GA MŠMT ED2.1.00/03.0082
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: roadway stability * methodical instructions * hardcoal underground mining
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238209
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0434040.pdf71.4 MBVydavatelský postprintvyžádat
  UGN_0434040.pdf191.1 MBJinápovolen
   
   
 4. 4.
  0434037 - ÚGN 2015 RIV CZ cze L3 - Certifikované metodiky
  Pavelek, Z. - Brožík, V. - Kajzar, Vlastimil
  Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách.
  [Methodical instructions for roadway driving and rescue service in difficult microclimatic conditions.]
  Interní kód: 2440/VZ-763 ; 2014
  Technické parametry: Osvědčení o certifikaci č.j. SBS 24098/I/2014-01
  Ekonomické parametry: Zvýšení zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků
  Certifikační orgán: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, Praha, Česká republika. Datum certifikace: 18.08.2014
  Grant CEP: GA MV VG20102014034
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: rescue service * methodical instructions * difficult microclimatic conditions
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238208
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0434037.pdf251 MBJinápovolen
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.