Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0346487 - FZÚ 2011 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kment, Štěpán - Klusoň, Petr - Hubička, Zdeněk - Krýsa, J. - Čada, Martin - Gregora, Ivan - Deyneka, Alexander - Remeš, Zdeněk - Žabová, Hana - Jastrabík, Lubomír
  Double hollow cathode plasma jet-low temperature method for the TiO2-xNx photoresponding films.
  Electrochimica acta. Roč. 55, č. 5 (2010), s. 1548-1556. ISSN 0013-4686. E-ISSN 1873-3859
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100805; GA AV ČR KAN400720701; GA ČR GA202/09/0800; GA AV ČR KJB100100703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: TiO * plasma jets
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.642, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187508

             
   
   
 2. 2.
  0345680 - FZÚ 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sokolov, V.I. - Druzhinin, A.V. - Gruzdev, N.B. - Dejneka, Alexandr - Churpita, Olexandr - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Trepakov, Vladimír
  Optical evidence of strong coupling between valence-band holes and d-localized spins in Zn1-xMnxO.
  Physical Review. B. Roč. 81, č. 15 (2010), 153104/1-153104/4. ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA ČR GC202/09/J017; GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: Zn1-xMnxO thin films * absorption edge * localized Zhang-Rice-type state into the band gap
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.772, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186891

             
   
   
 3. 3.
  0336552 - FZÚ 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Suchaneck, G. - Volkonskiy, O. - Hubička, Zdeněk - Dejneka, Alexandr - Jastrabík, Lubomír - Adolphi, B. - Bertram, M. - Gerlach, G.
  Titania seed layers for PZT thin film growth on copper-coated Kapton films.
  [Zárodečné mezivrstvy oxidu titanu určené pro růst PZT vrstev na poměděných kaptonových foliích.]
  Integrated Ferroelectrics. Roč. 108, č. 1 (2009), s. 57-66. ISSN 1058-4587. E-ISSN 1607-8489
  Grant CEP: GA ČR GC202/09/J017; GA AV ČR KJB100100703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: copper coated Kapton * seed layer * seed layer * plasma deposition * XPS
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.329, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180761

             
   
   
 4. 4.
  0336533 - FZÚ 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Suchaneck, G. - Volkonskiy, O. - Gerlach, G. - Hubička, Zdeněk - Dejneka, Alexandr - Jastrabík, Lubomír - Kiselev, D. - Bdikin, I. - Kholkin, A.
  Piezoelectric PZT thin films on flexible copper-coated polymer films.
  [Piezoelektrické tenké vrstvy PZT na flexibilních mědí pokrytých polymerních foliích.]
  Materials Science Forum. 636/637, - (2010), s. 392-397. ISSN 0255-5476
  Grant CEP: GA ČR GC202/09/J017; GA AV ČR KJB100100703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: plasma jet deposition * PZT * kapton® film substrate * piezoresponse force microscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180745

             
   
   
 5. 5.
  0336530 - FZÚ 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Suchaneck, G. - Hubička, Zdeněk - Dejneka, Alexandr - Guenther, M. - Guenther, S. - Meyer, B. - Jastrabík, Lubomír - Gerlach, G. - Schultheiss, E.
  Deposition of PZT Thin Films on Copper-Coated Polymer Foils-Challenges and Perspectives.
  [Depozice PZT vrstev na poměděné polymerní substráty - výzvy a perspektivy.]
  Ferroelectrics. Roč. 379, č. 1 (2009), s. 331-336. ISSN 0015-0193. E-ISSN 1563-5112
  Grant CEP: GA ČR GC202/09/J017; GA AV ČR KJB100100703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: reactive sputter-deposition * plasma-jet system * hydrothermal method
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.447, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180742

             
   
   
 6. 6.
  0336486 - FZÚ 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Potůček, Zdeněk - Trepakov, Vladimír - Makarova, Marina - Sazama, Petr - Badalyan, A. G. - Dejneka, Alexandr - Jastrabík, Lubomír
  Luminescent impurity ion probe and low temperature phase of SrTiO3 nanoparticles.
  [Luminiscenční sonda iontů příměsi a nízkoteplotní fáze nanočástic SrTiO3.]
  Materials Science and Technology. Roč. 25, č. 11 (2009), s. 1334-1340. ISSN 0267-0836. E-ISSN 1743-2847
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1009; GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: strontium titanate * nanocrystals * impurity ions * optical absorption * zero-phonon line
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.794, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180709

             
   
   
 7. 7.
  0335695 - FZÚ 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dejneka, Alexandr - Aulika, I. - Makarova, Marina - Hubička, Zdeněk - Churpita, Olexandr - Chvostová, Dagmar - Jastrabík, Lubomír - Trepakov, Vladimír
  Optical spectra and direct optical transitions in amorphousand crystalline ZnO thin films and powders.
  [Optická spektra a přímé optické přechody v amorfních a krystalických vrstvách a v prášcích ZnO.]
  Journal of the Electrochemical Society. Roč. 157, č. 2 (2009), G67-G70. ISSN 0013-4651. E-ISSN 1945-7111
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1009; GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: ZnO * amorphous and crystalline thin films * nanocrystalline powders * direct optical bandgap
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 2.241, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180090

             
   
   
 8. 8.
  0333773 - FZÚ 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kment, Štěpán - Klusoň, Petr - Žabová, Hana - Churpita, Olexandr - Chichina, Mariya - Čada, Martin - Gregora, Ivan - Krýsa, J. - Hubička, Zdeněk
  Atmospheric pressure barrier torch discharge and its optimization for flexible deposition of TiO2 thin coatings on various surfaces.
  [Atmosferický bariérový pochodňový výboj a jeho optimizace pro flexibilní depozice tenkých vrstev TiO2 na různé substráty.]
  Surface and Coatings Technology. Roč. 204, č. 5 (2009), s. 667-675. ISSN 0257-8972
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KAN400720701; GA ČR GA202/09/0800
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: atmospheric plasma * thin layers * titanium dioxide * PECVD * optical emmision spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.793, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178685

             
   
   
 9. 9.
  0333771 - FZÚ 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kment, Štěpán - Klusoň, Petr - Straňák, Vítězslav - Virostko, Petr - Krýsa, J. - Čada, Martin - Prachařová, Jarmila - Kohout, Michal - Morozová, Magdalena - Adámek, Petr - Hubička, Zdeněk
  Photo-induced electrochemical functionality of the TiO2 nanoscale films.
  [Foto-indukovaná elektrochemická funkční závislost TiO2 nano-vrstev.]
  Electrochimica acta. Roč. 54, č. 12 (2009), s. 3352-3359. ISSN 0013-4686. E-ISSN 1873-3859
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400720701; GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: titanium oxide * nanostructure * sol–gel * photocurrent * surfatron
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.325, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178683

             
   
   
 10. 10.
  0330068 - FZÚ 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Trepakov, Vladimír - Dejneka, Alexandr - Markovin, P. - Lynnyková, Anna - Jastrabík, Lubomír
  A "soft electronic band" and the negative thermooptic effect in strontium titanate.
  ["Měkký elektronový pás" a záporný termooptický efekt v SrTiO3 .]
  New Journal of Physics. Roč. 11, č. 8 (2009), 083024/1-083024/9. ISSN 1367-2630. E-ISSN 1367-2630
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1009; GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: SrTiO3 * optical properties * spectroscopic ellipsometry * negative thermooptic effect
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 3.312, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175937

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.