Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0339613 - SOÚ 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Škodová, Markéta - Trampota, T.
  Nastolování agendy v kontextu výzkumu dlouhodobých účinků médií a výzkumná tradice v ČR.
  [Agenda-setting in context of examination of long-term effect of media and research tradition in the Czech Republic.]
  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.), s. 9-13. ISBN 978-80-7431-009-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: agenda setting * media effect * Acapulco typology
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183085
   
 2. 2.
  0338672 - SOÚ 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kalvas, František
  Ověření hypotézy o nastolování agendy pomocí panelových dat.
  [Testing of agenda-setting hypothesis per panel survey data.]
  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.), s. 76-97. ISBN 978-80-7431-009-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: agenda setting hypothesis * Acapulco typology * panel data
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182391
   
 3. 3.
  0338671 - SOÚ 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Červenka, Jan
  Nejvýznamnější "celospolečenské události" v období od dubna do počátku července 2008 z pohledu veřejnosti.
  [Most important "all-society events" in period from April till the beginning of July 2008 from perspective of public.]
  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.), s. 26-75. ISBN 978-80-7431-009-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: agenda setting * public * MIP
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182390
   
 4. 4.
  0338670 - SOÚ 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Linek, Lukáš - Lyons, Pat
  Stabilní postoj nebo konzistentní odpovídání? Prozkoumání stability stranické identifikace v ČR.
  [A Stable Attitude or a Consistent Answering? Researching the Stability of Party Identification in the Czech Republic.]
  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.), s. 98-123. ISBN 978-80-7431-009-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: party identification * panel survey * stability of party identification
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182389
   
 5. 5.
  0338617 - SOÚ 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vinopal, Jiří
  Konstrukce panelu respondentů a datový soubor.
  [The panel of respondents construction and the data file.]
  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.), s. 124-130. ISBN 978-80-7431-009-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: agenda setting * survey panel * datafile
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182346