Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0373071 - MBÚ 2012 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Brennerová, Mária - Stavělová, M.
  Metodika stanovení difúzního znečištění v environmentálních vzorcích.
  [Methodology for detection of diffuse pollution in environmental samples.]
  Interní kód: MET/1/2011 ; 2011
  Technické parametry: Dokument popisující postup při stanovení difúzního znečištění v českém i anglickém jazyce
  Ekonomické parametry: Nově vyvinutá metodika, která specifikuje pojem difúzní znečištění a umožňuje určit, zda zkoumané ŽP je difúzně znečištěné či nikoliv
  Grant CEP: GA MŠk 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: diffuse pollution * qPCR * degradation genes
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0206234
   
 2. 2.
  0356289 - BTÚ 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie TC 3F9E10A4 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající tetracyklin jako antigen.
  [Mouse hybridoma cell line TC 3F9E10A4 producing monoclonal antibodies that recognize tetracycline as antigen.]
  Interní kód: TC 3F9E10A4 ; 2010
  Technické parametry: Myší hybridomová linie TC 3F9E10D2 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající tetracyklin.
  Ekonomické parametry: komerčně využitelný výsledek
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: tetracycline * monoclonal antibody
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194848
   
 3. 3.
  0356287 - BTÚ 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie TC 3F9E10D2 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající tetracyklin jako antigen.
  [Mouse hybridoma cell line TC 3F9E10D2 producing monoclonal antibodies that recognize tetracycline as antigen.]
  Interní kód: TC 3F9E10D2 ; 2010
  Technické parametry: Myší hybridomová linie TC 3F9E10D2 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající tetracyklin.
  Ekonomické parametry: komerčně využitelný výsledek
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: tetracycline * monoclonal antibody
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194847
   
 4. 4.
  0348059 - BTÚ 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie EN_3G1C3 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající estron jako antigen.
  [Mouse hybridoma cell line EN_3G1C3 producing monoclonal antibodies that recognize estrone as antigen.]
  Interní kód: EN_3G1C3 ; 2010
  Technické parametry: Myší hybridomová linie EN_3G1C3 produkující monoklonální protilátky rozpoznávající estron.
  Ekonomické parametry: komerčně využitelný výsledek
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: estrone * monoclonal antibody
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188678
   
 5. 5.
  0339640 - BTÚ 2010 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie BES_4E8F8 produkující monoklonální protilátku rozpoznávající 17-beta estradiol.
  [Mouse hybridoma cell line BES_4E8F8 producing monoclonal antibody that recognize 17-beta estradiol.]
  Interní kód: BES_4E8F8 ; 2010
  Technické parametry: Monoklonální protilátka
  Ekonomické parametry: Produkce monoklonální protilátky
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: 17-beta estradiol * monoclonal antibody
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183101
   
 6. 6.
  0339639 - BTÚ 2010 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie EL_5F3C4 produkující monoklonální protilátku rozpoznávající estriol.
  [Mouse hybridoma cell line EL_5F3C4 producing monoclonal antibody that recognize estriol.]
  Interní kód: EL_5F3C4 ; 2010
  Technické parametry: Monoklonální protilátka
  Ekonomické parametry: Produkce monoklonální protilátky
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: estriol * monoclonal antibody
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183100
   
 7. 7.
  0339638 - BTÚ 2010 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pěknicová, Jana
  Myší hybridomová linie EL_5F3D2 produkující monoklonální protilátku rozpoznávající estriol.
  [Mouse hybridoma cell line EL_5F3D2 producing monoclonal antibody that recognize estriol.]
  Interní kód: EL_5F3D2 ; 2010
  Technické parametry: Monoklonální protilátka
  Ekonomické parametry: Produkce monoklonální protilátky
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: estriol * monoclonal antibody
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183099
   
 8. 8.
  0323337 - BTÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pěknicová, Jana
  EE2_2D9A12 : myší hybridomová linie produkující monoklonální protilátku rozpoznávající 17-alpha-ethynylestradiol.
  [EE2_2D9A12 : mouse hybridoma cell line producing monoclonal antibody that recognize 17-alpha-ethynylestradiol.]
  Interní kód: EE2_2D9A12 ; 2009
  Technické parametry: monoklonální protilátka
  Ekonomické parametry: produkce monoklonální protilátky
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: anti-17-alpha-ethynylestradiol * monoclonal antibody * EE2
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171327
   
 9. 9.
  0323336 - BTÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pěknicová, Jana
  EE2_3F10-10: myší hybridomová linie produkující monoklonální protilátku rozpoznávající 17-alpha-ethynylestradiol.
  [EE2_3F10-10: mouse hybridoma cell line producing monoclonal antibody that recognize 17-alpha-ethynylestradiol.]
  Interní kód: EE2_3F10-10 ; 2009
  Technické parametry: monoklonální protilátka
  Ekonomické parametry: produkce monoklonální protilátky
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: anti-17-alpha-ethynylestradiol * monoclonal antibody * EE2
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171326
   
 10. 10.
  0323333 - BTÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pěknicová, Jana
  BES_2H11F1: myší hybridomová linie produkující monoklonální protilátku rozpoznávající 17-beta-estradiol.
  [BES_2H11F1: mouse hybridima cell line producing monoclonal antibody that recognize 17-beta-estradiol.]
  Interní kód: BES_2H11F1 ; 2009
  Technické parametry: monoklonální protilátka
  Ekonomické parametry: produkce monoklonální protilátky
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06011
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: anti-17-beta-estradiol * monoclonal antibody
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171324