Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0042523 - ÚBO 2007 RIV TW eng J - Článek v odborném periodiku
  Liu, H.-Z. - Zhu, Y.-R. - Smith, C. - Reichard, Martin
  Evidence of host specificity and congruence between phylogenies of bitterling and freshwater mussels.
  [Důkaz hostitelské specificity a kongruence mezi fylogramy hořavek a sladkovodních mlžů.]
  Zoological Studies. Roč. 45, č. 3 (2006), s. 428-434. ISSN 1021-5506
  Grant ostatní:NSFC(CN) 30470237; NSFC(CN) 40432003; Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences(CN) KZCX3-SW-126
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: bitterling * host specificity * coevolution * phylogeny
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.943, rok: 2006
  http://zoolstud.sinica.edu.tw/Journals/45.3/428.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0135730