Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0095072 - ÚSMH 2008 RIV CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sýkorová, Ivana - Pešek, J. - Mizera, Jiří - Havelcová, Martina - Vašíček, Michal
  Variation in petrology and geochemistry of Tertiary coals in the deposits of the Czech republic – influence of depositional environment.
  [Změny v petrologii a geochemii třetihorních uhlí v ložiscích české republiky – vliv sedimentačního prostředí.]
  Delegate Manual. 33rd CSCOP, 24th TSOP and 59th ICCP Meetings Unconventional Petroleum Systems and Advances in Organic Petrology and Geochemistry. Including the Dr.Fariborz Goodarzi Symposium. Victoria: Canadian Society for Coal Science and Organic Petrology, 2007 - (Sanei, H.), s. 44
  [Unconventional Petroleum systems and Advances in Organic Petrology and Geochemistry. CSCOP /33./, TSOP /24./ and ICCP /59./ Annual Meetings. Victoria (CA), 19.08.2007-25.08.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA105/06/0653; GA ČR GA105/05/0404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: lignite * maceral composition
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154741

             
   
   
 2. 2.
  0094710 - ÚSMH 2008 CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sýkorová, Ivana - Matysová, Petra - Borecká, Lenka - Vašíček, Michal
  Atlas of the microscopic structures of organic matter in the Czech deposits.
  [Atlas mikroskopických struktur organické hmoty z ložisek ČR.]
  Delegate Manual. 33rd CSCOP, 24th TSOP and 59th ICCP Meetings Unconventional Petroleum Systems and Advances in Organic Petrology and Geochemistry. Including the Dr.Fariborz Goodarzi Symposium. Victoria: Canadian Society for Coal Science and Organic Petrology, 2007 - (Sanei, H.), s. 74
  [Unconventional Petroleum systems and Advances in Organic Petrology and Geochemistry. CSCOP /33./, TSOP /24./ and ICCP /59./ Annual Meetings. Victoria (CA), 19.08.2007-25.08.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA105/06/0653
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: disperse organic matter * rank * composition
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154454

             
   
   
 3. 3.
  0080043 - BÚ 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pokorný, P. - Jankovská, Vlasta
  Czech Quaternary: B 4.1 Lake Švarcenberk, B 4.2 Aeolian sand dune near Vlkov, B 4.3 Borkovická blata traditional mire.
  [Český kvartér: B 4.1 Švarcenberské jezero, B 4.2 Písečný přesyp u Vlkova, B 4.3 Rašeliniště Borkovická blata.]
  Excursions quide book. Praha: National Museum, 2006 - (Fatka, O.; Kvaček, J.), s. 76-82. ISBN 80-7036-200-6.
  [European Palaeobotany-Palynology Conference /7./. Prague (CZ), 06.09.2006-11.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA205/06/0395; GA ČR(CZ) GA205/04/0099; GA ČR GA105/06/0653
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: conference * palaeoecology * Třeboň basin
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144516