Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0043425 - BFÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Hradilová, Jana - Malbeck, Jiří - Brzobohatý, Břetislav
  Cytokinin kinetics in binary system of inducible ipt expression and characterization of AHP gene family in Arabidopsis thaliana.
  [Kinetika cytokininů v binárním systému indukovatelné exprese ipt a charakterizace genové rodiny AHP u Arabidopsis thaliana.]
  Programme and Book of Abstracts. Lyon, 2006 - (Nátr, L.). s. 62-62. ISSN 1213-6670.
  [4. Metodické dny. 01.10.2006-04.10.2006, Srní]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LN00A081; GA MŠk(CZ) 1M06030; GA MŠk LC06034; GA AV ČR(CZ) IAA600380507; GA AV ČR(CZ) IAA600040612
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: AHP gene family * cytokinins
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0136417