Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0332195 - FGÚ 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Grausová, Ľubica - Bačáková, Lucie - Kromka, Alexander - Potocký, Štěpán - Vaněček, Milan - Nesládek, M. - Lisá, Věra
  Nanodiamond as Promising Material for Bone Tissue Engineering.
  [Nanodiamant jako slibný materiál pro kostní tkáňové inženýrství.]
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Roč. 9, č. 6 (2009), s. 3524-3534. ISSN 1533-4880
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) KAN400100701
  Program: KA; KA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: osteoblast * nanodiamond * viability
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.435, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177519
   
   
 2. 2.
  0323527 - FGÚ 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Grausová, Ľubica - Vacík, Jiří - Vorlíček, Vladimír - Švorčík, V. - Slepička, P. - Bílková, Petra - Vandrovcová, Marta - Lisá, Věra - Bačáková, Lucie
  Fullerene C60 films of continuous and micropatterned morphology as substrates for adhesion and growth of bone cells.
  [Kontinuální a mikrodoménové fullerénové filmy jako substráty pro adhezi a růst kostních buněk.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, 2-3 (2009), s. 578-586. ISSN 0925-9635. E-ISSN 1879-0062
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA ČR(CZ) GA101/06/0226
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) IAA400100701; GA Mšk(CZ) LC06041
  Program: IA; LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: fullerene * microdomene * bone
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171453
   
   
 3. 3.
  0323525 - FGÚ 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Grausová, Ľubica - Bačáková, Lucie - Kromka, Alexander - Vaněček, Milan - Rezek, Bohuslav - Lisá, Věra
  Molecular markers of adhesion, maturation and immune activation of human osteoblast-like MG 63 cells on nanocrystalline diamond films.
  [Molekulární markery odheze, maturace a imunitní aktivace lidských osteoblastů MG 63 na nanokrystalických diamantových filmech.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, 2-3 (2009), s. 258-263. ISSN 0925-9635. E-ISSN 1879-0062
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA ČR(CZ) GA101/06/0226; GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) KAN400100652
  Program: KA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nanodiamond * differentiation * osteoblast
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171451
   
   
 4. 4.
  0317031 - FGÚ 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Vandrovcová, Marta - Vacík, Jiří - Švorčík, V. - Slepička, P. - Kasálková, N. - Vorlíček, Vladimír - Lavrentiev, Vasyl - Voseček, Václav - Grausová, Ľubica - Lisá, Věra - Bačáková, Lucie
  Fullerene C60 and hybrid C60/Ti films as substrates for adhesion and growth of bone cells (p NA).
  [Vrstvy fullerenů C60 a hybridní vrstvy fullerenů C60 a Ti jako substráty pro adhesi a růst kostních buněk.]
  Physica Status Solidi A. Roč. 205, č. 9 (2008), s. 2252-2261. ISSN 0031-8965
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA ČR(CZ) GA101/06/0226; GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Grant ostatní: GA AVČR(CZ) KAN200100801; GA AV ČR(CZ) IAA400100701; GA AV ČR(CZ) IAA200480702; GA MŠk(CZ) LC06041
  Program: KA; IA; IA; LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: carbon nanoparticles * patterned surfaces * regionally-selective cell colonization
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.214, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166787
   
   
 5. 5.
  0316860 - FGÚ 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kopeček, Milan - Bačáková, Lucie - Vacík, Jiří - Fendrych, František - Vorlíček, Vladimír - Kratochvílová, Irena - Lisá, Věra - Van Hove, E. - Mer, Ch. - Bergonzo, P. - Nesládek, Miloš
  Improved adhesion, growth and maturation of human bone-derived cells on nanocrystalline diamond films (p NA).
  [Zvýšená adhese, růst a vyzrávání lidských kostních buněk na vrstvách nanokrystalického diamantu.]
  Physica Status Solidi A. Roč. 205, č. 9 (2008), s. 2146-2153. ISSN 1862-6300. E-ISSN 1862-6319
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA ČR(CZ) GA101/06/0226; GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) KAN200100801
  Program: KA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10100520; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: nanotechnology * bone tissue engineering * osteoblasts
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.205, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166661
   
   
 6. 6.
  0313663 - FGÚ 2009 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Grausová, Ľubica - Vacík, Jiří - Bílková, Petra - Vorlíček, Vladimír - Švorčík, V. - Soukup, Dalibor - Bačáková, Markéta - Lisá, Věra - Bačáková, Lucie
  Regionally-selective adhesion and growth of human osteoblast-like MG 63 cells on micropatterned fullerene C60 layers.
  [Regionálně-selektivní adheze a růst lidských MG 63 osteoblastů na mikrodoménových fullerénových vrstvách.]
  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Roč. 10, č. 8 (2008), s. 2071-2076. ISSN 1454-4164. E-ISSN 1841-7132
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA202/05/2233; GA AV ČR(CZ) KAN200100801
  Program: GA; KA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10100502; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: fullerene * adhesion * osteoblast
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 0.577, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004794
   
   
 7. 7.
  0313651 - FGÚ 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Grausová, Ľubica - Kromka, Alexander - Bačáková, Lucie - Potocký, Štěpán - Vaněček, Milan - Lisá, Věra
  Bone and vascular endothelial cells in cultures on nanocrystalline diamond films.
  [Kostní a endotelové buňky na nanokrystalických diamantových filmech.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 17, 7-10 (2008), s. 1405-1409. ISSN 0925-9635. E-ISSN 1879-0062
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA202/05/2233; GA AV ČR(CZ) KAN400100701
  Program: GA; KA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: NCD * CPAE * MG 63
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 2.092, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164399
   
   
 8. 8.
  0306977 - ÚMCH 2008 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Slepička, P. - Švorčík, V. - Šlouf, Miroslav - Rybka, V. - Špírková, Milena
  Characterization of metal nanolayers sputtered on poly(ethyleneterephtalate).
  [Charakterizace metalických nanovrstev nanesených na poly(etylentereftalát).]
  Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications. Roč. 2, č. 3 (2008), s. 153-160. ISSN 1842-6573. E-ISSN 2065-3824
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500505
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA MŠk(CZ) LC06041; GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA ČR(CZ) GA102/06/1106
  Program: KA; LC; GA; GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: poly(ethyleneterephtalate) * sputtering * metal nanolayers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.224, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159855
   
   
 9. 9.
  0095775 - FGÚ 2008 RIV PL eng, pol J - Článek v odborném periodiku
  Fraczek, A. - Menaszek, E. - Czajkowska, B. - Bačáková, Lucie - Blazewicz, M.
  In vitro and in vivo biocompatibility of single wall carbon nanotubes.
  [Biokompatibilita jednostěnných uhlíkových nanotrubiček v podmínkách in vitro a in vivo.]
  Engineering of Biomaterials. Roč. 10, 69-72 (2007), s. 8-11. ISSN 1429-7248
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Grant ostatní: -(PL) 3763T02/2006/31
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: carbon nanoparticles * osteoblasts * cytotoxicity
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155286
   
   
 10. 10.
  0092914 - FGÚ 2008 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kasálková, N. - Kolářová, K. - Bačáková, Lucie - Pařízek, Martin - Macková, Anna - Švorčík, V.
  Cell Adhesion and Proliferation on Modified Polyethylene.
  [Adheze a proliferace buněk na modifikovém polyetylénu.]
  Materials Science Forum. 567-568, - (2007), s. 269-272. ISSN 0255-5476
  Grant CEP: GA ČR GA204/06/0225; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA MŠMT(CZ) LC06041
  Grant ostatní: ICT(CZ) 126080017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: plasma discharge * aminoacid grafting * vascular smooth muscle cells
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 0.399, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153108
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.