Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0488811 - SOU-Z 2019 RIV eng U - Uspořádání akce
  Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip - Brož, Luděk - Cidlinská, Kateřina
  Youthful science, useful science: what might the next generation of researchers bring to science and society if it’s adequately supported?
  [Praha, 14.12.2017-14.12.2017, (K-EUR 40/2)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985955 ; RVO:68378076
  Klíčová slova: early-career researchers * research conditions * research assessment
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (FLU-F); AC - Archeologie, antropologie, etnologie (UEF-S)
  Obor OECD: Sociology; Sociology (FLU-F); Antropology, ethnology (UEF-S)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283348
   

 2. 2. 0469615 - UEF-S 2017 RIV eng U - Uspořádání akce
  Brož, Luděk - Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip
  Parasitic Relations in Academic Publishing.
  [Praha, 02.06.2016, (K-WRD 12/2)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:68378025 ; RVO:67985955
  Klíčová slova: predatory publishing * evaluation of science * open access
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z); AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
  https://derivace.wordpress.com/2016/05/20/konference-paraziticke-vztahy-v-akademickem-publikovani/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267645
   

 3. 3. 0469496 - SOU-Z 2017 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
  Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip - Brož, Luděk
  Mezi bibliometrií a peer review: Jak smysluplně a průhledně hodnotit vědecký výzkum.
  [Between bibliometrics and peer review: How meaningfully and transparently evaluate academic research?]
  [Praha, 18.11.2016, (K-EUR 70/1)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:68378076 ; RVO:67985955
  Klíčová slova: research evaluation * science policy * responsible evaluatio * bibliometrics * peer review
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (UEF-S)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267278
   

 4. 4. 0452349 - SOU-Z 2016 RIV cze U - Uspořádání akce
  Stöckelová, Tereza - Klepal, Jaroslav - Šalamounová, Petra
  Utváření hranic a možnosti koexistence mezi konvenční medicínou a „tradiční čínskou medicínou“ v ČR.
  [Boundary work and the coexistence of biomedicine and „traditional Chinese medicine“ in the Czech Republic.]
  [Praha, 05.11.2015, (W-CST 12/0)]
  Grant CEP: GA ČR GA15-16452S
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: biomedicine * correlativity * purification * Chinese Medicine
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253346
   

 5. 5. 0437121 - SOU-Z 2015 RIV cze U - Uspořádání akce
  Dvořáčková, J. - Pabian, P. - Stöckelová, Tereza - Dlouhá, Marie
  Opakování matka moudrosti?! Poznatky z etnografického výzkumu na českých vysokých školách.
  [Repetition is the mother of wisdom?! Observations from an ethnographic research on Czech universities.]
  [Praha, 22.05.2014, (W-CST 7/0)]
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: higher education * massification * academic capitalism
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240706
   

 6. 6. 0422206 - SOU-Z 2014 RIV cze U - Uspořádání akce
  Stöckelová, Tereza - Bernardyová, Kateřina
  „V seznamu, který držíte před sebou, jsou vypsány různé skupiny lidí. Můžete prosím vybrat všechny ty, které byste nechtěl za sousedy?“ aneb Jak sociální vědy utvářejí společnost. Seminář Sociologického ústavu AV ČR.
  ["There are listed different groups of people in the list that you hold in front of you. Can you please sort out any that you would not want as your neighbors?" Or how social science shapes society. Seminar of Institute of Sociology AS CR.]
  [Praha, 24.01.2013, (W-CST 17/0)]
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: social sciences * society * impact
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228440
   

 7. 7. 0329898 - SOU-Z 2010 RIV cze U - Uspořádání akce
  Gajdůšková, A. - Linková, Marcela - Stöckelová, Tereza
  Vědní politika a věda v akci.
  [Science policy and science in action.]
  [Praha, 27.05.2009, (W-EUR 80/1)]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700280907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Science policy * research assessment * scientific career
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175804
   

 8. 8. 0313446 - SOU-Z 2009 RIV eng U - Uspořádání akce
  Stöckelová, Tereza - Wohrer, V. - Mayer, K.
  Acting with social sciences and humanities.
  [Sociální a humanitní vědy v akci.]
  [Rotterdam, 23.08.2008, (W-WRD 50/50)]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: STS * social sciences and humanities
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164262
   

 9. 9. 0313375 - SOU-Z 2009 RIV eng U - Uspořádání akce
  Linková, Marcela - Stöckelová, Tereza
  The politics of knowing: research, institutions and gender in the making.
  [Politiky vědění: proměny výzkumu, institucí a genderu.]
  [Praha, 27.11.2007-28.11.2008, (K-WRD 70/60)]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: science policy * gender
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164217
   

 10. 10. 0032338 - SOU-Z 2007 RIV cze U - Uspořádání akce
  Čada, K. - Červinková, Alice - Linková, Marcela - Řeháčková, Dana - Stöckelová, Tereza - Stachová, Jana
  Komunikace a reprezentace vědy v České republice: vědní politiky a média.
  [Communication and representation of science in the Czech Republic: science policy and the media.]
  [Praha, 16.03.2006, (W-CST 25/0)]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: science * comunication * representation
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0132879