Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0091281 - UCHP-M 20070180 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikulová, Zuzana - Čuba, Pavel - Balabánová, Jana - Rojka, T. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Calcined Ni-Al Layered Double Hydroxide as Catalyst for Total Oxidation of VOC: Effect of Precursor Crystallinity.
  [Kalcinované Ni-Al sloučeniny vrstevnatých hydroxidů jako katalyzátory pro totální oxidaci VOC.]
  Chemical Papers. Roč. 61, 2 (2007) , s. 103-109. ISSN 0366-6352.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /33./. Matliare, 26.05.2006-30.05.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: layered double hydroxide * mixed oxide * hydrothermal treatment
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.367, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004309
   
   
 2. 2.
  0028787 - UCHP-M 20050241 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Pacultová, K. - Lacný, Z. - Mikulová, Zuzana
  Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Catalysts Prepared from Co/Mg-Mn/Al Hydrotalcite-like Compounds.
  [Katalytický rozklad N2O na katalyzátorech připravených z Co/Mg-Mn/Al Hydrotalcitů.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 60, 3-4 (2005), s. 289-297. ISSN 0926-3373. E-ISSN 1873-3883
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GA106/02/0523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: decomposition of nitrous oxide * hydrotalcite-like compounds
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 3.809, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118697