Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0316717 - ÚCHP 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pacultová, K. - Obalová, L. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Catalytic Reduction of Nitrous Oxide with Carbon Monoxide over Calcined Co–Mn–Al Hydrotalcite.
  [Katalytická redukce oxidu dusného oxidem uhelnatým na kalcinovaných Co-Mn-Al hydrotalcitech.]
  Catalysis Today. Roč. 137, 2-4 (2008), s. 358-389. ISSN 0920-5861. E-ISSN 1873-4308
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nitrous oxide * carbon monoxide * mixed oxide catalysts
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 3.004, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166555
   
   
 2. 2.
  0081907 - UCHP-M 20070056 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Obalová, L. - Pacultová, K. - Balabánová, Jana - Jirátová, Květa - Bastl, Zdeněk - Valášková, M. - Lacný, Z. - Kovanda, F.
  Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalysts Prepared from Hydrotalcite-like Precursors on Catalytic Decomposition of N2O.
  [Vliv poměru Mn/Al v Co-Mn-Al směsných oxidických katalyzátorech připravených z hydrotalcitů na katalytický rozklad N2O.]
  Catalysis Today. Roč. 119, 1-4 (2007), s. 233-238. ISSN 0920-5861. E-ISSN 1873-4308
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: N2O decomposition * mixed oxide catalysts * hydrotalcite-like compounds
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.764, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145631
   
   
 3. 3.
  0055172 - UCHP-M 20060184 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Valášková, M. - Balabánová, Jana - Pacultová, K.
  Structure-Activity Relationship in the N2O Decomposition over Ni-(Mg)-Al and Ni-(Mg)-Mn Mixed Oxides Prepared from Hydrotalcite-like Precursors.
  [Vztah mezi strukturou a aktivitou Ni-(Mg)-Al a Ni-(Mg)-Mn směsných oxidů připravených z hydrotalcitů v reakci rozkjladu N2O.]
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical. Roč. 248, 1-2 (2006), s. 210-219. ISSN 1381-1169
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: N2O decomposition * mixed oxide catalyst * layered double hydroxides
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.511, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142992
   
   
 4. 4.
  0040047 - ÚACH 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovanda, F. - Rojka, T. - Dobešová, J. - Machovič, V. - Bezdička, Petr - Obalová, L. - Jirátová, Květa - Grygar, Tomáš
  Mixed oxides obtained from Co and Mn containing layered double hydroxides: Preparation, characterization, and catalytic properties.
  [Směsné oxidy z hydrotalcitů obsahujících Co a Mn: příprava, charakterizace a katalytické vlastnosti.]
  Journal of Solid State Chemistry. Roč. 179, č. 3 (2006), s. 812-823. ISSN 0022-4596. E-ISSN 1095-726X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GA106/05/0366
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: layered double hydroxides * hydrotalcite-like compounds * thermal decomposition
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.107, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003585
   
   
 5. 5.
  0028787 - UCHP-M 20050241 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Pacultová, K. - Lacný, Z. - Mikulová, Zuzana
  Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Catalysts Prepared from Co/Mg-Mn/Al Hydrotalcite-like Compounds.
  [Katalytický rozklad N2O na katalyzátorech připravených z Co/Mg-Mn/Al Hydrotalcitů.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 60, 3-4 (2005), s. 289-297. ISSN 0926-3373. E-ISSN 1873-3883
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/05/0366; GA ČR(CZ) GA104/04/2116; GA ČR(CZ) GA106/02/0523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: decomposition of nitrous oxide * hydrotalcite-like compounds
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 3.809, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118697