Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0325450 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Filová, Elena - Brynda, Eduard - Riedel, Tomáš - Bačáková, Lucie - Chlupáč, Jaroslav - Lisá, Věra - Houska, Milan - Dyr, J. E.
  Vascular endothelial cells on two- and three-dimensional fibrin assemblies for biomaterial coatings.
  [Vaskulární endoteliální buňky na dvou- a tří-dimenzionálních fibrinových strukturách pro povlékání biomateriálů.]
  Journal of Biomedical Materials Research. Part A. Roč. 90, č. 1 (2009), s. 55-69. ISSN 1549-3296. E-ISSN 1552-4965
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500507; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564; GA AV ČR KAN200670701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: artificial fibrin networks * surface modification * nanostructure
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 2.816, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172854

             
   
   
 2. 2.
  0318203 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Dyr, J. E. - Houska, Milan
  Controlled preparation of thin fibrin films immobilized at solid surfaces.
  [Kontrolovaný způsob přípravy tenkých fibrinových sítí imobilizovaných na povrchu.]
  Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 88A, č. 2 (2009), s. 437-447. ISSN 1549-3296. E-ISSN 1552-4965
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: fibrin gel coatings * thin films * tissue engineering
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.816, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167676

             
   
   
 3. 3.
  0317055 - FGÚ 2009 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Chlupáč, Jaroslav - Filová, Elena - Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Pamula, E. - Lisá, Věra - Bačáková, Lucie
  Endothelial cells on PET vascular prostheses impregnated with polyester-based copolymers and coated with cell-adhesive protein assemblies.
  [Endotelové buňky na cévních protézách z PET, impregnovaných kopolymery polyesterů a pokrytých proteinovými vrstvami adhesivními pro buňky.]
  Engineering of Biomaterials. Roč. 11, 81-84 (2008), s. 108-111. ISSN 1429-7248
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500110564
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) IAA400500507; Polish Ministry of Science(PL) 3T08D01928
  Program: IA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: bioarteficial vascular grafts * vascular tissue engineering
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166804

             
   
   
 4. 4.
  0310062 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Houska, Milan - Brynda, Eduard - Solovyev, A. - Broučková, A. - Křížová, P. - Vaníčková, M. - Dyr, J. E.
  Hemocompatible albumin-heparin coatings prepared by the layer-by-layer technique. The effect of layer ordering on thrombin inhibition and platelet adhesion.
  [Povrchové vrstvy albumin-heparin snášenlivé s krví připravené technikou postupného elektrostatického nanášení. Vliv uspořádání vrstev na inhibici trombinu a adhezi krevních destiček.]
  Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 86A, č. 3 (2008), s. 769-778. ISSN 1549-3296. E-ISSN 1552-4965
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA303/03/0249; GA AV ČR(CZ) IAA400500507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hemocompatibility * layer-by-layer assembly * albumin-heparin
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.706, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162036

             
   
   
 5. 5.
  0307256 - ÚFE 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Homola, Jiří
  Surface plasmon resonance sensors for detection of chemical and biological species.
  [Senzory s povrchovými plazmony pro detekci chemických a biologických látek.]
  Chemical Reviews. Roč. 108, č. 2 (2008), s. 462-493. ISSN 0009-2665. E-ISSN 1520-6890
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500507; GA AV ČR KAN200670701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: surface plasmons * biosensors * detection * optical sensors
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
  Impakt faktor: 23.592, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160073

             
   
   
 6. 6.
  0097922 - ÚFE 2008 US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dostálek, Jakub - Adam, Pavel - Kvasnička, Pavel - Telezhniková, Olga - Homola, Jiří
  Spectroscopy of Bragg-scattered surface plasmons for characterization of thin biomolecular films.
  [Spektroskopie braggovsky-rozptýlených povrchových plazmonů pro charakterizaci biomololekulárních vrstev.]
  Virtual Journal for Biomedical Optics. Roč. 2, č. 11 (2007), ---. ISSN 1931-1532
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500507; GA AV ČR KAN200670701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: surface plasmons * Bragg gratings * thin films
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  http://vjbo.osa.org/virtual_issue.cfm?vid=50
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156956

             
   
   
 7. 7.
  0095209 - FZÚ 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Jelínek, Miroslav - Remsa, Jan - Brynda, Eduard - Houska, Milan - Kocourek, Tomáš
  Thin layers of bovine serum albumin by matrix assisted pulsed laser evaporation.
  [Tenké vrstvy albuminu hovězího séra připravené MAPLE.]
  Applied Surface Science. Roč. 254, č. 4 (2007), s. 1240-1243. ISSN 0169-4332. E-ISSN 1873-5584
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0216; GA ČR GA202/07/0591; GA AV ČR(CZ) IAA400500507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: thin films * matrix assisted pulsed laser evaporation * bovine serum album
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.406, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004403

             
   
   
 8. 8.
  0088915 - ÚFE 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dostálek, Jakub - Adam, Pavel - Kvasnička, Pavel - Telezhniková, Olga - Homola, Jiří
  Spectroscopy of Bragg-scattered surface plasmons for characterization of thin biomolecular films.
  [Spektroskopie braggovsky-rozptýlených povrchových plazmonů pro charakterizaci biomololekulárních vrstev.]
  Optics Letters. Roč. 32, č. 20 (2007), s. 2903-2905. ISSN 0146-9592. E-ISSN 1539-4794
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500507; GA AV ČR KAN200670701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: surface plasmons * Bragg gratings * thin films
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.711, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150292

             
   
   
 9. 9.
  0082723 - ÚMCH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Brynda, Eduard - Houska, Milan - Kysilka, J. - Přádný, Martin - Lesný, Petr - Jendelová, Pavla - Syková, Eva
  Surface modification of hydrogels based on poly(2-hydroxyethyl methacrylate) with extracellular matrix proteins.
  [Modifikace povrchu hydrogelů z poly(2-hydroxyethyl methacrylatu) proteiny mezibuněčné hmoty.]
  Journal of Materials Science-Materials in Medicine. Roč. 20, č. 4 (2009), s. 909-915. ISSN 0957-4530. E-ISSN 1573-4838
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500507; GA AV ČR KAN200670701; GA AV ČR 1QS400500558; GA ČR GA309/06/1246
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: hydrogel * surface modification * extracellular matrix proteins * cell seeding
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.955, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146207

             
   
   
 10. 10.
  0045303 - FGÚ 2007 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Chlupáč, Jaroslav - Filová, Elena - Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Remy-Zolghadri, M. - Bareille, R. - Fernandez, P. - Daculsi, R. - Bordenave, L. - Bačáková, Lucie
  Human endothelium on vascular prostheses modified by extracellular matrix proteins in a flow experiment.
  [Lidský endotel na cévních protézách modifikovaných bílkovinami extracelulární matrix v průtokovém pokusu.]
  Engineering of Biomaterials. Roč. 9, č. 58-60 (2006), s. 10-13. ISSN 1429-7248
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA AV ČR(CZ) IAA4050202; GA AV ČR(CZ) IAA400500507; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: bioartificial vascular prostheses * laminin * fibrin
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137865

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.