Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0309817 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kozák, Vladislav - Dlouhý, Ivo - Chlup, Zdeněk
  Cohesive zone model and GTN model collation for ductile crack growth.
  [Porovnání kohezního a GTN modelu pro modelování šíření tvárné trhliny.]
  Materials Science Forum. Roč. 567-568, - (2008), s. 145-148. ISSN 0255-5476.
  [MSMF /5./. Brno, 27.06.2007-29.06.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/05/0493; GA AV ČR IAA200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: cohesive zone model * GTN model * J-R curve prediction
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161851