Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0321077 - UFM-A 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozák, Vladislav - Dlouhý, Ivo
  A Crack Growth Modelling in Materials with heterogenous microstructure.
  [Modelování šíření trhliny v materiálech s heterogenní mikrostrukturou.]
  Proceedings of 17th European Conference on Fracture. Brno: VUTIUM Brno, 2008 - (Pokluda, J.; Lukáš, P.; Šandera, P.; Dlouhý, I.), s. 350-357. ISBN 978-80-214-3692-3.
  [ECF17 - European Conference on Fracture /17./. Brno (CZ), 02.09.2008-05.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1304; GA ČR(CZ) GA101/05/0493
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: cohesive zone model * traction-separation law * R-curve
  Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169756
   
 2. 2.
  0317765 - UFM-A 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pokluda, J. - Kondo, Y. - Slámečka, K. - Kozák, Vladislav - Horníková, J. - Šandera, P.
  Microstructural Interpretation of Effective Fatigue Threshold of Structural Steels.
  [Mikrostrukturní interpretace efektivní meze únavy konstrukčních ocelí.]
  Proceedings of 17th European Conference on Fracture. Brno: VUTIUM Brno, 2008 - (Pokluda, J.; Lukáš, P.; Šandera, P.; Dlouhý, I.), s. 2216-2219. ISBN 978-80-214-3692-3.
  [ECF17 - European Conference on Fracture /17./. Brno (CZ), 02.09.2008-05.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/05/0493
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: effective fatigue threshold * austenitic steel * closure model
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167328
   
 3. 3.
  0095918 - UFM-A 2008 RIV CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozák, Vladislav - Dlouhý, Ivo
  J-R curve prediction using cohesive model and its sensitivity to a material curve.
  [Predikce J-R křivky pomocí kohezního modelu a jeho citlivost na materiálovou křivku.]
  19th Intternational Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology. North Carolina State University: IASMIRT, 2007 - (Gupta, A.), G06/4-2
  [International conference on Structural Mechanics in Reactor Technology /19./. Toronto (CA), 12.08.2007-17.08.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/05/0493; GA AV ČR IAA200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: J-R curve prediction * material curve
  Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155398
   
 4. 4.
  0095879 - UFM-A 2008 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozák, Vladislav
  Ductile crack growth modelling using cohesive zone approach.
  [Modelování tvárného šíření trhliny pomocí kohezního přístupu.]
  Computational modeling and experiments of the composite materials with micro and nano structure. Liptovský Mikuláš: Acadamy of the Armed Forces, 2007 - (Kompiš, V.), s. 39. ISBN 978-80-8040-320-1.
  [Computational Modeling and Experiments of the Composites Materials with Micro-and Nano-Structure - CMNS 2007. Liptovský Mikuláš (SK), 28.05.2007-31.05.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/05/0493
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: cohesive zone model * J-R curve
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155370
   
 5. 5.
  0050366 - UFM-A 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozák, Vladislav
  The outlook of the cohesive zone approach.
  [Principy použití kohezních modelů.]
  5th mathematical workshop. Brno: FAST VUT Brno, 2006 - (Diblík, J.), s. 75-82. ISBN 80-214-3282-9.
  [Mathematical workshop /5./. Brno (CZ), 19.10.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/05/0493
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: cohesive zone model * J-R curve
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0140518
   
 6. 6.
  0025088 - UFM-A 2006 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlček, Libor - Kozák, Vladislav
  The influence of the triaxiality in the stable crack growth modelling using GTN model.
  [Vliv triaxiality na stabilní růst trhliny modelované pomocí GTN modelu.]
  International Conference of Fracture /11./. Turin, 2005, s. 5650.
  [International Conference of Fracture /11./. Turin (IT), 20.03.2005-25.03.2005]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/02/0745; GA ČR(CZ) GA101/05/0493
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: ductile fracture * gtn model * triaxiality
  Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115523