Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0469838 - ÚPT 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Buchta, Zdeněk - Čížek, Martin - Šarbort, Martin - Řeřucha, Šimon - Hucl, Václav - Pikálek, Tomáš - Mikel, Břetislav - Lazar, Josef - Číp, Ondřej - Konečný, P. - Kůr, J.
  Systém pro hromadné kalibrace souborů koncových měrek bezkontaktním způsobem.
  [System for contactless mass calibration of gauge blocks.]
  Interní kód: APL-2016-14 ; 2016
  Technické parametry: Způsob měření: bezkontaktní metoda měření délky měrky dle patentu ČR 302948, rozlišení měření délky měrky: 2 nm, složená nejistota měření délky měrky: 47 nm + [ 0,5 x délka měrky v mm], počet měrek pro kalibraci v hromadné kalibraci: 126 ks, minimální délka koncové měrky k měření: 0,5 mm, maximální délka koncové měrky k měření: 100 mm
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu a využívaný příjemcem s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Je uzavřená Smlouva o využití výsledku výzkumu a vývoje s dohodnutým rozdělením výnosů. Kontakt: Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D., buchta@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA03010663; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Gauge block * double ended interferometer * mass calibration * length metrology
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267625
   
   
 2. 2.
  0423436 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Mikel, Břetislav - Jelínek, Michal - Buchta, Zdeněk - Hucl, Václav - Helán, R. - Holík, M.
  Pilotní systém pro povrchové měření tvarových změn betonových staveb pomocí optovláknových senzorů.
  [Pilot setup for surface shape changes detection of concrete structures using fiber sensors.]
  Interní kód: APL-2013-16 ; 2013
  Technické parametry: Jedná se o pilotní verzi systému, která umožňuje monitorovat změny bez možnosti teplotní kompenzace optických senzorů a použitého optického filtru, který monitoruje změnu vlnové délky odraženého světla. Licenční smlouva není uzavřena, funkční vzorek bude používán řešitelem.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek nutný pro další vývoj, realizovaný v rámci řešení grantu. Možnost opakované výroby nebo prodeje licence na získané know-how.
  Grant CEP: GA MV VG20132015124
  Klíčová slova: fiber Bragg grating * optical fiber sensor * structure health monitoring
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229580
   
   
 3. 3.
  0387397 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Čížek, Martin - Číp, Ondřej - Lazar, Josef - Hucl, Václav - Buchta, Zdeněk - Hrabina, Jan - Konečný, P. - Kůr, J.
  Polohovací systém s velkým dynamickým rozsahem řízený piezoelektrickým motorem.
  [Positioning system with high dynamic range driven by a piezoelectric motor.]
  Interní kód: UPT 2012/06 ; 2012
  Technické parametry: Funkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: Umožňuje polohování stolku se vzorkem ve dvou osách s vysokým rozlišením a velkým dynamickým rozsahem. Rozsah polohování v obou osách je cca 6 mm s rozlišením 20 nm.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Je připravovaná smlouva s firmou MESING, spol. s r.o. (IČ: 25579835).
  Grant CEP: GA MPO FR-TI1/241
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: AFM * positioning * high dynamic range * piezoelectric motor * incremental sensors
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216548
   
   
 4. 4.
  0387396 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Čížek, Martin - Číp, Ondřej - Lazar, Josef - Buchta, Zdeněk - Hrabina, Jan
  Jednotka pro stabilizaci repetiční frekvence pulsního laseru využívající softwarově definované rádio.
  [iny: Unit for stabilizing pulse laser repetition frequency based on software defined rádio.]
  Interní kód: UPT 2012/05 ; 2012
  Technické parametry: Funkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: Vzorkovací frekvence 10 – 250 MHz, vstupní signál 0 – 120 MHz.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj, který byl realizovaný při řešení grantu s předpokladem budoucího využití v optických laboratořích ÚPT AV ČR, v. v. i.
  Grant CEP: GA ČR GPP102/11/P819; GA ČR GAP102/10/1813
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: pulse laser. * stabilization * SDR * software-defined radio
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216535
   
   
 5. 5.
  0387390 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hucl, Václav - Čížek, Martin - Buchta, Zdeněk - Mikel, Břetislav - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Jednotka pro měření indexu lomu vzduchu s komunikačním rozhraním CAN.
  [Unit for measurement of refractive index of air with CAN bus communication interface.]
  Interní kód: UPT 2012/02 ; 2012
  Technické parametry: Realizovaný funkční vzorek s možností dalšího využití podle připravované smlouvy s firmou MESING, spol. s r.o. (IČ:25579835).
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA MPO FR-TI1/241
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: refractive index of air * precise measurement
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216523
   
   
 6. 6.
  0375778 - ÚPT 2012 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Mikel, Břetislav - Buchta, Zdeněk
  Optický vláknový spektrometr s vláknovou Braggovou mřížkou.
  [Fiber optics spectrometer with fiber Bragg grating.]
  Interní kód: 2011-11 ; 2011
  Technické parametry: Funkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: rozsah měřených vlnových délek 1520 – 1600 nm, rozlišení 0,1 nm, rychlost měření max. 1 kHz
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Využívaný příjemce firmou PROFIcomms s.r.o.
  Grant CEP: GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TA01010995
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: Fiber Bragg grating * optical frequency spectra
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208350
   
   
 7. 7.
  0375775 - ÚPT 2012 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Konečný, P. - Číp, Ondřej - Buchta, Zdeněk - Čížek, Martin - Lazar, Josef
  Automatický podavač koncových měrek.
  [Automatic changer for gauge blocks.]
  Interní kód: 2011-09 ; 2011
  Technické parametry: Funkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: zásobník až pro 126 kusů měrek. Uzavřena Smlouva o využití výsledku s MPO ze dne 30.6.2011.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/127; GA MŠk ED0017/01/01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: gauge block * automatic changer
  Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208347
   
   
 8. 8.
  0375769 - ÚPT 2012 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Číp, Ondřej - Hrabina, Jan - Čížek, Martin - Buchta, Zdeněk - Lazar, Josef
  Automatický naváděcí systém laserového svazku pro měření spalovacích procesů v uhelných kotlích.
  [Automatic tracking system of laser beam for coal combustion chambers measurements.]
  Interní kód: 2011-04 ; 2011
  Technické parametry: Realizovaný funkční vzorek: velikost skenované plochy: 2*2 m při vzdálenosti laserového zdroje 10 m, max. úhlové rozlišení: 1 .mu.rad, rychlost zpracování a vyhodnocování polohy laserového svazku: v reálném čase. Smlouva č. 046701 s firmou I a C Energo a.s. (IČ: 49433431) ze dne 3.11.2010.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu. Ověřen v rámci zakázky hlavní činnosti zaměřené na laserový monitoring spalovacího procesu v uhelných elektrárnách. Objem zakázky činil 350 tis. Kč.
  Grant CEP: GA MPO FR-TI1/241
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: laser tracking * spectroscopy * combustion process
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208341
   
   
 9. 9.
  0375766 - ÚPT 2012 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Číp, Ondřej - Buchta, Zdeněk - Lazar, Josef - Mikel, Břetislav - Čížek, Martin
  Systém pro bezkontaktní diagnostiku koncových měrek.
  [System for contactless gauge blocks diagnostics.]
  Interní kód: 2011-03 ; 2011
  Technické parametry: Funkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: bezkontaktní kalibrace měrek do 100 mm délky, kapacita až 126 kusů měrek v jednom měření. Uzavřena Smlouva o využití výsledku s MPO ze dne 30.6.2011.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/127; GA MŠk ED0017/01/01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: low-coherence interferometry * gauge block * nanometrology
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208338
   
   
 10. 10.
  0375765 - ÚPT 2012 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Buchta, Zdeněk - Mikel, Břetislav - Číp, Ondřej - Lazar, Josef
  Optimalizovaný zdroj světla pro interferometrii nízké koherence.
  [Optimized light source for low-coherence interferometry.]
  Interní kód: 2011-02 ; 2011
  Technické parametry: Funkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: regulovatelný spektrální rozsah 400 nm – 800 nm. Uzavřena Smlouva o využití výsledku s MPO ze dne 30.6.2011.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/127; GA MŠk ED0017/01/01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: white-light source * low-coherence interferometry
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208337