Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0503498 - ÚČL 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Linka, Jan
  Knížectví tetínské Václava Hájka z Libočan.
  [The Principality of Tetín as Described by Václav Hájek of Libočany.]
  Tetín svaté Ludmily. Místo, dějiny a spiritualita. Praha: Dokořán, 2017 - (Cílek, V.; Majer, M.; Schmelzová, R.), s. 145-155. ISBN 978-80-7363-771-2
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Tetín * Příbram * Václav Hájek z Libočan * Horymír * allegory * mining
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295313
   
 2. 2.
  0503496 - ÚČL 2019 RIV BE fre M - Část monografie knihy
  Linka, Jan
  L’hagiographie des saints patrons de la Bohême au XVIIe siècle dans la littérature vernaculaire en tchèque: usages identitaires patriotiques et religieux.
  [Lives of Patron Saints of Bohemia in the 17th-century Written in Czech Vernacular: Developing National and Spiritual Identity.]
  Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans l´Europe des Habsbourg. Liege: Presses Universitaires de Liege, 2016 - (Ducreux, M.), s. 197-210. Collection Religions, 8. ISBN 978-2-87562-106-1
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Bohemia * hagiography * 17th century * Jiří Plachý-Ferus
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295309
   
 3. 3.
  0452470 - ÚČL 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Linka, Jan
  Hodinky zlaté Bohmila (1709): vrcholný hymnus českého literárního baroka od jezuity Daniela Nitsche.
  Víra, věda a literatura v 17. a 18. století: barokní jezuitské Klatovy 2015. Klatovy: Město Klatovy, 2015 - (Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K.), s. 38-77. ISBN 978-80-906-0371-4
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Nitsch, Daniel * Jesuit Spirituality * Czech poetry * 18th century
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253454
   
 4. 4.
  0447345 - ÚČL 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
  Linka, Jan (ed.)
  Ediční poznámka.
  [Editorial note.]
  Slávy dcera. Praha: Academia, 2014, s. 379-383
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Czech poem * Kollár, Ján * interpretation of text
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249249
   
 5. 5.
  0426736 - ÚČL 2014 CZ cze M - Část monografie knihy
  Linka, Jan
  Kronika česká jako obhajoba řádu.
  Kronika česká. Praha: Academia, 2013 - (Hájek z Libočan, V.; Linka, J.), s. 1383-1427. ISBN 978-80-200-2255-4
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Czech chronicles * 16th century * history * editions
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232454
   
 6. 6.
  0375827 - ÚČL 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Linka, Jan
  Tematika svatých v českojazyčných textech 16. – 18. století.
  [The theme of the saints in the Czech language texts of the 16th – 18th centuries.]
  Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna. Praha: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, 2011 - (Beckovský, J.; Sládek, M.), s. 253-293. ISBN 978-80-87463-04-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: early modern hagiography * the Lives of the Saints * history of Czech literature of the 16th – 18th centuries
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208384
   
 7. 7.
  0102216 - UCL-M 20043176 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Linka, Jan
  Svatá Hedvika v česky tištěné literatuře 17. a 18. století.
  [Saint Hedvika in Czech printed literature of 17th and 18th centuries.]
  Wroclaw w Czechach - Czesi we Wroclawiu. Wroclaw: ATUT, 2003 - (Tarajlo-Lipowska, Z.; Malicki, J.), s. 55-64
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Klíčová slova: baroque
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009573
   
 8. 8.
  0102215 - UCL-M 20043175 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Linka, Jan
  Czytelnik Bridla w Ľrodowisku polskich badaczy literatury dawnej - szkic.
  [Bridel´s reader in centre of Polish studies about the olden literature.]
  Barok w Polsce i w Europie ľrodkowo-Wschodniej. Warszawa: Polonistyki Instytut Literatury Polskiej, 2000 - (Pelc, J.; Mrowcewicz, K.; Prejs, M.), s. 325-332
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Klíčová slova: baroque
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009572
   
 9. 9.
  0102214 - UCL-M 20043174 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Linka, Jan
  Scipio Berlička a Piotr Skarga: dávné kořeny jazykové a literární kultury českého obrození.
  [Scipio Berlička and Piotr Skarga: olden roots of linguistic and literary culture of Czech revival.]
  Odrodzenie narodowe w Czechach i na Slowacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999 - (Mieczkowska, H.; OrloĽ, T.), s. 131-140. Varia. ISBN 83-233-1143-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Klíčová slova: Czech * revival
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009571