Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0492705 - ÚČL 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Zdroje historického vědomí raněnovověkých měst.
  Česká literatura. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 468-470. ISSN 0009-0468
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: historiography * written communication * conference * early modern age
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286106
   
 2. 2.
  0458758 - ÚČL 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Past na editory.
  Česká literatura. Roč. 64, č. 1 (2016), s. 136-138. ISSN 0009-0468.
  [Editor v pasti: problémy vydávání raněnovověkých vícejazyčných textů. Praha, 19.11.2015]
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: publishing * multilingual texts
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258997
   
 3. 3.
  0375820 - ÚČL 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Logica coelestis aneb Setkání Fridricha Bridelia s Johannem Nadasim.
  [Logica coelestis or Meeting of Fridrich Bridelius and Johann Nadasi.]
  Antiqua Cuthna. Roč. 4, - (2010), s. 49-72. ISSN 1803-1374
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: meditation hymn * Nadasi, Johannes * Bridelius, Fridrich * rhetoric mystique * history of spirituality * What God? Man? [Co Bůh? Člověk?, 1659]
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208379
   
 4. 4.
  0368015 - ÚČL 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Rozjímání iuxta morem Societatis v české provincii Tovaryšstva Ježíšova aneb Lanciciovo století (1636-1739).
  [Meditation iuxta morem Societatis in the Bohemian Province of the Society of Jesus of else, Lancicius' Century (1636-1739).]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 26, č. 1 (2011), s. 57-75. ISSN 0231-7494
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: early modern literature * Jesuits * early modern spirituality * meditation * Bohemian-Polish cultural relations * Lancicius, Nicolaus * St. Philip of Neri * Kadlinský, Felix
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202492
   
 5. 5.
  0348212 - ÚČL 2011 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan - Kvapil, J.
  Adest Xaverius, non abest Amor (sonet sv. Františka Xaveria v sedmi verzích).
  [Adest Xaverius, non abest Amor (Saint Francis Xavier's sonnet in seven versions).]
  PLAV: měsíčník pro světovou literaturu. Roč. 6, č. 5 (2010), s. 38-47. ISSN 1802-4734
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Early Modern Period * translantions
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188799
   
 6. 6.
  0335862 - ÚČL 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Spor o Kochema.
  [Dispute over "Kochem".]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 3 (2009), s. 459-461. ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Early Modern Period
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180216
   
 7. 7.
  0335858 - ÚČL 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Kochem jako rozcestník výzkumu české raněnovověké literatury.
  [Dispute over Martin von Cochem as a mile-stone of the research into the Czech Early Modern literature.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 234-243. ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Early Modern Period
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180212
   
 8. 8.
  0325289 - ÚČL 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan - Kvapil, J.
  Daniel Ignácius Nitsch: "Není tu ráj, ale mumraj".
  [Daniel Ignácius Nitsch: "Není tu ráj, ale mumraj".]
  Souvislosti. Roč. 16, č. 3 (2005), s. 66-75. ISSN 0862-6928
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Baroque
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172762
   
 9. 9.
  0325238 - ÚČL 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Jiří Ferus-Plachý SJ a jeho okruh aneb Dílo nejzáhadnějšího českého autora 17. století.
  [Jiří Ferus-Plachý SJ and his circle or The works of the most mysterious Czech author of the 17th century.]
  Listy filologické. Roč. 128, 1-2 (2005), s. 145-180. ISSN 0024-4457
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Baroque * Ferus-Plachý, Jiří
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172727
   
 10. 10.
  0325236 - ÚČL 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linka, Jan
  Nálezová zpráva o nepomucenské polské modlitební knížce.
  [The report on the discovery of Polish Nepomucene prayer-book.]
  Česká literatura. Roč. 52, č. 6 (2004), s. 889-890. ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905
  Klíčová slova: Polish literature * Nepomucký, Jan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172726