Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0568538 - EÚ 2023 CZ cze M - Část monografie knihy
  Suchomelová, Marcela
  Video/Pohlednice na nejrozšířenější řemeslo lidské civilizace (Z Filmového archivu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha): Morkovičtí košíkáři (1967/68, ČB, neozvučeno, 05:42 min), Zpracování orobince I. a II. (1964/65, ČB, neozvučeno, 19:02 a 10:29 min).
  [Video/Postcard on the most widespread craft of human civilization (From Movie archive of the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Prague): Morkovičtí basket makers (1967/68, B&W, no sound, 05:42 min), Processing of cattails I. and II. (1964/65, B&W, no sound, 19:02 and 10:29 min).]
  “Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!” Proutěná kultura v kontextu času a prostoru. vydání první. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2019 - (Michňová, N.; Pražák, T.), s. 210-216. ISBN 978-80-88148-39-5
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: video/postcard * ethnology
  Obor OECD: Folklore studies
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0340056

             
   
   
 2. 2.
  0503373 - EÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Suchomelová, Marcela
  Hacht, Hacht such mei Nast! - Jáchymovské a krušnohorské „marginálie“ z fondů Etnologického ústavu.
  [Hacht, Hacht such mei Nast! - Jáchymov and Ore Mountains „marginals“ from the archival collections of the Institute of Ethnology of the ASCR.]
  Jáchymov. Jeviště bouřlivého století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018 - (Pinerová, K.), s. 361-372. ISBN 978-80-87912-98-0
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: folk literature * sudetics * National Archival Heritage * ethnographic archive from the border region * resettlement of Germans * 19th & 20th century
  Obor OECD: Specific languages
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295215

             
   
   
 3. 3.
  0487451 - EÚ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
  Lorencová, K. - Skružná, J. - Suchomelová, Marcela
  Tradiční úloha rostlin v milostném životě našich předků. Etnobotanické fondy Etnologického ústavu Akademie věd České republiky.
  Erotika v lidové kultuře. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2017 - (Číhal, P.), s. 99-114. ISBN 978-80-87671-33-7
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: archive * ethnobotanic * natural medicine * folk traditional
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282111

             
   
   
 4. 4.
  0486507 - EÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Suchomelová, Marcela
  Podněty a inspirace Jana E. Kouly: Japonský lidový dům.
  [The Ideas and Inspiration of Jan E. Koula: Japanese Folk Houses.]
  Proměny a setkání. Studie z dálněvýchodní kultury. 1. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017 - (Suchomelová, M.; Lomová, O.; Pejčochová, M.), s. 154-169. ISBN 978-80-7308-738-8
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Japan * Bohemia * folk-traditional house * folk flat * Jan E. Koula * B. Feuerstein
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282112

             
   
   
 5. 5.
  0137105 - UEF-S 20000029 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Suchomelová, Marcela
  Suchomel, Filip - český orientalista-japanolog a historik umění.
  [Suchomel, Filip - czech orientalist-japanologist and historian of arts.]
  80-85983-59-1. In: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999 - (Filipský, J.), s. 464. Kdo byl kdo.
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0034864

             
   
   
 6. 6.
  0137104 - UEF-S 20000028 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Suchomelová, Marcela
  Stejskal, Václav - český mykolog, cestovatel a sběratel.
  [Stejskal, Václav - czech mycologist, traveller and collector.]
  80-85983-59-1. In: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999 - (Filipský, J.), s. 455-456. Kdo byl kdo.
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0034863

             
   
   
 7. 7.
  0137103 - UEF-S 20000027 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Todorovová, J. - Suchomelová, Marcela
  Kořenský, Josef - český přírodovědec, pedagog, cestovatel.
  [Kořenský, Josef - czech naturalist, teacher, traveller.]
  80-85983-59-1. In: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999 - (Filipský, J.), s. 264-265. Kdo byl kdo.
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0034862

             
   
   
 8. 8.
  0137102 - UEF-S 20000026 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Chaloupka, D. - Suchomelová, Marcela
  Hloucha Joe [Josef] - český japanofil, spisovatel, cestovatel, sběratel.
  [Joe Hloucha - czech japanologist, writer, traveller, collector.]
  80-85983-59-1. In: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999 - (Filipský, J.), s. 177-178. Kdo byl kdo.
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0034861

             
   
   
 9. 9.
  0137101 - UEF-S 20000025 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Suchomel, F. - Suchomelová, Marcela
  Boháčková, Libuše - česká orientalistka-japololožka.
  [Czech orientalist and japanologist.]
  80-85983-59-1. In: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Praha: Libri, 1999 - (Filipský, J.), s. 84. Kdo byl kdo.
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0034860

             
   
   
 10. 10.
  0136615 - UEF-S 970064 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Suchomelová, Marcela - Suchomel, F.
  Inventaria - artificialia - exotica. Japonský porcelán ve valdštejnských, schwarzenberských a lichnovských zámeckých inventářích z konce 17. až do počátku 20. století.
  Praha: NG Praha, 1997. ISBN 80-7035-145-4. In: Mistrovská díla japonského porcelánu., s. 49-62
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0034374

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.