Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0434788 - ÚDU 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Lavírovaná kresba ve středověkých nástěnných malbách v jižních Čechách a v Rakousku - otázka možného použití pojmu.
  [Coloured drawing in medieval wall paintings in South Bohemia and Austria – question of possibility of use of concept.]
  Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek. Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2014 - (Látal, H.), s. 43-56. ISBN 978-80-87799-16-1.
  [Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek (minulost, současnost, budoucnost). České Budějovice (CZ), 24.09.2013-25.09.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: medieval wall painting * technique * coloured drawing * question of quality and original painting
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238784
   
 2. 2.
  0429286 - ÚDU 2015 RIV LI ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Bischof Georg von Liechtenstein und die Wandmalereien im Trienter Adlerturm im Kontext der Malerei in den böhmichen Ländern an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert.
  [Bishop George of Liechtenstein and the wall paintings in the Trento Eagle Tower in context of the Czech painting at the turn of the 14th and 15th century.]
  Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, s. 247-273. Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission, 3. ISBN 978-3-906393-72-8.
  [Lichtenštejnové a umění / Die Liechtenstein und die Kunst. Brno (CZ), 02.12.2012-04.12.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Middle Ages * Bishop George III of Liechtenstein * Trento * wall paintings
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234422
   
 3. 3.
  0428619 - ÚDU 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Biskup Jiří z Lichtenštejna a nástěnné malby v tridentské Orlí věži v kontextu malířství českých zemí na přelomu 14. a 15. století.
  [Bishop George of Liechtenstein and the wall paintings in the Trento Eagle Tower in context of the Czech painting at the turn of the 14th and 15th century.]
  Lichtenštejnové a umění. Brno: Matice moravská, 2013 - (Knoz, T.; Geiger, P.), s. 227-248. Časopis Matice moravské. Roč. 132/2013. Supplementum, 5. ISBN 978-80-87709-01-6. ISSN 0323-052X.
  [Lichtenštejnové a umění / Die Liechtenstein und die Kunst. Brno (CZ), 02.12.2012-04.12.2012]
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Middle Ages * Bishop George III of Liechtenstein * Trento * wall paintings
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233928
   
 4. 4.
  0371906 - ÚDU 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Krátký příspěvek ke středověkým křížovým náhrobkům.
  [A short article to the medieval cross tombstones.]
  Epigraphica & Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. , v letech 2008 - 2010. Praha: Artefactum, 2011 - (Roháček, J.), s. 465-476. ISBN 978-80-86890-35-7.
  [Zasedání k problematice sepulkrálních památek. Praha (CZ), 22.10.2009-23.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: medieval cross tombstones * type of crosses * iconographic interpretation
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0205316
   
 5. 5.
  0347382 - ÚDU 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Poznámky k interpretaci iluminací ve Františkánském brevíři z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (C 7681).
  [Some remarks to interpretation of the illuminations in the Franciscan Breviarium of Museum of Decoratives Arts in Prague.]
  Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, s. 173-197. ISBN 978-80-7405-082-4.
  [Církev, žena a společnost ve středověku. Hradec Králové (CZ), 10.11.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Middle Ages * 13th century * Franciscan manuscript (Breviarium) * iconography * monastery of St Agnes in Prague
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188171
   
 6. 6.
  0334792 - ÚDU 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Murals on secular themes in Bohemia at the time of the Luxembourgs.
  [Nástěnné malby se světskou tématikou v Čechách v době Lucemburků.]
  Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310 - 1437). Prag: Katholisch-theologische Fakultät, 2008 - (Jarošová, M.; Kuthan, J.; Scholz, S.), s. 689-715. Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis carolinae Pragensis, Historia et historia artium, 8. ISBN 978-80-87258-10-1.
  [Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310 - 1437). Praha (CZ), 31.03.2008-05.04.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: medieval wall paintings * 14th-15th century * chivalric (Ywein and kings in Prague houses)
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179425
   
 7. 7.
  0330634 - ÚDU 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Sarkofág krále Vratislava II. neboli tzv. Longinův sarkofág v kostele sv. Petra na Vyšehradě v kontextu umění 11. a 12. století.
  [The sarcophagus of king Vratislav II or so-called the sarcophagus of Longin in the church of St Peter at Vyšehrad in the context of art of the 11th and 12th centuries.]
  Epigraphica & Sepulcralia II. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., v letech 2006 - 2007. Praha: Artefactum, 2009 - (Roháček, J.), s. 339-358. ISBN 978-80-86890-19-7.
  [Mors immortalis / Mors principium est. Praha (CZ), 25.05.2006-26.05.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: sepulchral monuments * Middle Ages * court art of King Vratislav II
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176376
   
 8. 8.
  0168926 - UDU-I 20023103 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  The Man of Sorrows and Christ Blessing the Chalice: The Pre-Reformation and the Utraquist Viewpoints.
  The Bohemian Reformation and Religious Practice. Vol. 4. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Main Library, 2002 - (David, Z.; Holeton, D.), s. 193-214. ISBN 80-86675-01-7.
  [International Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice /4./. Praha (CZ), 26.06.2000-28.06.2000]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913
  Klíčová slova: Man of Sorrow * Christ blessed
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0066029
   
 9. 9.
  0168819 - UDU-I 20010204 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Die gotischen Wandgemälde im Kreuzgange des Emmausklosters.
  [Gothic Wall Paintings in the Ambit of the Emausy Monastery.]
  The Old Testament as Inspiration in Culture. International Academic Symposium, Prague 1995. Třebenice: Mlýn, 2001 - (Heller, J.; Talmon, S.; Hlaváčková, H.), s. 96-110. ISBN 80-902296-8-9.
  [The Old Testament as Inspiration in Culture. Praha (CZ), 00.09.1995]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK9056118
  Klíčová slova: typological cyclus * Old Testament scenes
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0065923
   
 10. 10.
  0168810 - UDU-I 20010195 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Všetečková, Zuzana
  Podzim středověku v moravských a slezských nástěnných malbách konce 14. a počátku 15. století.
  [Waning of the Middle Ages in Moravian and Silesian Murals of the Late 14th and Early 15th Centuries.]
  Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století. Brno: Moravská galerie, 2001 - (Martyčáková, A.), s. 21-31. ISBN 80-7027-108-6.
  [Podzim středověku. Brno (CZ), 24.02.2000-25.02.2000]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK9056118
  Klíčová slova: mediaeval mural paintings
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0065914