Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0540665 - ÚDU 2021 CZ cze M - Část monografie knihy
  Roháček, Jiří - Müller, K. - Slavík, J.
  Příklady typických náhrobků s popisem.
  Sepulkrální památky v praxi památkové péče. Josefov: Národní památkový ústav, 2020 - (Roháček, J.; Müller, K.; Chlíbec, J.; Slavík, J.), s. 104-111. Odborné a metodické publikace, 106. ISBN 978-80-88226-24-6
  Grant CEP: GA MK DG16P02B003
  Klíčová slova: sepulchral monuments * methodology
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318284
   
 2. 2.
  0540664 - ÚDU 2021 CZ cze M - Část monografie knihy
  Roháček, Jiří
  Výběrový seznam zkratek v nápisech na sepulkrálních památkách.
  Sepulkrální památky v praxi památkové péče. Josefov: Národní památkový ústav, 2020 - (Roháček, J.; Müller, K.; Chlíbec, J.; Slavík, J.), s. 97-103. Odborné a metodické publikace, 106. ISBN 978-80-88226-24-6
  Grant CEP: GA MK DG16P02B003
  Klíčová slova: sepulchral monuments * epigraphy * inscription * abbreviation
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318283
   
 3. 3.
  0540663 - ÚDU 2021 CZ cze M - Část monografie knihy
  Roháček, Jiří
  Epigrafika sepulkrálních památek.
  Sepulkrální památky v praxi památkové péče. Josefov: Národní památkový ústav, 2020 - (Roháček, J.; Müller, K.; Chlíbec, J.; Slavík, J.), s. 38-53. Odborné a metodické publikace, 106. ISBN 978-80-88226-24-6
  Grant CEP: GA MK DG16P02B003
  Klíčová slova: sepulchral monuments * epigraphy * inscription * methodology
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318282
   
 4. 4.
  0540662 - ÚDU 2021 CZ cze M - Část monografie knihy
  Müller, K. - Roháček, Jiří
  Sepulkrální památky novověku.
  Sepulkrální památky v praxi památkové péče. Josefov: Národní památkový ústav, 2020 - (Roháček, J.; Müller, K.; Chlíbec, J.; Slavík, J.), s. 32-37. Odborné a metodické publikace, 106. ISBN 978-80-88226-24-6
  Grant CEP: GA MK DG16P02B003
  Klíčová slova: sepulchral monuments * art history
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318281
   
 5. 5.
  0540661 - ÚDU 2021 CZ cze M - Část monografie knihy
  Roháček, Jiří
  Funkční kontext sepulkrálních památek.
  Sepulkrální památky v praxi památkové péče. Josefov: Národní památkový ústav, 2020 - (Roháček, J.; Müller, K.; Chlíbec, J.; Slavík, J.), s. 8-15. Odborné a metodické publikace, 106. ISBN 978-80-88226-24-6
  Grant CEP: GA MK DG16P02B003
  Klíčová slova: sepulchral monuments * history of burial * cemetery * function
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318280
   
 6. 6.
  0540660 - ÚDU 2021 CZ cze M - Část monografie knihy
  Roháček, Jiří
  Úvodem.
  Sepulkrální památky v praxi památkové péče. Josefov: Národní památkový ústav, 2020 - (Roháček, J.; Müller, K.; Chlíbec, J.; Slavík, J.), s. 6-7. Odborné a metodické publikace, 106. ISBN 978-80-88226-24-6
  Grant CEP: GA MK DG16P02B003
  Klíčová slova: sepulchral monuments * methodology * monument care * Czech
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318279
   
 7. 7.
  0522200 - ÚDU 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Roháček, Jiří
  Sekundární dochování epigrafických a sepulkrálních památek v České republice a potřeba jejich evidence.
  [Secondary preservation of epigraphic and sepulchral monuments in the Czech Republic and the need for their registration.]
  Soupis sekundárních pramenů k epigrafickým a sepulkrálním památkám, uložených v archivech České republiky. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR ve spolupráci s ÚDU AV ČR, 2019 - (Roháček, J.; Růžek, V.), s. 5-18. ISBN 978-80-7616-006-4
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: epigraphy * inscriptions * sepulchral monuments * secondary preservation * inventory * sources * archives * 12th–19th centuries * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0306697
   
 8. 8.
  0501313 - ÚDU 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Roháček, Jiří
  Epigraphica bohemica docta.
  [Epigraphica bohemica docta.]
  Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnitví. Praha: Karolinum, 2018 - (Bláhová, M.; Holá, M.; Woitschová, K.), s. 160-170. ISBN 978-80-246-3799-0
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: epigraphy * inscription * education * methodology
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293305
   
 9. 9.
  0495281 - ÚDU 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Pavel - Roháček, Jiří
  Radnice v 16. až 18. století.
  Staroměstská radnice. Praha: Foibos Books, 2018 - (Vlček, P.), s. 74-81. Slavné stavby. ISBN 978-80-88258-07-0
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: Prague * Old Town Hall * architecture * epigraphy
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288276
   
 10. 10.
  0492110 - ÚDU 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Roháček, Jiří - Slavíček, L.
  Editorial: Hortus inventarium.
  [Editorial: Hortus inventarium.]
  Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění. Praha: Artefactum, 2018 - (Roháček, J.; Slavíček, L.), s. 6-9. ISBN 978-80-88283-03-4
  Institucionální podpora: RVO:68378033
  Klíčová slova: inventories * typology * art history * archival studies * Czech lands * Europe * 14th - 20th centuries
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Obor OECD: Arts, Art history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285670