Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0534482 - HÚ 2021 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holý, Martin
  Die protestantischen Lehrbücher als Kommunikationsmedium in den Ländern der Böhmischen Krone im 16. und frühen 17. Jahrhundert.
  [The Protestant textbooks as a communication medium in the countries of the Bohemian Crown in the 16th and early 17th centuries.]
  Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer und Sachsen. Wien: Böhlau Verlag, 2021 - (Hrachovec, P.; Schwerhoff, G.; Müller, W.; Schattkowsky, M.), s. 155-168. Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit, 51. ISBN 978-3-412-51951-3.
  [Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa. Praha (CZ), 28.11.2017-30.11.2017]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: textbooks * protestants * communication early modern period
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0312667
   
   
 2. 2.
  0463831 - HÚ 2017 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holá, M. - Holý, Martin
  Kommunikationsnetzwerke und Präzedenzkonflikte während der Huldigungsreisen der böhmischen Könige nach Breslau in der Frühen Neuzeit.
  [Communication networks and precedence conflicts during Bohemian Kings´ homage journeys to Breslau in the Early Modern Period.]
  Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen in der Frühen Neuzeit. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2016 - (Ammerer, G.; Hannesschläger, I.; Hlavačka, M.; Holý, M.), s. 171-187. ISBN 978-3-86583-931-2.
  [Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Innere und äußere Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen (16.–19. Jahrhundert). Praha (CZ), 26.09.2013-28.09.2013]
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Homage journeys * communication * Early Modern Period * Bohemian Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262924
   
   
 3. 3.
  0424952 - HÚ 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holý, Martin
  Vzdělanostní migrace v česko-německém prostoru v 16. a raném 17. století.
  [Educational migrations in Czech-German space in 16th and early 17th century.]
  Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí/Trotz der Grenze. Migrationsprozesse im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 2013 - (Augustin, M.), s. 18-31. ISBN 978-80-904696-7-9.
  [Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí. Cheb (CZ), 27.05.2013-29.05.2013]
  Grant CEP: GA ČR GPP405/12/P422
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Educational migrations * Bohemian Crown Lands * Holy Roman Empire of the German Nation * Early Modern Period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0230932
   
   
 4. 4.
  0384250 - HÚ 2013 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holý, Martin
  Die schlesischen Gelehrten als Erzieher der Nobilität aus den böhmischen Ländern und ihre Rolle in der schriftlichen Kultur des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
  [Silesian intellectuals as a tutors of the nobility from the Bohemian Lands and their role in the written culture of the 16th and first half of th 17th century.]
  Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.-18. Jahrhundert. Praha: Casablanca, 2011 - (Bobková, L.; Zdichynec, J.), s. 440-454. Korunní země v dějinách českého státu, 5. ISBN 978-80-87292-16-7.
  [Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Praha (CZ), 14.04.2010-16.04.2012]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150801
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: private tutors * Bohemian and Moravian nobility * Silesia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007247
   
   
 5. 5.
  0341944 - HÚ 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holý, Martin
  Nižší šlechta z českých zemí na cestách za vzděláním a její vychovatelé (1500-1620).
  [The lower nobility from the Bohemian lands on educational journeys and its tutors (1500-1620).]
  Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra. Martin: Slovenská národná knižnica, 2009 - (Kovačka, M.), s. 9-27. Studia historico-bibliographica Turociensia, 2. ISBN 978-80-89301-51-5.
  [Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Martin (SK), 08.06.2009-10.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: educational travels * lower nobility * Bohemian Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184784
   
   
 6. 6.
  0099386 - HÚ 2008 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holý, Martin
  "Čehož sem také při ní, panně šlechtičně, aby mě za manžela sobě oblíbila, vyhledávati neobmeškal." Sňatky české a moravské šlechty na prahu novověku (1500-1620).
  ["What I was struggling for, by the young noblewoman, was to accept me as a husband." Marriages of the Nobility in the Bohemian Lands at the Threshold of Early Modern Age (1500-1620).]
  Oznamuje se láskám našim aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Sborník z konference konané 13.-14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2007 - (Halířová, M.), s. 7-18. ISBN 978-80-86046-97-6.
  [Oznamuje se láskám našim aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Pardubice (CZ), 13.09.2007-14.09.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history * marriages * nobility
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158020
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.