Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0577781 - HÚ 2024 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pánek, Jaroslav - Andresová, Klára - Baloun, P. - Baron, Roman - Binder, Filip - Blechová-Čelebić, Lenka - Bobková, Kateřina - Boldan, Kamil - Boubín, Jaroslav - Buňatová, Marie - Cibulka, Pavel - Červenka, J. - Černušák, Tomáš - Dejmek, Jindřich - Dolejský, M. - Doležalová, Eva - Dvořáčková-Malá, Dana - Friedl, Jiří - Hladký, Ladislav - Hlavačka, Milan - Holá, M. - Holubec, Stanislav - Holý, Martin - Hrbek, Jiří - Irmanová, Eva - Janišová, J. - Just, Jiří - Knapíková, J. - Kessler, Vojtěch - Kreuz, P. - Květina, Jan - Kyncl, Vojtěch - Mikulec, Jiří - Močičková, Jitka - Němeček, Jan - Němečková, D. - Novotný, Gustav - Pokorná, Magdaléna - Prokš, Petr - Raška, Jakub - Řepa, Milan - Sedláček, Petr - Semotanová, Eva - Schejbal, T. - Slavíček, Jan - Slavíčková, P. - Sovilj, Milan - Starý, M. - Sterneck, Tomáš - Šebek, Jaroslav - Šimůnek, Robert - Večeře, Vojtěch - Vokurka, Michal - Voráček, Emil - Vorel, P. - Vyskočil, Aleš - Záruba, František - Zelenka, Jan - Zudová-Lešková, Zlatica - Žák, M. - Žáková, Michaela - Žemlička, Josef - Županič, Jan
  Akademická encyklopedie českých dějin. Díl VIII (M: maďarská emigrace – mzdová soustava).
  [Academic encyclopedia of Czech history. Part VIII (M: Hungarian emigration – wage system).]
  Praha: Historický ústav, 2022. 410 s. Práce Historického ústavu AV ČR. Opera Instituti Historici Pragae. ISBN 978-80-7286-420-1
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ II - 90262
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Czech history * Encyclopedia * Czech Lands
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346887
   
   
 2. 2.
  0564507 - HÚ 2023 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bahlcke, J. - Halama, J. - Holý, Martin - Just, Jiří - Rothkegel, M. - Udolph, L.
  Acta Unitatis Fratrum. Prameny k dějinám jednoty bratrské v 15. a 16. století. Svazek 1. Regesty textů dochovaných v rukopisných svazcích Acta Unitatis Fratrum I-IV.
  [Acta Unitatis Fratrum. The Documents of the History of the Bohemian Brethren in the 15th and 16th Century. Vol. 1. The Regests of the Texts extant in the original manuscript Volumes No. 1-4.]
  Praha: Historický ústav, 2021. 447 s. ISBN 978-80-7286-390-7
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: The Unity of Brethren * protestant historiography * manuscript sources * regesta edition * Acta Unitatis Fratrum
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336164
   
   
 3. 3.
  0563442 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pánek, Jaroslav - Baron, Roman - Binder, Filip - Blechová-Čelebić, Lenka - Bobková, Kateřina - Boubín, Jaroslav - Buňatová, Marie - Cibulka, Pavel - Černušák, Tomáš - Dejmek, Jindřich - Doležalová, Eva - Dvořáčková-Malá, Dana - Friedl, Jiří - Hladký, Ladislav - Hlavačka, Milan - Holubec, Stanislav - Holý, Martin - Horčáková, Václava - Hrachovec, Petr - Hrbek, Jiří - Hromádková, T. - Irmanová, Eva - Janiš, D. - Janišová, J. - Just, Jiří - Kessler, Vojtěch - Kolářová, J. - Květina, Jan - Králíková, D. - Kreuz, P. - Kyncl, Vojtěch - Luňáková, Ludmila - Martínek, Jiří - Mikulec, Jiří - Močičková, Jitka - Nebřenský, Z. - Němeček, Jan - Novotná, M. - Otčenášek, J. - Pokorná, Magdaléna - Pokorný, J. - Prokš, Petr - Raková, Svatava - Raška, Jakub - Řepa, Milan - Sedláček, Petr - Semotanová, Eva - Slavíček, Jan - Sterneck, Tomáš - Szymeczek, J. - Šatava, L. - Šebek, Jaroslav - Šimůnek, Robert - Šístek, František - Vaculík, J. - Večeře, Vojtěch - Vlček, Radomír - Vokurka, Michal - Voráček, Emil - Vorel, P. - Vyskočil, Aleš - Záruba, František - Zelenka, Jan - Zudová-Lešková, Zlatica - Žáková, Michaela - Žemlička, Josef - Županič, Jan
  Akademická encyklopedie českých dějin. Díl VII (K/2 - L: Kniha Drnovská - Lužičtí Srbové)..
  [Academic Encyclopaedia of the Czech History. Vol. VII (K/2 - L: Drnovská book - Lusatian Serbs).]
  Praha: Historický ústav, 2021. 520 s. Práce Historického ústavu AV ČR. Opera Instituti Historici Pragae. Series E - Encyclopaedica. ISBN 978-80-7286-392-1
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: czech history * Encyclopedia * Czech Lands
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335400
   
   
 4. 4.
  0560899 - HÚ 2023 DE eng B - Monografie kniha jako celek
  Kasper, T. (ed.) - Holý, Martin (ed.) - Caruso, M. (ed.) - Pánková, M. (ed.)
  From School Inspectors to School Inspection. Supervision of Schools in Europe from the Middle Ages to Modern Times.
  Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2022. 295 s. ISBN 978-3-7815-2523-8
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333677
   
   
 5. 5.
  0557517 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Holá, Mlada - Holý, Martin - Ďurčanský, Marek - Hlaváček, Ivan - Marek, Jindřich - Zilynská, Blanka
  Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622).
  [Professors of Prague Utraquist University in the late Middle Ages and Early Modern period (1457/1458-1622).]
  Praha: Academia: Praha: Historický ústav, 2022. 650 s. Historie. ISBN 978-80-200-3328-4; ISBN 978-80-7286-375-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-00408S
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: University of Prague * Professors * history of universities
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331488
   
   
 6. 6.
  0548186 - HÚ 2022 DE ger B - Monografie kniha jako celek
  Ammerer, G. (ed.) - Hannesschläger, I. (ed.) - Holý, Martin (ed.)
  Festvorbereitung. Die Planung höfischer und bürgerlicher Feste in Mitteleuropa 1500-1900.
  Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2021. 447 s. ISBN 978-3-96023-386-2
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: preparation of festivities * Early Modern Period * 19th century
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324288
   
   
 7. 7.
  0545731 - HÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pánek, Jaroslav - Baron, Roman - Baťová, E. - Blechová-Čelebić, Lenka - Bolom-Kotari, Sixtus - Boubín, Jaroslav - Brčák, M. - Cibulka, Pavel - Dejmek, Jindřich - Doležalová, Eva - Dvořáčková-Malá, Dana - Friedl, Jiří - Fukala, R. - Hájek, Jan - Havlík, J. M. - Hladký, Ladislav - Hlavačka, Milan - Hlaváčková, Jarmila - Holubec, Stanislav - Holá, M. - Holý, Martin - Hrachovec, Petr - Hrbek, Jiří - Irmanová, Eva - Jedličková, Blanka - Just, Jiří - Kessler, Vojtěch - Kofránková, Václava - Kozák, P. - Krafl, Pavel Otmar - Kreuz, P. - Kubů, F. - Kuchařová, Hedvika - Kuklík, J. - Kyncl, Vojtěch - Malý, T. - Maur, E. - Mikulec, Jiří - Němeček, Jan - Pokorná, Magdaléna - Prokš, Petr - Raška, Jakub - Řepa, Milan - Semotanová, Eva - Slavíček, Jan - Slezák, Lubomír - Sterneck, Tomáš - Šárovcová, M. - Šebek, Jaroslav - Šimůnek, Robert - Škerlová, Jana - Šmídová-Malárová, L. - Tinková, D. - Valentová-Bobková, Kateřina - Vavroušek, P. - Večeře, Vojtěch - Velková, A. - Vlček, Radomír - Voit, P. - Vojtěchovský, O. - Voráček, Emil - Vyskočil, Aleš - Záruba, František - Zelenka, Jan - Zudová-Lešková, Zlatica - Žemlička, Josef
  Akademická encyklopedie českých dějin. Sv. VI, H/2-K/1 (hladomor - kniha).
  [Academic Encyclopaedia of the Czech History. Vol. VI, H/2-K/1 (famine - book).]
  Praha: Historický ústav, 2020. 460 s. Práce Historického ústavu AV ČR. ISBN 978-80-7286-366-2
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Encyclopedia * Czech History * History of the Czech Lands
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322394
   
   
 8. 8.
  0541876 - HÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Just, Jiří - Růčková, Markéta - Holý, Martin - Podavka, Ondřej
  Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku.
  [Bohemian Brethren Nobility in Bohemia and Moravia and the Formation of Confessional Identity in the Early Modern Age.]
  Praha: Scriptorium: Praha: Historický ústav, 2020. 415 s. ISBN 978-80-7649-016-1; ISBN 978-80-7286-367-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-11332S
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: The Unity of Brethren * Nobility * Confessional Identity * Critical edition * Correspondence * Archives of Matouš Konečný
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319373
   
   
 9. 9.
  0511628 - HÚ 2020 DE ger B - Monografie kniha jako celek
  Holý, Martin (ed.) - Hrubá, M. (ed.) - Sterneck, Tomáš (ed.)
  Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation.
  [The early modern town as node of communication.]
  Berlin: LIT Verlag, 2019. 287 s. Geschichte. Forschung und Wissenschaft, 57. ISBN 978-3-643-13941-2
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: history * towns * communication
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301868
   
   
 10. 10.
  0509011 - HÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Dvořáčková-Malá, Dana - Sterneck, Tomáš - Holý, Martin - Zelenka, Jan - Čechura, J. - Slavíčková, P. - Blechová-Čelebić, Lenka - Velková, Alice - Mašková, Pavlína - Pilná, V. - Šimůnek, Robert - Bravermanová, M. - Doležalová, Eva - Valentová-Bobková, Kateřina
  Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství.
  [Children and childhood. From the Middle Ages to the threshold of the Enlightenment.]
  Praha: Historický ústav, 2019. 693 s. ISBN 978-80-7286-333-4
  Grant CEP: GA ČR GA15-02196S
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
  Klíčová slova: child * children * childhood * Middle Ages * Modern Period * family * upbringing * education * law * literature * bastards * orphans * clothing * church * diet * toys
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299826
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.