Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0577781 - HÚ 2024 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pánek, Jaroslav - Andresová, Klára - Baloun, P. - Baron, Roman - Binder, Filip - Blechová-Čelebić, Lenka - Bobková, Kateřina - Boldan, Kamil - Boubín, Jaroslav - Buňatová, Marie - Cibulka, Pavel - Červenka, J. - Černušák, Tomáš - Dejmek, Jindřich - Dolejský, M. - Doležalová, Eva - Dvořáčková-Malá, Dana - Friedl, Jiří - Hladký, Ladislav - Hlavačka, Milan - Holá, M. - Holubec, Stanislav - Holý, Martin - Hrbek, Jiří - Irmanová, Eva - Janišová, J. - Just, Jiří - Knapíková, J. - Kessler, Vojtěch - Kreuz, P. - Květina, Jan - Kyncl, Vojtěch - Mikulec, Jiří - Močičková, Jitka - Němeček, Jan - Němečková, D. - Novotný, Gustav - Pokorná, Magdaléna - Prokš, Petr - Raška, Jakub - Řepa, Milan - Sedláček, Petr - Semotanová, Eva - Schejbal, T. - Slavíček, Jan - Slavíčková, P. - Sovilj, Milan - Starý, M. - Sterneck, Tomáš - Šebek, Jaroslav - Šimůnek, Robert - Večeře, Vojtěch - Vokurka, Michal - Voráček, Emil - Vorel, P. - Vyskočil, Aleš - Záruba, František - Zelenka, Jan - Zudová-Lešková, Zlatica - Žák, M. - Žáková, Michaela - Žemlička, Josef - Županič, Jan
  Akademická encyklopedie českých dějin. Díl VIII (M: maďarská emigrace – mzdová soustava).
  [Academic encyclopedia of Czech history. Part VIII (M: Hungarian emigration – wage system).]
  Praha: Historický ústav, 2022. 410 s. Práce Historického ústavu AV ČR. Opera Instituti Historici Pragae. ISBN 978-80-7286-420-1
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ II - 90262
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Czech history * Encyclopedia * Czech Lands
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346887
   
   
 2. 2.
  0563442 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pánek, Jaroslav - Baron, Roman - Binder, Filip - Blechová-Čelebić, Lenka - Bobková, Kateřina - Boubín, Jaroslav - Buňatová, Marie - Cibulka, Pavel - Černušák, Tomáš - Dejmek, Jindřich - Doležalová, Eva - Dvořáčková-Malá, Dana - Friedl, Jiří - Hladký, Ladislav - Hlavačka, Milan - Holubec, Stanislav - Holý, Martin - Horčáková, Václava - Hrachovec, Petr - Hrbek, Jiří - Hromádková, T. - Irmanová, Eva - Janiš, D. - Janišová, J. - Just, Jiří - Kessler, Vojtěch - Kolářová, J. - Květina, Jan - Králíková, D. - Kreuz, P. - Kyncl, Vojtěch - Luňáková, Ludmila - Martínek, Jiří - Mikulec, Jiří - Močičková, Jitka - Nebřenský, Z. - Němeček, Jan - Novotná, M. - Otčenášek, J. - Pokorná, Magdaléna - Pokorný, J. - Prokš, Petr - Raková, Svatava - Raška, Jakub - Řepa, Milan - Sedláček, Petr - Semotanová, Eva - Slavíček, Jan - Sterneck, Tomáš - Szymeczek, J. - Šatava, L. - Šebek, Jaroslav - Šimůnek, Robert - Šístek, František - Vaculík, J. - Večeře, Vojtěch - Vlček, Radomír - Vokurka, Michal - Voráček, Emil - Vorel, P. - Vyskočil, Aleš - Záruba, František - Zelenka, Jan - Zudová-Lešková, Zlatica - Žáková, Michaela - Žemlička, Josef - Županič, Jan
  Akademická encyklopedie českých dějin. Díl VII (K/2 - L: Kniha Drnovská - Lužičtí Srbové)..
  [Academic Encyclopaedia of the Czech History. Vol. VII (K/2 - L: Drnovská book - Lusatian Serbs).]
  Praha: Historický ústav, 2021. 520 s. Práce Historického ústavu AV ČR. Opera Instituti Historici Pragae. Series E - Encyclopaedica. ISBN 978-80-7286-392-1
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: czech history * Encyclopedia * Czech Lands
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0335400
   
   
 3. 3.
  0548726 - HÚ 2022 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hrbek, Jiří - Mikulec, Jiří - Niubo, Marc - Bobková, Kateřina - Vácha, Štěpán - Ondo-Grečenková, Martina
  Panovnický majestát. Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století.
  [Royal Majesty. The Habsburgs as Bohemian Kings in the 17th and 18th Centuries.]
  Praha: NLN, s.r.o.: Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 625 s. ISBN 978-80-7422-804-9; ISBN 978-80-7286-378-5
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08169S
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Habsburgs * early modern politics * representation of the monarchy
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324769
   
   
 4. 4.
  0535405 - HÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čornejová, Ivana - Havlík, Jiří - Hrdlička, Josef - Bobková, Kateřina - Havlíček, P. - Hnilica, O. - Oulíková, Petra - Hlaváčková, Jarmila
  Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši.
  [Telč and Jesuits, the Order and its Patrons.]
  Praha: Historický ústav, 2020. 353 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti Historici Pragae. ISBN 978-80-7286-363-1
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M043
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Klíčová slova: Jesuits * Telč * religious orders * benefaction
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313436
   
   
 5. 5.
  0535401 - HÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bobková, Kateřina - Hlaváčková, Jarmila - Kuchařová, Hedvika - Havlíček, P. - Hnilica, O. - Matus, D. - Havlík, Jiří - Hrbek, Jiří - Oulíková, Petra - Koupil, O.
  Knihovna jezuitské koleje v Telči.
  [Library of Jesuit College in Telč.]
  Praha: Historický ústav, 2020. 171 s. ISBN 978-80-7286-359-4
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M043
  Výzkumná infrastruktura: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Klíčová slova: Jesuits * Telč * religious orders * libraries
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313433
   
   
 6. 6.
  0535378 - HÚ 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bobková, Kateřina - Brychtová, L. - Čornejová, Ivana - Hamrlová, A. - Havlíček, P. - Havlík, Jiří - Hlaváčková, Jarmila - Hnilica, O. - Hnilicová, P. - Holubová, Markéta - Hrdlička, Josef - Husseiniová, A. - Chodějovská, Eva - Kadlíčková, B. - Kafka, Luboš - Kuchařová, Hedvika - Kynčl, R. - Lindová, M. - Matus, D. - Maňas, V. - Ramešová, Michaela - Oulíková, Petra - Sekanina, A. - Valecký, Štěpán - Zářecká, K. - Záškodová, J.
  Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Katalog výstavy.
  [Telč and Jesuits. The Order and its Patrons. Exhibition catalog.]
  Praha: Historický ústav AV ČR, 2020. 439 s. ISBN 978-80-907357-3-6
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M043
  Klíčová slova: Jesuits * Telč * religious orders * benefaction
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); 6.5 Other Humanities and the Arts (UEF-S); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (UTAM-F)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313418
   
   
 7. 7.
  0511341 - HÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bartůšek, V. - Bobková, Kateřina - Bočková, A. - Brčák, M. - Čapská, V. - Černušák, Tomáš - Čornejová, I. - Elbel, M. - Havlík, Jiří - Holubová, Markéta - Hradil, F. - Jacková, Magdaléna - Kašpárková, J. - Kuchařová, Hedvika - Mareš, K. - Maťa, P. - Mihola, J. - Mikulec, Jiří - Oppeltová, J. - Pacovský, K. - Pavelková, J. - Podavka, Ondřej - Svoboda, M. - Tejček, M. - Trnka, P. - Wolf, Jiří - Zářecká, K. - Zdichynec, Jan - Zouhar, J.
  Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník.
  [Historiam scribere. Order historiography of the early modern period. II. Biographical dictionary.]
  Praha: Historický ústav AV ČR, 2018. 881 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti historici Pragae, 6. ISBN 978-80-7286-332-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05167S
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:68378068
  Klíčová slova: historiography * religious orders * biography * 16th-18th century * church history
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Specific literatures (UCL-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0301635
   
   
 8. 8.
  0457199 - HÚ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bobková, Kateřina - Bočková, A. - Jacková, Magdaléna - Bažil, M. - Pauerová, E. - Zdichynec, Jan - Žalud, Z.
  Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách.
  [St. John of Nepomuk on the stage of Jesuit schools.]
  Praha: Academia, 2015. 645 s. Theatrum Neolatinum. Latinské divadlo v českých zemích, 1. ISBN 978-80-200-2515-9
  Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P823
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:68378068
  Klíčová slova: St. John of Nepomuk * Jesuit schools * critical edition * Neo-Latin drama * school theatre
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize (UCL-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257633
   
   
 9. 9.
  0453712 - HÚ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pánek, Jaroslav - Baron, Roman - Beneš, Z. - Blechová-Čelebić, Lenka - Bobková, Kateřina - Boubín, Jaroslav - Cibulka, Pavel - Dejmek, Jindřich - Doležalová, Eva - Dvořáčková-Malá, Dana - Friedl, Jiří - Gebhart, Jan - Hájek, Jan - Harna, Josef - Hermann, Tomáš - Hlaváček, Petr - Hlavačka, Milan - Holý, Martin - Hrbek, Jiří - Chobot, K. - Irmanová, Eva - Jedličková, Blanka - Kleisner, K. - Kopičková, Božena - Krafl, Pavel - Kučera, Martin - Kuklík, J. - Kyncl, Vojtěch - Lacina, Vlastislav - Lenderová, M. - Litera, Bohuslav - Mandelová, H. - Martínek, Jiří - Mikulec, Jiří - Němeček, Jan - Ondo-Grečenková, Martina - Pokorná, Magdaléna - Prokš, Petr - Raková, Svatava - Rýdl, K. - Řepa, Milan - Semotanová, Eva - Slezák, Lubomír - Sterneck, Tomáš - Šebek, Jaroslav - Šimůnek, Robert - Šístek, František - Velková, Alice - Voráček, Emil - Vošahlíková, Pavla - Vyskočil, Aleš - Zelenka, Jan - Zudová-Lešková, Zlatica - Žemlička, Josef - Bečvář, J. - Bečvářová, M. - Kůrka, Pavel - Šimůnek, Michal V. - Dufková, Kateřina
  Akademická encyklopedie českých dějin. 4. D-G.
  [Academic Encyclopaedia of the Czech History. 4. D-G.]
  Praha: Historický ústav, 2015. 401 s. ISBN 978-80-7286-268-9
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:68378114
  Klíčová slova: Historical encyclopedia * Czech Lands * Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254502
   
   
 10. 10.
  0428304 - HÚ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Semotanová, Eva - Cajthaml, J. - Baron, Roman - Beran, Z. - Bičík, I. - Bobková, Kateřina - Boháč, Z. - Boubín, Jaroslav - Cibulka, Pavel - Doležal, D. - Doležalová, Eva - Dvořáčková-Malá, Dana - Fialová, L. - Fišer, R. - Friedl, Jiří - Gebhart, Jan - Gojda, Martin - Hájek, Jan - Herold, M. - Hladký, Ladislav - Hlavačka, Milan - Holá, M. - Holý, Martin - Chodějovská, Eva - Chromý, P. - Janiš, Dalibor - Jeleček, L. - Klír, T. - Klučina, P. - Kocian, Jiří - Kopačka, L. - Kopičková, B. - Krafl, Pavel - Kubů, F. - Kupka, K. - Kupková, L. - Kůrka, P. - Kyncl, Vojtěch - Lacina, V. - Marková, Markéta - Martínek, Jiří - Matoušek, V. - Měřínský, Z. - Mikulec, Jiří - Němeček, Jan - Novotná, M. - Grečenková, Martina - Pánek, Jaroslav - Podliska, J. - Pokorná, Magdaléna - Polakovič, D. - Polívka, M. - Pořízka, A. - Prokš, Petr - Řepa, Milan - Sterneck, Tomáš - Sviták, Z. - Šebek, Jaroslav - Šimůnek, Robert - Šmahel, František - Štych, P. - Třeštík, D. - Velková, Alice - Vorel, P. - Vyskočil, Aleš - Winklerová, J. - Zavřel, P. - Zelenka, Jan - Zudová-Lešková, Zlatica - Žemlička, Josef - Veverka, B. - Seemann, P. - Janata, T. - Zimová, R. - Beníšek, J. - Havlíček, J. (ed.) - Hodek, M. (ed.) - Kadlecová, H. (ed.) - Knoblochová, J. (ed.) - Krejčí, J. (ed.) - Müller, A. (ed.) - Myslivečková, V. (ed.) - Pantůčková, T. (ed.) - Pospíšil, O. (ed.) - Procházka, J. (ed.) - Soukup, P. (ed.) - Zahajský, P. (ed.) - Havelková, M. - Křováková, K. - Horčáková, Václava - Paulová, M.
  Akademický atlas českých dějin.
  [Academic Atlas of Czech History.]
  Praha: Academia, 2014. 559 s. ISBN 978-80-200-2182-3
  Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985912 ; RVO:67985955 ; RVO:68378114
  Klíčová slova: Atlas * Czech History * Landscape * Mankind
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233656
   
  Název recenzeStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Comenius_AAČD_recenze.pdf51.2 MBVydavatelský postprintvyžádat
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.