Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0121745 - ARU-G 20033089 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sýkorová, Ivana
  Kladno-Kročehlavy - sídliště staropaleolitického člověka.
  [Kladno-Kročehlavy - A Settlement Site of Lower Palaeolithic Man.]
  Památky archeologické. Roč. 94, - (2003), s. 5-48. ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA MK PK00P04OPP013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: Lower Palaeolithic * Middle Pleistocene * chipped stone industry
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0020036
   
   
 2. 2.
  0121662 - ARU-G 20020158 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fridrich, Jan - Sýkorová, Ivana
  Chržín (o. Kladno) - mezolitické sídliště.
  Zprávy České archeologické společnosti. Roč. 49, - (2002), s. 15. ISSN 1211-992X.
  [Informační kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2001. Praha, 03.04.2002-04.04.2002]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: Mesolihic * settlement * Chržín
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0019953
   
   
 3. 3.
  0121433 - ARU-G 20010148 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Tyráček, J. - Fejfar, O. - Fridrich, Jan - Kovanda, J. - Smolíková, L. - Sýkorová, Ivana
  Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic.
  Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague. Roč. 76, č. 2 (2001), s. 127-139. ISSN 1210-3527
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: Middle Pleistocene * Račiněves
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0019726
   
   
 4. 4.
  0121432 - ARU-G 20010147 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sýkorová, Ivana - Fridrich, Jan - Stolzová, D.
  Doklad středopaleolitického osídlení okolí Lidic.
  [Evidence for Middle Palaeolithic settlement around Lidice.]
  Archeologie ve středních Čechách. Roč. 5, č. 1 (2001), s. 33-34. ISSN 1214-3553
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: Middle Palaeolithic settlement * Lidice
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0019725
   
   
 5. 5.
  0121243 - ARU-G 20000123 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sýkorová, Ivana - Štaud, K.
  Mlazice, okr. Mělník - zhodnocení valounové industrie středopaleolitického stáří.
  [Mlazice (Mělník District): An Evaluation of a Pebble Industry of Palaeolithic Age.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 52, - (2000), s. 209-233. ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0019538
   
   
 6. 6.
  0121228 - ARU-G 20000108 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fridrich, Jan - Havrda, J. - Sklenářová, Z. - Sýkorová, Ivana - Šída, P.
  Nález staropaleolitické valounové industrie v Praze 2 na Královských Vinohradech.
  [Upper Palaeolithic pebble industry finds from Prague 2-Royal Vinohrady.]
  Acta Musei Pragensis.. Roč. 15, - (2000), s. 73-82. ISSN 0139-5998
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0019523
   
   
 7. 7.
  0120980 - ARU-G 990110 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fridrich, Jan - Sýkorová, Ivana
  Kritika kritiky aneb o tkaní v paleolitu.
  [A critique of critique, or weaving in the Palaeolithic.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 51, č. 1 (1999), s. 119-125. ISSN 0323-1267
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0019277
   
   
 8. 8.
  0120892 - ARU-G 990021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matoušek, Václav - Sýkorová, Ivana
  Společnost a kultura ve světle archeologie. Příspěvek k diskusi o předmětu, prostředcích a metodě archeologického výzkumu.
  [Society and culture in the light of archaeology; a contribution to discussions on the objectives, resources and methods of archaeological excavation.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 50, č. 4 (1998), s. 746-771. ISSN 0323-1267
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0019189
   
   
 9. 9.
  0120764 - ARU-G 980008 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sýkorová, Ivana - Matoušek, Václav
  Hledání nového mýtu. Ještě k české archeologii na sklonku 20. století.
  Dějiny a současnost. Roč. 19, č. 6 (1997), s. 2-6. ISSN 0418-5129
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0019061
   
   
 10. 10.
  0120410 - ARU-G 960083 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matoušek, Václav - Sýkorová, Ivana - Štaud, K. - Wallisová, M.
  Tmaň, okres Beroun - metoda výzkumu a její výsledky.
  Archeologické rozhledy. Roč. 48, č. 3 (1996), s. 384-403. ISSN 0323-1267
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0018707