Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0535260 - MÚA 2021 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hradilová, Marta (ed.) - Jelínková, Andrea (ed.) - Veselá, Lenka (ed.)
  Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku.
  [Parallel Existence. Manuscripts and Printed Books in the Czech Lands of the Early Modern Period.]
  Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Knihovna AV ČR, 2020. 357 s. Knižní kultura, 2. ISBN 978-80-200-3128-0; ISBN 978-80-88304-25-8; ISBN 978-80-86675-33-6
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:67985971
  Klíčová slova: book prints * manuscripts * Czech Lands, 15th - 17ht centuries
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313339
   
   
 2. 2.
  0483340 - KNAV 2018 DE ger B - Monografie kniha jako celek
  Veselá, Lenka
  Ritter und Intellektueller - Hieronymus Beck von Leopoldsdorf (1525-1596) und seine Bibliothek.
  [A knight and intellectual. Hieronymus Beck of Leopoldsdorf (1525-1596) and his library.]
  Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2017. 464 s. ISBN 978-3-631-72592-4; ISBN E-ISBN 978-3-631-72591-7 (E-PDF); ISBN ISBN 978-3-631-72359-3 (Hardback); ISBN E-ISBN 978-3-631-72593-1 (MOBI)
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: Beck von Leopoldsdorf, Hieronym * Austria * reconstruction of libraries * book history * Sweden * war booty
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278823
   
   
 3. 3.
  0460540 - KNAV 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Veselá, Lenka
  Rytíř a intelektuál: Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525-1596) a jeho knihovna.
  [A Knight and Intellectual: Hieronymus Beck of Leopoldsdorf and His Library.]
  1. vydání. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 439 s. Historie. ISBN 978-80-200-2545-6
  Grant CEP: GA ČR GPP405/12/P027
  Klíčová slova: Beck von Leopoldsdorf, Hieronym * book history * Austria * reconstruction of libraries * Dietrichstein library * war booty * Sweden
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260687
   
   
 4. 4.
  0150826 - KNAV-K 20033021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Veselá, Lenka
  Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Od středověku k počátkům emancipace.
  [Jews and Czech society in the mirror of literature. From the Middle Ages up to the beginning of the emancipation.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 153 s. 20. ISBN 80-7106-430-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
  Klíčová slova: Jews * bookprinting * culture history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0048353
   
   
 5. 5.
  0023941 - KNAV 2006 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Veselá, Lenka
  Knihy na dvoře Rožmberků.
  [Books at the court of the Rosenbergs.]
  Praha: Knihovna Akademie věd ČR: Praha: Scriptorium, 2005. 359 s. ISBN 80-86675-06-8; ISBN 80-86197-60-3
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAB8083101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
  Klíčová slova: historical libraries * historical bibligraphy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0114564