Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0518924 - KNAV 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Neúspěch knihaře Adama Schencka v Plzni v první polovině 18. století.
  [The Failure of the bookbinder Adam Schenck in Pillsen in the first half of 18th century.]
  Habent Sua Fata Bibliothecarii. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019 - (Linda, J.; Janečková, J.; Jelen, J.; Bendová, L.), s. 104-113. ISBN 978-80-7247-159-1
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: bookhistory * bookbinders * Pilsen * social history * guilds * artisans * 18th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: 6.1 History and Archaeology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304013
   
 2. 2.
  0498248 - KNAV 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Zlatá Bula Karla IV. (Aurea bulla Caroli IV. Romanorum Imperatoris).
  Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316-2016). Katalog výstavy. Praha: Academia, 2018 - (Musílek, K.), s. 56. ISBN 978-80-200-2779-5
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291370
   
 3. 3.
  0487055 - KNAV 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. Názorná kosmologická pomůcka v díle Orbis pictus J. A. Komenského.
  [Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. An illustrative cosmological aid in Comenius's Orbis pictus.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 103-126. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: Early modern knowledge * encyclopaedism * cosmology * textbooks * Orbis pictus * heliocentrism * geocentrism * Martin Steiner * J. A. Comenius
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282390
   
 4. 4.
  0437128 - KNAV 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Spolupráce PhDr. Josefa Hejnice s Knihovnou Akademie věd ČR.
  Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR,v. v. i., 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 441-444. ISBN 978-80-86675-27-5
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241774
   
 5. 5.
  0393946 - KNAV 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Španělsky tištěná zpráva o přenesení ostatků sv. Norberta v roce 1627.
  [Spanish printed report on the transfer of the remains of St. Norbert in 1627.]
  Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2013 - (Císařová Smítková, A.; Jelínková, A.; Svobodová, M.), s. 287-300. ISBN 978-80-86675-24-4
  Institucionální podpora: RVO:67985971
  Klíčová slova: history of book culture * religious ceremony * printed communication * reverence to saints * Kašparová, Jaroslava * women bibliologists
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002474066&local_base=NKC
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0222352
   
 6. 6.
  0354995 - KNAV 2011 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Pohled na druhého – Polsko v bohemikálních tiscích 16. a počátku 17. století.
  [The view of another - Poland in the bohemical prints from the 16th century and the first decades of the 17th century.]
  Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi.. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010 - (Heidrich-Sowińska, M.), s. 403-414. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3233. ISBN 978-83-229-3135-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: Czech-Polish relations * Czech historical bibliography * old prints
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193862
   
 7. 7.
  0342677 - KNAV 2010 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka - Brabcová, Markéta - Beránková, Hana
  Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej.
  [Digitalization of Illustrations from old Books in the Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic.]
  Świat w obrazach : Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009 - (Komza, M.), s. 185-200. Acta Universitatis Wratislaviensis, Bibliotekoznawstwo XXVIII, 3167. ISBN 978-83-229-3063-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: book culture * illustrations of old books * printer's marks * old views of towns
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185345
   
 8. 8.
  0150756 - KNAV-K 20000061 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Pirozynski, J. - Baďurová, Anežka
  Krakau und Prag als Zentren des Buchdrucke im 15. und 16. Jahrhundert. Versuch eines Vergleichs.
  [Prague and Krakôw as Centres of the booksprinting in the 15th and 16th Centuries, An experiment of the comparison.]
  3-515-07792-8. In: Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. 1. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000 - (Dmitrieva, M.; Lambrecht, K.), s. 223 -235. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa., 10
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9083901; GA AV ČR KSK3077601
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0048285
   
 9. 9.
  0150748 - KNAV-K 20000040 DE ger M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.
  [The Main Library in Academy of Science of Czech Republic.]
  Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Band 1.1. Tschechische Republik. Prag. Vol. 1. 1. DE: OlmsWeidmann, 1999 - (Faltysová, V.; Pohlei, P.), s. 215-222. ISBN 3-487-10353-2
  Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0048277
   
 10. 10.
  0150746 - KNAV-K 20000038 CZ cze M - Část monografie knihy
  Baďurová, Anežka
  Sborník k 80. narozeninám Miriam Bohatcové.
  [Anniversary volume in honour of Nirjam Bohatcová.]
  Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. 1. Praha: KNAV, 1999 - (Baďurová, A.), s. 380. ISBN 80-902262-3-X
  Výzkumný záměr: CEZ:Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy pěstovaných v AV ČR - oblastč. 26: Myšlení, věda a kultura v českých zemích.
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0048275