Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0523451 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj
  Nový způsob značení rekombinantních fragmentů protilátek radionuklidy mědi pro PET zobrazování nádorů.
  [A novel method for labeling recombinant antibody fragments with copper radionuclides for PET imaging of tumors.]
  Interní kód: TG01010066-V2-11 ; 2017
  Technické parametry: V přehledu byly experimenty zaměřeny na „důkaz konceptu“ nového schématu radioaktivního značení protilátek v jejich scFv formátu pomocí dvojice komplementárních peptidů struktur „coiled-coil“ schopných vytvářet silné nekovalentní vazby. Byly potvrzeny jednotlivé kroky nového přístupu k radioaktivnímu značení rekombinantních fragmentů protilátek. Kompletní důkaz konceptu lze realisticky očekávat v krátkém čase po skončení tohoto grantového projektu.
  Ekonomické parametry: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: coiled-coil peptides * copper radionuclides * scFv antibody fragments
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307807
   
   
 2. 2.
  0488025 - ÚMG 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj
  Nový způsob značení rekombinantních fragmentů protilátek radionuklidy mědi pro PET zobrazování nádorů.
  [Novel method of labelling recombinant antibody fragments with copper radionuclides for PET tumour imaging.]
  Interní kód: Gama-10 ; 2017
  Technické parametry: Jedná se o nový způsob značení rekombinantních fragmentů protilátek radionuklidy mědi založený na značení coiled-coil peptidu nesoucího chelátor a na následné interakci tohoto peptidu s jeho protějškem obsaženým v scFv fragment protilátky.
  Ekonomické parametry: Výsledek je připravován k realizaci na smluvním základě
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institucionální podpora: RVO:68378050
  Klíčová slova: coiled-coil peptides * copper radionuclides * scFv antibody fragments
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282649
   
   
 3. 3.
  0083142 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj
  Rekombinantní protein časného antigenu (EA) viru Epsteina a Barrové a technologie jeho produkce.
  [Recombinant early antigen protein (EA) of Epstein Barr Virus and technology of production thereof.]
  Interní kód: EA ; 2004
  Technické parametry: Prototypová rekombinantní bílkovina viru Epsteina a Barrové (EBV) a způsob její produkce rekombinantní expresí vedoucí k produktu užitečnému pro vývoj klinických diagnostických souprav ke stanovování hladin protilátek při infekci EBV
  Ekonomické parametry: soupravy mají ověřenou komerční hodnotu
  Grant CEP: GA MŠk LN00B030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: EBV * recombinant protein * early antigen
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146489
   
   
 4. 4.
  0083139 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj
  Rekombinantní bílkoviny částí antigenů lidského cytomegaloviru a technologie jejich produkce.
  [Recombinant proteins of parts of human cytomegalovirus and technology of production thereof.]
  Interní kód: HCMV83,82a,44/57,32/32AB,32/44CD ; 2004
  Technické parametry: Pět prototypových rekombinantních bílkovin HCMV reprezentujících části antigenů a jejich kombinací; způsob produkce rekombinantní expresí vedoucí k produktům pro vývoj klinických diagnostických souprav ke stanovování hladin protilátek při infekci HCMV
  Ekonomické parametry: soupravy mají ověřenou komerční hodnotu
  Grant CEP: GA MŠk LN00B030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: CMV * recombinant protein * antigen
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146487
   
   
 5. 5.
  0083138 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj
  Rekombinantní kapsidový protein p18 (EBC) viru Epsteina a Barrové a rekombinantní protein obsahující tandemovou repetici C-koncové poloviny p18 (2EBK) a technologie jejich produkce.
  [Recombinant capsid protein p18 (EBC) of Epstein Barr Virus and a recombinant protein containing carboxy terminal half of p18 in a tandem repetition (2EBK), and technology of production thereof.]
  Interní kód: p18 (EBC) , p18 (2EBK) ; 2001
  Technické parametry: Dvě prototypové rekombinantní bílkoviny EB viru a způsob jejich produkce rekombinantní expresí vedoucí k produktům určeným k použití v komerčních klinických diagnostických soupravách ke stanovování hladin protilátek IgA, IgG a IgM při infekci EBV
  Ekonomické parametry: příjmy z realizace prodeje v částkách milionů Kč
  Grant CEP: GA MŠk LN00B030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: EBV * recombinant protein * p18 * immunoglobulin
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146486
   
   
 6. 6.
  0083137 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj
  Rekombinantní bílkovina obsahující fragment extracelulární domény lidského buněčného receptoru CD20.
  [Recombinant protein comprising a fragment of the extracellular domain of human cellular receptor CD20.]
  Interní kód: CD20 ; 2006
  Technické parametry: Protilátka ve formátu scFv, specifická k lidskému beta III tubulinu, cytoskeletonové bílkovině neuronových buněk, užitečná ke značení radionuklidy pro vývoj nových radiofarmak
  Ekonomické parametry: látka má ověřenou komerční hodnotu
  Grant CEP: GA MŠk 1M0505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: CD20 * extracellular domain * expression plasmid * recombinant protein
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146485
   
   
 7. 7.
  0083136 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj - Suchánek, M.
  Rekombinantní formát scFv protilátky TU 20.
  [Recombinant format scFv of the antibody TU 20.]
  Interní kód: TU 20 scFv ; 2004
  Technické parametry: Protilátka ve formátu scFv, specifická k lidskému beta III tubulinu, cytoskeletonové bílkovině neuronových buněk, užitečná ke značení radionuklidy pro vývoj nových radiofarmak
  Ekonomické parametry: protilátka má ověřenou komerční hodnotu
  Grant CEP: GA MPO FD-K3/001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: TU 20 * scFv antibody * expression plasmid
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146484
   
   
 8. 8.
  0083092 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj - Suchánek, M.
  Rekombinantní formát scFv protilátky MEM 97.
  [Recombinant format scFv of the antibody MEM 97.]
  Interní kód: MEM 97, scFv formát ; 2004
  Technické parametry: Protilátka ve formátu scFv, specifická k lidské lymfocytární povrchové bílkovině CD20 (nadměrně exprimované na lymfomových buňkách), užitečná ke značení radionuklidy pro vývoj nových radiofarmak
  Ekonomické parametry: protilátka má ověřenou komerční hodnotu
  Grant CEP: GA MPO FD-K3/001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: CD20 * scFv antibody * expression plasmid
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146457
   
   
 9. 9.
  0083087 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj - Suchánek, M.
  Rekombinantní „diabody“ formát protilátky MEM 97.
  [Recombinant diabody format of the antibody MEM 97.]
  Interní kód: MEM 97 diabody ; 2005
  Technické parametry: Protilátka ve formátu „diabody“, specifická k lidské lymfocytární povrchové bílkovině CD20 (nadměrně exprimované na lymfomových buňkách), užitečná ke značení radionuklidy pro vývoj nových radiofarmak
  Ekonomické parametry: protilátka má ověřenou komerční hodnotu
  Grant CEP: GA MPO FD-K3/001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: CD20 * diabody * expression plasmid
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146453
   
   
 10. 10.
  0083086 - ÚMG 2007 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sedláček, Juraj - Suchánek, M.
  Plasmid exprese extracelulární domény bílkoviny HER2/Neu v savčích buňkách.
  [Mammalian expression plasmid for the extracellular domain of HER2/Neu protein.]
  Interní kód: HER2/Neu ; 2005
  Technické parametry: Plasmid kódující extracelulární doménu bílkoviny HER2/Neu, zkonstruovaný s použitím knihovny lidských cDNA, užitečný k vývoji systému exprese v savčích buňkách a k použití produktu jako diagnostického markeru nebo imunogenu
  Ekonomické parametry: plasmid má ověřenou komerční hodnotu
  Grant CEP: GA MPO FD-K3/001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: HER2/Neu * extracellular domain * expression plasmid
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146452
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.