Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0142313 - FGU-C 20020035 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Krejčí, Alena - Tuček, Stanislav
  Quantitation of mRNAs for M(1) to M(5) subtypes of muscarinic receptors in rat heart and brain cortex.
  Molecular Pharmacology. Roč. 61, č. 6 (2002), s. 1267-1272. ISSN 0026-895X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA7011910
  Grant ostatní:Physiological Society(GB) -
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: muscarinic receptors * mammalian heart
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 5.480, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0040019
   
 2. 2.
  0142190 - FGU-C 20010245 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Krejčí, Alena - Tuček, Stanislav
  Changes of cooperativity between N-methylscopolamine and allosteric modulators alcuronium and gallamine induced by mutations of external loops of muscarinic M(3) receptors.
  Molecular Pharmacology. Roč. 60, č. 4 (2001), s. 761-767. ISSN 0026-895X
  Grant CEP: GA ČR GA309/99/0214
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: muscarinic receptors * allosteric modulators
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 5.297, rok: 2001
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0039897
   
 3. 3.
  0103082 - FGU-C 20040091 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Krejčí, Alena - Bruce, A. W. - Doležal, Vladimír - Tuček, Stanislav - Buckley, N. J.
  Multiple promoters drive tissue-specific expression of the human M2 muscarinic acetylcholine receptor gene.
  [Mnohočetné promotory pohánějí tkáňově specifickou expresi genu lidského M2 muskarinového acetylcholinového receptoru.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 91, č. 1 (2004), s. 88-98. ISSN 0022-3042
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5011306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: M2 muscarinic receptor * neuron-restrictive silence factor * promoter
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 4.824, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010414
   
 4. 4.
  0102557 - FGU-C 20040037 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Krejčí, Alena - Michal, Pavel - Jakubík, Jan - Říčný, Jan - Doležal, Vladimír
  Regulation of signal transduction at M2 muscarinic receptor.
  [Regulace přenosu signálu na M2 podtypu muskarinových receptorů.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl.1 (2004), s. S131-S140. ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA ČR GA305/01/0283; GA ČR GA309/02/1331; GA AV ČR IAA5011206; GA AV ČR IAA5011306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: cholinergic transmission * allosteric modulation * muscarinic receptor subtypes
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.140, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009905
   
 5. 5.
  0041831 - FGÚ 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bruce, A. W. - Krejčí, Alena - Ooi, L. - Deuchars, J. - Wood, I. C. - Doležal, Vladimír - Buckley, N. J.
  The transcriptional repressor REST is a critical regulator of the neurosecretory phenotype.
  [Transkripční represor REST je kritickým regulátorem neurosekrečního fenotypu.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 98, č. 6 (2006), s. 1828-1840. ISSN 0022-3042
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011206
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: REST * neurosecretion * PC12
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.260, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0135192
   
 6. 6.
  0025009 - FGÚ 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jakubík, Jan - Krejčí, Alena - Doležal, Vladimír
  Asparagine, valine, and threonine in the third extracellular loop of muscarinic receptor have essential roles in the positive cooperativity of strychnine-like allosteric modulators.
  [Asparagin, valin a threonin ve třetí extracelulární kličce muskarinového acetylcholinového receptoru mají zásadní úlohu pro pozitivní kooperativitu alosterických modulátorů podobných strychninu.]
  Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Roč. 313, č. 2 (2005), s. 688-696. ISSN 0022-3565
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/02/1331; GA ČR(CZ) GP305/02/D090; GA AV ČR(CZ) IAA5011306; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: muscarinic receptors * positive cooperativity * mutation
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 4.098, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115462