Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0324847 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L4 - Software
  Papoušek, František - Kolář, František - Neckář, Jan
  Program CAAnalysis - hodnocení srdečních arytmií.
  [CAAnalysis for assessment of cardiac arrhythmias.]
  Interní kód: CAAnalysis ; 2007
  Technické parametry: Postupné zobrazování posloupnosti základních 3 sec. snímků pro manuální označení typu arytmie. Sumarizace počtu arytmií a jejich trvání v hodnocených úsecích a záznam výsledků analýzy do souboru pro MS Excel

  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cardiac arrhythmias * analysis * computer
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172447
   
   
 2. 2.
  0324846 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L4 - Software
  Papoušek, František - Kolář, František - Neckář, Jan
  Program P-Analysis pro hodnocení funkčních indexů srdce.
  [Computer program P-Analysis for assessing cardiovascular functional indexes.]
  Interní kód: P-Analysis ; 2008
  Technické parametry: Program pro detailní analýzu tlakové křivky a výpočet obvyklých funkčních ukazatelů srdce.Hodnotí úseky křivky pro 10 srdečních cyklů s následným výpočtem průměrných hodnot.

  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: blood pressure * analysis * computer
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172446
   
   
 3. 3.
  0324845 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L4 - Software
  Papoušek, František - Kolář, František - Neckář, Jan
  Program PMR - monitorování a záznam tlaku krve v srdci.
  [PMR - software for blood pressure monitoring and recording.]
  Interní kód: PMR4 ; 2006
  Technické parametry: Vzorkovací frekvence 1000 Hz, nastavení měřítka pro amplitudu signálu a pro rychlost na časové ose, A/D převod signálu z tlakového snímače pomocí převodníkové desky Axiom AX-5411

  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: blood pressure * measurement * computer
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172445
   
   
 4. 4.
  0324841 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L4 - Software
  Papoušek, František - Kolář, František - Neckář, Jan
  Program CAR - záznam srdečních arytmií.
  [Software CAR for recording of cardiac arrhythmias.]
  Interní kód: CAR2 ; 2007
  Technické parametry: Parelelní snímání elektrogramu a signálu z tlakového snímače pro monitorování během měření a pro záznam signálů v počítači. Pro digitalizaci analogových signálů je použita deska Axiom AX-5411. Vzorkovací frekvence 1000 Hz, délka základního snímku 3 sec.

  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cardiac arrhythmias * measurement * computer
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172442