Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0324836 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Papoušek, František - Kolář, František - Neckář, Jan
  Laboratorní zařízení pro inhalační anestézii potkanů a myší při měření a hodnocení funkce srdce.
  [Laboratory device for inhalation anesthesia of rats and mice for measurement and evaluation of heart function.]
  Interní kód: InhalAnest ; 2007
  Technické parametry: Inhalační anestézie isofluranem v koncentraci 0 - 5% s průtokem vzduchu nebo kyslíku 0 - 10 ml/min., počáteční uspání bdělého zvířete (od myši až po dospělého potkana), průběžná anestézie během měření s regulací hloubky anestézie
  Ekonomické parametry: 120000Kč
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: inhalation anesthesia * rat * mouse
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172439
   
   
 2. 2.
  0324597 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Neckář, Jan - Kolář, František - Charvát, P.
  Zařízení pro snímání elektrické aktivity srdce malých hlodavců.
  [Electronic device for recording of heart electric activity of small rodents.]
  Interní kód: Snímací elektrody ; 2006
  Technické parametry: Systém umožňuje kvalitně monitorovat srdeční rytmus a jeho poruchy i při vysokých srdečních frekvencích (více jak 600/min)
  Ekonomické parametry: do 10 000 Kč
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: heart * electric activity * arrhythmias
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172249
   
   
 3. 3.
  0324274 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Papoušek, František - Ošťádal, Bohuslav - Ošťádalová, Ivana - Neckář, Jan - Kolář, František
  Hypobarická komora s regulací teploty.
  [Hypobaric chamber with temperature control.]
  Interní kód: Barokomora II ; 2006
  Technické parametry: V komoře lze snížit barometrický tlak až na hodnotu odpovídající 8000 m
  Ekonomické parametry: Do 40 000 Kč
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: hypoxia * hypobaric chamber * regulation
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172020
   
   
 4. 4.
  0324272 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ošťádal, Bohuslav - Papoušek, František - Neckář, Jan - Kolář, František
  Normobarická hypoxická komora pro malá laboratorní zvířata.
  [Normobaric hypoxic chamber for small laboratory animals.]
  Interní kód: Hypoxická komora ; 2006
  Technické parametry: Hypoxie je dosaženo pomocí generátorů firmy Hypoxico Inc. Nejvyšší stupeň hypoxie, kterého lze dosáhnout, odpovídá 9 % kyslíku
  Ekonomické parametry: Do 1 000 000 Kč
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: continuous hypoxia * normobaric chamber * regulation
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172018
   
   
 5. 5.
  0324267 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ošťádalová, Ivana - Kolář, František - Ošťádal, Bohuslav
  Isolované perfundované srdce neonatálního laboratorního potkana.
  [Isolated perfused heart of the neonatal rat.]
  Interní kód: Neonatální izolované srdce ; 2006
  Technické parametry: Neonatální izolované perfundované srdce laboratorního potkana
  Ekonomické parametry: 100 000 Kč
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: perinatal rat * isolated heart
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172014