Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0166072 - UCHP-M 20013009 RIV SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Rymeš, Jan - Kociánová, Jana
  Hodnocení vlastností spalovacích katalyzátorů po třech letech provozu v Kaučuku, a.s., Kralupy.
  [Properties of VOC Combustion Catalysts Used in Kaučuk Kralupy.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2001. 13 s. 5.
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: katalyzátory * spalování VOC
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063218
   
 2. 2.
  0166070 - UCHP-M 20013007 RIV SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Rymeš, Jan
  Spalovací katalyzátory na bázi vzácných kovů pro destrukci nehalogenovaných VOC. Nová metoda přípravy z W/O mikroemuls.
  [Supported Noble Metal Catalysts for Combustion of Volatile Organic Compounds (VOC). New Preparation Method of the Catalysts Using W/O Microemulsions.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2001. 26 s. 9.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: catalytic combustion * preparation method
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063216
   
 3. 3.
  0165988 - UCHP-M 20000209 RIV SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Rymeš, Jan
  Vlastnosti spalovacího katalyzátoru dodaného podnikem Filtrační technika s.r.o. v listopadu 2000.
  [Properties of the Combustion Catalyst Obtained from Filtracni technika, s.r.o. in November 2000.]
  Praha: ÚCHP AV ČR, 2000. 00.12.05. 8 s. 8.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: catalyst * properties of combustion * chemical engineering
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063137
   
 4. 4.
  0165972 - UCHP-M 20000193 RIV SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Rymeš, Jan
  Hodnocení vlastností neznámého vzorku spalovacího katalyzátoru.
  [Evaluation of Properties of a Combustion Catalyst.]
  Praha: ÚCHP AV ČR, 2000. 00.01.12. 6 s. 1.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: evaluation of properties * combustion
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063121
   
 5. 5.
  0165961 - UCHP-M 20000181 RIV SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Rymeš, Jan - Kociánová, Jana
  Hodnocení vlastností spalovacího katalyzátoru v závislosti na době jeho provozování.
  [Evaluation of Combustion Catalyst Properties in Dependence on the Time-on-Stream.]
  Praha: ÚCHP AV ČR, 2000. 00.10.31. 8 s. 7.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: Catalysis
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063111
   
 6. 6.
  0165672 - UCHP-M 990133 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jirátová, Květa - Sow, Bineta - Rymeš, Jan
  Vlastnosti Al2O3 vyráběného v provozu katalyzátoru Divize Agro Chemopetrolu a.s., užití Litvínov, užití Al2O3 při hydrolýze COS a aktivita katalyzátorů při spalování VOC.
  [Properties of alumina manufactered in Chemopetrol Litvínov, its use during hydrolysis of COS and activity of catalysts in combustion of VOC.]
  Praha: ÚCHP AV ČR, 1998. 98.12.11. 20 s. 10.
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0062841