Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0166500 - UCHP-M 20020189 CZ eng A - Abstrakt
  Svoboda, Karel - Čermák, Jiří - Hartman, Miloslav - Pohořelý, Michael
  Emissions of NO and N2O in Pressurized Bed Combustion of Subbituminous Coals.
  Summaries. Vol. 5. Prague: Process Engineering Publisher, 2002. s. 232. ISBN 80-86059-33-2.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002 /15./. 25.08.2002-29.08.2002, Prague]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072801
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063623
   
   
 2. 2.
  0166043 - UCHP-M 20000111 CZ eng A - Abstrakt
  Čermák, Jiří - Svoboda, Karel - Pohořelý, Michael
  Application of FT-IR Analyzers in Measurement of Flue and Exhaust Gas Components.
  14th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2000. Praha: Process Engineering Publisher, 2000. s. 286. ISBN 80-86059-30-8.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2000 /14./. 27.08.2000-31.08.2000, Praha]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063191
   
   
 3. 3.
  0165925 - UCHP-M 20000140 BG eng A - Abstrakt
  Svoboda, Karel - Čermák, Jiří - Hartman, Miloslav - Pohořelý, Michael
  Possible Ways of Suppression of Agglomeration of Particles in Fluidized Bed Combustion of Selected Waste Biomass Fuels.
  Energy Forum 2000. Varna, 2000. s. 115.
  [Energy Forum 2000. 17.09.2000-19.09.2000, Varna]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063077
   
   
 4. 4.
  0165870 - UCHP-M 20000053 SK cze A - Abstrakt
  Čermák, Jiří - Svoboda, Karel - Pohořelý, Michael
  Zkušenosti s užitím FTIR analyzátoru pro analýzu spalin.
  [Our Experiences with FTIR Analyzer in Field of off Gas Measurement.]
  27th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2000 - (Markoš, J.; Štefuca, J.). s. 115. ISBN 80-227-1350-3.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /27./. 22.05.2000-26.05.2000, Tatranské Matliare]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0063029
   
   
 5. 5.
  0165833 - UCHP-M 20000007 SK eng A - Abstrakt
  Svoboda, Karel - Klika, Z. - Čermák, Jiří - Hartman, Miloslav - Pohořelý, Michael
  Substoichiometric Combustion of Coals, Emissions of Sulfur and Nitrogen Compounds.
  Technical Progress Meeting. 2000. s. -.
  [Technical Progress Meeting. 17.02.2000, Levice]
  Grant ostatní:INCO-COPERNICUS(XE) ERB IC15-CT98-0513
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0062994
   
   
 6. 6.
  0091611 - UCHP-M 20070342 SK cze A - Abstrakt
  Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Habart, J. - Tlustoš, P. - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
  Distribuce těžkých kovů při fluidním spalování vrb použitých pro fytoremediaci kontaminovaných půd.
  [Distribution of Heavy Metals in Fluidized-Bed Incineration of Willows Used for Phytoremediation of Contaminated Soil.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 129. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/07/0977; GA AV ČR(CZ) IAA400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: fluidized-bed incineration * phytoremediation * heavy metals
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152163
   
   
 7. 7.
  0091609 - UCHP-M 20070341 SK cze A - Abstrakt
  Šyc, Michal - Pohořelý, Michael - Homolová, M. - Punčochář, Miroslav
  Vyluhovatelnost těžkých kovů z vzorků vrb použitých pro fytoremediaci.
  [Leachability of Heavy Metals from Samples of Willows Used for Phytoremediation.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 129. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: leachability * phytoremediation * heavy metals
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152161
   
   
 8. 8.
  0091606 - UCHP-M 20070340 SK cze A - Abstrakt
  Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Punčochář, Miroslav
  Úprava složení plynu ze zplyňování biomasy a odpadních plastů.
  [Producer Gas Treatment in Biomass and Plastic Waste Gasification.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 142. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: fluidized-bed gasification * biomass * plastic waste
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152158
   
   
 9. 9.
  0091600 - UCHP-M 20070339 SK cze A - Abstrakt
  Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Punčochář, Miroslav - Koutský, B.
  Analyzátor pro rychlé stanovení dehtů v plynu ze zplyňování biomasy.
  [Analyzer for Fast Determination of Tars in Biomass Producer Gases.]
  ChemZi. -, 1/3 (2007), s. 142. ISSN 1336-7242.
  [Zjazd chemikov /59./. 02.09.2007-06.09.2007, Tatranské Matliare]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: biomass gasification * tar analysis
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152155
   
   
 10. 10.
  0091479 - UCHP-M 20070279 DE eng A - Abstrakt
  Vosecký, Martin - Pohořelý, Michael - Hejdová, Petra - Skoblia, Sergej - Punčochář, Miroslav - Koutský, B.
  Effects of Bed Materials on Gas Quality at Gasification of Biomass and Plastic Waste in the Atmospheric Fluidized-Bed Reactor.
  [Vliv materiálu lože na kvalitu plynu při zplyňování biomasy s plastem v atmosférickém fluidním reaktoru.]
  Book of Abstracts. -: -, 2007. P5.
  [International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies /2./. 08.05.2007-12.05.2007, Freiberg]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/07/0977
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: fluidized-bed gasification * biomass * plastic waste
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152062