Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0399163 - ÚMCH 2014 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Špírková, Milena - Brus, Jiří
  View from inside to the surface of nanocomposite coatings.
  Polymer Nanocomposite Coatings. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2013 - (Mittal, V.), s. 125-165. ISBN 978-1-4665-5730-7
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAAX08240901
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: nanocomposite * coating * sol-gel
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9781466557307/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0227575
   
 2. 2.
  0362732 - ÚMCH 2012 RIV SG eng M - Část monografie knihy
  Špírková, Milena - Duchek, P. - Strachota, Adam - Brus, Jiří - Poreba, Rafal - Baldrian, Josef - Šlouf, Miroslav
  Organic-inorganic nanocomposite coatings. Preparation and characterization.
  Advances in Applied Surface Engineering. Singapore: Research Publishing Services, 2011 - (Thakur, S.; Krishnan, R.), s. 313-323. ISBN 978-981-08-7922-8
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAAX08240901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: organic-inorganic nanocomposite * coating * sol-gel process
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://rpsonline.com.sg/rpsweb/apic10.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198971
   
 3. 3.
  0361032 - ÚMCH 2012 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Hrabal, R. - Brus, Jiří - Madronová, L. - Novák, František
  13C NMR spectra in the liquid and solid states.
  Humic Acids from Raw Materials of the Czech Republic. New York: Nova Science Publisher, 2011 - (Madronová, L.), s. 35-46. Chemistry Research and Applications. ISBN 978-1-61668-965-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: solid-state NMR * humic acids * soil
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=14700
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198446
   
 4. 4.
  0105729 - UMCH-V 20043299 RIV AT eng M - Část monografie knihy
  Brus, Jiří - Petříčková, H. - Dybal, Jiří
  Potential and limitations of 2D 1H-1H spin-exchange CRAMPS experiments to characterize structures of organic solids.
  [Možnosti a omezení 2D 1H-1H spinově-výměnných CRAMPS experimentů při určování struktury organických látek v pevném stavu.]
  Current Developments in Solid State NMR Spectroscopy. Wien: Springer Verlag, 2003 - (Müller, N.; Madhu, P.), s. 129-130. Monatshefte für Chemie, 133, 12. ISBN 3-211-83894-5
  Grant CEP: GA AV ČR IAB4050203; GA AV ČR IAA4050208
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: CRAMPS * 2D solid-state NMR * Lee-Goldburg
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012936
   
 5. 5.
  0099121 - ÚFCH JH 2008 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Dědeček, Jiří - Wichterlová, Blanka - Gábová, Vendula - Sazama, Petr - Brus, Jiří
  Analysis of Al siting and distribution in the framework of ZSM-5 zeolite.
  [Lokalizace a distribuce Al v zeolitech ZSM-5.]
  Science and Technology in Catalysis 2006. Amsterdam: Elsevier B.V./Ltd, 2007 - (Eguchi, K.; Machida, M.; Yamanaka, I.), s. 325-328. Studies in surface science and catalysis, Vol. 172. ISBN 978-0-444-53202-2
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4040308
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: ZSM-5 zeolites * Al siting * analysis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157849
   
 6. 6.
  0082420 - ÚMCH 2007 RIV PL eng M - Část monografie knihy
  Reutzel-Edens, S. M. - Bush, J. K. - Brus, Jiří
  Characterizing structure and dynamics in phasmaceutical solids by solid-state NMR spectroscopy.
  [Charakterizace struktury a dynamiky farmaceutických substancí NMR spektroskopií pevného stavu.]
  Solid-State Characterization of Pharmaceuticals. Tychy: Assa International, 2006 - (Zakrzewski, A.; Zakrzewski, M.), s. 326-358. ISBN 83-920584-5-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: solid state NMR * NMR crystallography * pharmaceuticals
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145980