Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0470777 - ÚMCH 2018 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čáchová, M. - Scheinherrová, L. - Kobera, Libor - Urbanová, Martina - Brus, Jiří - Keppert, M.
  Monitoring of kinetics of Pozzolanic reaction.
  Key Engineering Materials. Vol. 722. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2017 - (Reiterman, P.), s. 126-131. ISBN 978-303571079-3. ISSN 1013-9826.
  [International Conference on Special Concrete and Composite /13./. Skalsky Dvur (CZ), 13.10.2016-14.10.2016]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-13778S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: Pozzolanic reaction * chemical kinetics * reaction mechanism
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví
  Obor OECD: Civil engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270655
   
 2. 2.
  0429916 - ÚMCH 2015 DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kotek, Jiří - Brus, Jiří - Hodan, Jiří - Policianová, Olivia
  Multiscale approach to fracture behaviour of polymeric materials.
  Polymertec 2014. Merseburg: University of Applied Sciences Merseburg, 2014, s. 151-154.
  [PolyMerTec 2014. Merseburg (DE), 25.06.2014-27.06.2014]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-29009S
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: polymeric materials * deformation * fracture
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0235020
   
 3. 3.
  0315569 - ÚFCH JH 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dědeček, Jiří - Sklenák, Štěpán - Li, Chengbin - Wichterlová, Blanka - Gábová, Vendula - Brus, Jiří - Sierka, M. - Sauer, J.
  Aluminum Siting in the Framework of Silicon Rich Zeolites. A ZSM-5 study.
  [Siting hliníku ve skeletu křemíkem bohatých zeolitů. Studie ZSM-5.]
  Zeolites and Related Materials: Trends, Targets and Challenges. Oxford: Elsevier B.V./Ltd, 2008 - (Gédéon, A.; Massiani, P.; Babonneau, F.), s. 781-786. Studies in surface science and catalysis, Vol. 174. ISBN 978-0-444-53297-8.
  [International FEZA Conference /4./. Paris (FR), 01.09.2008-04.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/1449
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Al-siting * ZSM-5 zeolites * silicon rich zeolite * QM-Pot
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165733
   
 4. 4.
  0313173 - ÚMCH 2009 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Špírková, Milena - Brus, Jiří - Strachota, Adam - Urbanová, Martina - Brožová, Libuše - Baldrian, Josef - Šlouf, Miroslav
  Vliv nanoaditiv na vlastnosti organicko-anorganických nanokompozitů.
  [The influence of nanoadditives on properties of organic- inorganic nanocomposites.]
  Polyméry. Bratislava: Ústav polymérov Slovenskej Akadémie vied, 2008, L12/1-L12/3. ISBN 978-80-968433-5-0.
  [Slovensko-Česká konferencia /5./ Polyméry. Stará Lesná (SK), 28.09.2008-01.10.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: nanoadditives * organic-inorganic hybrids * nanocomposites
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164070
   
 5. 5.
  0306835 - ÚMCH 2008 RIV TR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Špírková, Milena - Brus, Jiří - Urbanová, Martina - Strachota, Adam - Brožová, Libuše - Baldrian, Josef - Šlouf, Miroslav - Strachotová, Beata - Hrdlička, Z.
  Multidisciplinary characterization of complex polymer systems prepared in the form of coatings and films.
  [Multidisciplinární charakterizace komplexních polymerních systémů připravených ve formě nátěrů a filmů.]
  Presentations - Boya/Paint 2008. Istanbul: Uctea Chamber of Chemical Engineers, 2008 - (Oner, M.; Orbay, M.), s. 257-265. ISBN 978-9944-89-538-5.
  [International Paint and Auxiliary Products Industry Congress and Exhibition /7./. Istanbul (TR), 10.04.2008-12.04.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: coatings * sol-gel process * polyaddition reactions
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159749
   
 6. 6.
  0207469 - USMH-B 990266 RIV CN eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sýkorová, Ivana - Stejskal, M. - Machovič, Vladimír - Brus, Jiří
  Chemical parametres of Tertiary brown coal from the Sokolov Basin.
  Prospects for Coal Science in the 21st Century. Taiyuan: Shanxi Science, Technology Press, 1999 - (Bao Quing Li; Zhen Yu Liu), s. 125-128. ISBN 7-5377-1640-4.
  [International Conference on Coal Science /10./. Taiyuan (CN), 12.09.1999-17.09.1999]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3012703
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0103039
   
 7. 7.
  0189318 - UMCH-V 20033273 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brus, Jiří
  Stanovení struktury a konformační dynamicky NMR spektroskopií pevného stavu - porovnání s RTG difrakcí.
  [Structure and segmental dynamic as determinated by by solid-state NMR. Comparison with X-ray diffraction data.]
  Sborník. Praha: ZENTIVA VÚFB a.s., 2003, s. 19-22. ISBN 80-239-1613-0.
  [Vliv polymorfismu na chování farmaceutických látek /3./. Praha (CZ), 12.11.2003-13.11.2003]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK4050111
  Klíčová slova: 13C CP/MAS NMR * structure * segmental dynamics
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0085141
   
 8. 8.
  0189071 - UMCH-V 20033024 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dybal, Jiří - Brus, Jiří - Schmidt, Pavel
  Quantum chemical calculations in the structure analysis of polymers.
  Conference Proceedings. Brno: Faculty of Chemistry, Brno University of Technology, 2002 - (Schauer, F.), s. 63-69. ISBN 80-214-2265-3.
  [Seminar on Physics and Chemistry of Molecular Systems /7./. Brno (CZ), 13.12.2001]
  Grant CEP: GA ČR GA203/98/P290; GA ČR GA203/00/1320
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: NMR * Raman spectroscopy * polypentapeptides
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0084925
   
 9. 9.
  0189068 - UMCH-V 20033021 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Špírková, Milena - Brus, Jiří
  NMR spectroscopy and atomic force microscopy characterization of hybrid organic ů inorganic coatings.
  Congress Papers. Nürnberg: International Centre for Coatings Technology, 2003, s. 312-324. 1. ISBN 3-87870-145-4.
  [Nürnberg Congress: Creative Advances in Coatings Technology /7./. Nürnberg (DE), 07.04.2003-08.04.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0735; GA ČR GA203/98/P290; GA AV ČR IAA4050008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: coatings and films * sol-gel process * NMR spectroscopy
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0084923
   
 10. 10.
  0188992 - UMCH-V 20023407 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Špírková, Milena - Brus, Jiří - Hlavatá, Drahomíra - Kamišová, Helena - Matějka, Libor - Strachota, Adam
  Hybrid organic-inorganic epoxide-based coatings prepared by sol-gel process.
  Conference Papers. Guildford: University of Surrey, 2002, s. 1-11. ISBN 0-9505319-7-3.
  [Conference Organic - Inorganic Hybrids II /1./. Guildford (GB), 07.07.2002-10.07.2002]
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0735
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: organic-inorganic coatings and films * sol-gel process * mechanical analysis
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0084857