Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0564644 - ÚSMH 2023 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Balík, Karel - Jančová, A. - Křížková, Martina - Lukšíček, Jiří - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit
  Zařízení na potahování vláken biodegradabilním polymerem.
  [Equipment for coating fibers with biodegradable polymer.]
  2022. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 19.07.2022. Číslo vzoru: 36228
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TP01010055
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: device for coating fibres * thin biodegradable wires * biodegradable polymers * wires for surgery
  Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036228.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0336337

             
   
   
 2. 2.
  0499424 - ÚSMH 2019 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Balík, Karel - Rýglová, Šárka - Sucharda, Zbyněk - Hubálek Kalbáčová, M. - Sauerová, P. - Juhás, Štefan - Juhásová, Jana - Klíma, Jiří - Tonar, Z. - Kubíková, T. - Žaloudková, Margit - Braun, Martin
  Degradovatelné kompozitní náhrady kostní tkáně s řízenou dobou degradace na bázi poly(DL-laktidu), kolagenu, bioapatitu a hyaluronanu sodného.
  [Degradable composite bone tissue replacement with controllable rate of degradation, based on poly(DL-lactide), collagen, bioapatite and sodium hyaluronan.]
  2017. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v. v. i. - 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni. Datum udělení vzoru: 18.12.2017. Číslo vzoru: 31321
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-25813A
  Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:67985904
  Klíčová slova: collagen * calcium phosphate * bioapatite * polylactide * scaffold * tissue engineering * degradability
  Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors); Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors) (UZFG-Y)
  http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031321.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291629

             
   
   
 3. 3.
  0499419 - ÚSMH 2019 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Balík, Karel - Rýglová, Šárka - Sucharda, Zbyněk - Hubálek Kalbáčová, M. - Sauerová, P. - Juhás, Štefan - Juhásová, Jana - Klíma, Jiří - Tonar, Z. - Kubíková, T. - Žaloudková, Margit - Braun, Martin
  Degradovatelné kompozitní náhrady kostní tkáně s řízenou dobou degradace na bázi bioapatitu, kolagenu, poly(DL-laktidu) a hyaluronanu sodného.
  [Degradable composite bone tissue replacement with controllable rate of degradation, based on bioapatite, collagen, poly(DL-lactide) and sodium hyaluronan.]
  2018. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v. v. i. - 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni. Datum udělení vzoru: 09.01.2018. Číslo vzoru: 31358
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-25813A
  Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:67985904
  Klíčová slova: collagen * calcium phosphate * bioapatite * polylactide * scaffold * tissue engineering * degradability
  Obor OECD: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors); Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors) (UZFG-Y)
  http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031358.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291623

             
   
   
 4. 4.
  0454633 - ÚSMH 2016 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Rýglová, Šárka - Sedláček, R. - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit - Balík, Karel - Braun, Martin - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Denk, František
  Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii.
  [Biologically active nanocomposite layer based on collagen nanofibers with integrated calcium phosphate particles for applications in orthopedics.]
  2015. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Datum udělení vzoru: 14.12.2015. Číslo vzoru: 28981
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04010330
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: collagen * calcium phosphate * nanolayer * orthopaedic-traumatological infection * osteogenic activity
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028981.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255309

             
   
   
 5. 5.
  0425487 - ÚSMH 2014 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Sucharda, Zbyněk - Rýglová, Šárka - Sedláček, R.
  Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem.
  [Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Submicron Bioapatite.]
  2013. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Datum udělení vzoru: 09.12.2013. Číslo vzoru: 26213
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: hybrid composite * bioapatite * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063674&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231388

             
   
   
 6. 6.
  0425484 - ÚSMH 2014 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Sucharda, Zbyněk - Rýglová, Šárka - Sedláček, R.
  Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem.
  [Particulate Composite Bone Tissue Replacements with Nano Calcium Deficient Hydroxyapatite.]
  2013. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Datum udělení vzoru: 09.12.2013. Číslo vzoru: 26215
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: particulate composite * calcium deficient hydroxyapatite * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063749&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231387

             
   
   
 7. 7.
  0425483 - ÚSMH 2014 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Sucharda, Zbyněk - Rýglová, Šárka - Sedláček, R.
  Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem.
  [Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Nano Calcium Deficient Hydroxyapatite.]
  2013. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Datum udělení vzoru: 09.12.2013. Číslo vzoru: 26216
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: hybrid composite * calcium deficient hydroxyapatite * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063777&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231357

             
   
   
 8. 8.
  0425479 - ÚSMH 2014 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Sucharda, Zbyněk - Rýglová, Šárka - Sedláček, R.
  Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem.
  [Particulate Composite Bone Tissue Replacements with Submicron Bioapatite.]
  2013. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Datum udělení vzoru: 09.12.2013. Číslo vzoru: 26214
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: particulate composite * bioapatite * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2063737&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231386

             
   
   
 9. 9.
  0370708 - ÚSMH 2012 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Sucharda, Zbyněk - Sedláček, R. - Sochor, M.
  Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým.
  [Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Nano Tricalcium Phosphate.]
  2011. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Datum udělení vzoru: 12.12.2011. Číslo vzoru: 23060
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/09/1000
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: hybrid composite * tricalcium phosphate * bone substitute
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023060.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204426

             
   
   
 10. 10.
  0370691 - ÚSMH 2012 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Sucharda, Zbyněk - Sedláček, R. - Sochor, M.
  Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem.
  [Hybrid Composite Bone Tissue Replacements with Nano Hydroxyapatite.]
  2011. Vlastník: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Datum udělení vzoru: 14.11.2011. Číslo vzoru: 22946
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/09/1000
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: hybrid composite * hydroxyapatite * bone substitute
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022946.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0204414

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.