Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0468781 - ÚPT 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šerý, Mojmír - Lazar, Josef - Zemánek, Pavel
  Laserový mikroskopový adaptér.
  [Laser microscope adapter.]
  Interní kód: APL-2016-12 ; 2016
  Technické parametry: Laserové mikroskopové adaptéry jsou složeny ze zdroje laserového záření, kolimační optiky, dichroidních zrcadel, filtru a mechaniky, která umožňuje snadné připojení zdroje laserového záření ke standardnímu optickému mikroskopu. Kolimační optika slouží k úpravě laserového zdroje tak, aby došlo k optimální fokusaci laserového svazku mikroskopovým objektivem. Dichroidní zrcadla jsou optimalizována pro maximální odrazivost laserového signálu a maximální propustnost vybuzeného signálu např. fluorescenčního, Ramanova. Filtr slouží k ochraně zraku uživatele. Všechny optické komponenty jsou uloženy v kompaktním mechanice z kvalitního materiálu.
  Ekonomické parametry: Prototyp laserového mikroskopového adaptéru, na jehož základě jsou vyráběny laserové mikroskopové adaptéry LMA-1, LMA-2, LMA-3, LMA-4 firmou Meopta – optika, s.r.o. dle smlouvy o využití know-how. Kontakt: Ing. Mojmír Šerý, Ph.D., sery@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: laser * optical microscope * optical tweezers
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266609
   
   
 2. 2.
  0423133 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro generaci kapének složených ze dvou kapalin a jejich mísení.
  [Microfluidic chip for generation of droplets composed of two fluids and their mixing.]
  Interní kód: APL-2013-08 ; 2013
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 28 mm x 18 mm x 5 mm. Tři vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření a míchání kapének je kříž, do kterého vstupují jedním kanálem ve tvaru písmene Y dvě míchané kapaliny a bočními rameny nosná kapalina. Průřezy těchto kanálků jsou 40 .mu.m x 30 .mu.m. Míchání je řešeno vlnovkou za výstupním ramenem kříže. Oblast pro pozoravání reakce smíchaných kapalin je tvořena meandrem o průřezu 50 .mu.m x 30 .mu.m a délce 60 mm.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642
  Klíčová slova: microfluidic chips * micro droplets * mixing of fluids
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231743
   
   
 3. 3.
  0423132 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro generaci kapének metodou flow-focusing.
  [Microfluidic chip for generation of droplets by flow-focusing.]
  Interní kód: APL-2013-07 ; 2013
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 20 mm x 15 mm x 5 mm. Dva vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření kapének je kříž se zúženým výstupním ramenem, do kterého vstupuje jedním kanálem kapalina pro kapénky a bočními rameny nosná kapalina. Průřezy těchto kanálků jsou 40 .mu.m x 30 .mu.m. Výstupní rameno má průřez 30 .mu.m x 30 .mu.m. Vytvořené kapénky jsou odváděny rozšiřujícím se kanálem o průřezu 500 .mu.m x 30 .mu.m.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010642
  Klíčová slova: microfluidic chips * micro droplets * flow-focusing
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0229226
   
   
 4. 4.
  0387406 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Arzola, Alejandro V. - Barahona, M. V. - Jákl, Petr - Volke-Sepulveda, K. - Zemánek, Pavel
  Experimentální sestava pro usměrnění stochastického pohybu mikročástic laserovými svazky.
  [Experimental setup for rectification of stochastic motion of microparticles by laser beams.]
  Interní kód: UPT 2012/14 ; 2012
  Technické parametry: realizovaný funkční vzorek vytváří hardwarový základ pro usměrnění pohybu stochastických mikročástic suspendovaných v kapalině.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj, který byl realizovaný při řešení grantu. Aparatura je umístěna na Instituto de Fisica, Universida Nacionale Autonoma de Mexico, Mexico City, Mexiko.
  Grant CEP: GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: stochastic motion * asymmetric potential * optical trapping
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216558
   
   
 5. 5.
  0387404 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Brzobohatý, Oto - Čižmár, T. - Pokorný, Pavel - Oulehla, Jindřich - Zemánek, Pavel
  Jednosvazková optická třídička.
  [Single beam optical sorter.]
  Interní kód: UPT 2012/10 ; 2012
  Technické parametry: realizovaný funkční vzorek sestávající z laserocého zdroje Coherent Verdi V5, spojné čočky a vzorku tvořeného dvěma sklíčky oddělenými kulovými objekty o průměru 50 mikrometrů.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Grant CEP: GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: optical sorting * optical manipulation
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216556
   
   
 6. 6.
  0387402 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Jákl, Petr - Zemánek, Pavel
  Optický mikromanipulační systém založený na holografické optické pinzetě a interferenci více laserových svazků.
  [Optical micromanipulation system based on holographic optical tweezers and multiple beam interference.]
  Interní kód: UPT 2012/11 ; 2012
  Technické parametry: Realizovaný funkční vzorek umožňuje prostorově vázat v kapalině rozptýlené mikročástice o velikostech od stovek nanometrů po desítky mikrometrů. Je možné manipulovat jednotlivými částicemi nezávisle nebo je změnou konfigurace zachytit v pravidelné kvazikrystalické struktuře.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Grant CEP: GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: laser tweezers * optical micromanipulations * interference pattern * beam shaping
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216553
   
   
 7. 7.
  0387398 - ÚPT 2013 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Šiler, Martin - Soldán, Karel - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro třídění vysoce adhezivních buněk.
  [Microfluidic chip for sorting strongly adhesive celIs.]
  Interní kód: UPT 2012/13 ; 2012
  Technické parametry: Funkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: PDMS čip o rozměrech 60 mm x 20 mm x 2 mm. Vstupní a výstupní kanálky mají průřez 100 µm x 20 µm. Třídící oblast jsou dva kruhy o průměru 2000 µm a výšce 20 µm.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: microfluidic chips * living celIs * optical sorting
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216549
   
   
 8. 8.
  0375784 - ÚPT 2012 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šerý, Mojmír - Bernatová, Silvie - Jákl, Petr - Kaňka, J. - Zemánek, Pavel
  Holografický optický mikromanipulační systém kombinovaný s ramanovským mikrospektrometrem.
  [Holographical optical micromanipulation system combined with Raman micro-spectrometer.]
  Interní kód: 2011-12 ; 2011
  Technické parametry: Realizovaný funkční vzorek zajišťuje nezávislé optické mikromanipulace s jedním objektem nebo více objekty o velikostech od stovek nanometrů po desítky mikrometrů, které jsou suspendované v kapalině. Systém je řízen softwarem vyvinutým na míru aplikacím.
  Ekonomické parametry: Funční vzorek byl realizován v rámci zakázky hlavní činnosti a k dodán firmě Measurement Technic Moravia Ltd.
  Grant CEP: GA MŠk ED0017/01/01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: optical micromanipulation system * Raman microspectroscopy * Raman tweezers
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208355
   
   
 9. 9.
  0356012 - ÚPT 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šerý, Mojmír - Zemánek, Pavel
  Nástavec světelného mikroskopu pro optické třídění mikroobjektů.
  [Attachment to a light microscope for an optical sorting of microobjects.]
  Interní kód: 201009 ; 2010
  Technické parametry: Realizovaný funkční vzorek s možností dalšího využití podle připravované smlouvy s firmou PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. (IČ:60646594) TP: Kompatibilní s Olympus, 1064 nm, propouští viditelné vlnové délky, zachová funkčnost mikroskopu.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA MPO FR-TI1/433
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: optical tweezers * optical sorting * fluorescence detection
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194645
   
   
 10. 10.
  0094687 - ÚPT 2008 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šerý, Mojmír - Zemánek, Pavel - Lazar, Josef
  Kompaktní optická pinzeta s laserovou diodou.
  [Compact optical tweezers with laser diode.]
  Interní kód: KOPLD_07 ; 2007
  Technické parametry: Adaptér obsahující výkonovou laserovou diodu a umožňující zavedení svazku diody do optické dráhy optického mikroskopu. Lze využít pro optické zachytávání mikroobjektů ve většině komerčních mikroskopů.
  Ekonomické parametry: Předběžně nelze vyčíslit.
  Grant CEP: GA MPO FT-TA2/059
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: optical tweezers
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154435
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.