Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0537333 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Holá, Miroslava - Pikálek, Tomáš - Krátký, Stanislav - Kolařík, Vladimír - Lazar, Josef - Kůr, J. - Číp, Ondřej
  Pilotní zobrazovací optika pro kontrolu kvality povrchu.
  [Pilot imaging optics for surface quality inspection.]
  Interní kód: APL-2020-20 ; 2020
  Technické parametry: Uspořádání optické soustavy: segmentovaná Fresnelova čočka, typ zobrazovaného povrchu: rovinná plocha s kolmým dopadem měřicího svazku, průměr optické soustavy: 30 mm, počet segmetnů čočky: 13 ks, materiál optické soustavy - substrát: N-BK7, Materiál Fresnelovy struktury: Polymethylmethakrylát (PMMA)
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ocip@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: surface diagnostics * optical metrology * cross-section scanning * light difraction sensing
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315055

             
   
   
 2. 2.
  0537332 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Grim, Jakub - Vlček, Ivan - Pham, Minh Tuan - Lešundák, Adam - Jedlička, Petr - Obšil, P. - Slodička, L. - Zobač, Martin - Lazar, Josef - Kůr, J. - Číp, Ondřej
  Elektrická past Paulova typu pro zachytávání nabitých atomových a molekulární iontů.
  [Paul-type electric trap for trapping charged atomic and molecular ions.]
  Interní kód: APL-2020-19 ; 2020
  Technické parametry: Šíře mezery mezi radiálními elektrodami: >1,0 mm, vzdálenost konců axiálních elektrod: 4,9 mm, délka pracovního prostoru zachytávání: 3,8 mm, typ radiálních elektrod: žiletkové, typ axiálních elektrod: kruhové, limitní pracovní napětí radiálních elektrod: 1800 V střídavých o nominální frekvenci 25,0 MHz, limitní pracovní napětí axiálních elektrod: 3200 V stejnosměrných, integrace radiálních kompenzačních elektrod: ANO, vnější rozměry pasti (válcový tvar): 28,6 mm (délka), 20,0 mm (průměr)
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ocip@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: electrical field * radiofrequency trap * trapped ion * laser cooling * Paul trap
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0315054

             
   
   
 3. 3.
  0537041 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šarbort, Martin - Holá, Miroslava - Schovánek, P. - Řeřucha, Šimon - Oulehla, Jindřich - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Zařízení pro měření drsnosti optických povrchů.
  [Roughness measurement device for optical surfaces.]
  Interní kód: APL-2020-14 ; 2020
  Technické parametry: Rozsah X-Z skenování dx=200 mikronů s krokem 10 nm, dz=-+10mikronů s krokem 1nm, statické konfigurace senzoru pro měření drsnosti (axicon, wedge, 4-point) a dynamická konfigurace (prostorový modulátor světla). Nejistota měření < 1 mikrometr.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: prof. Ing. Josef Lazar, Dr., joe@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: rughness measurement * optical metrology * optical surfaces * cross-section scanning
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314796

             
   
   
 4. 4.
  0537035 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Holá, Miroslava - Řeřucha, Šimon - Hrabina, Jan - Jelínek, Michal - Pham, Minh Tuan - Čížek, Martin - Úlehla, L. - Mikel, Břetislav - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Laserový zdroj pro velmi přesnou interferometrii.
  [Laser source for ultra precise interferometry.]
  Interní kód: APL-2020-13 ; 2020
  Technické parametry: Střední vlnová délka 633,5nm, relativní stabilita optické frekvence 0,11 ppb / 1 hodina, absolutní stabilita optické frekvence < 1,4 MHz, FWHM 1.5 MHz, užitečný optický výkon 6mW, rozsah přeladění optické frekvence 0,5THz rychlostí 200 GHz/s, rozsah rychlého přeladění optické frekvence (T-bias) 300 MHz, šířka pásma vstupu ladění optické frekvence T-bias 100kHz DC / 3 MHz AC, metrologická návaznost na primární standard: ANO.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., res@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: frequency standard * laser interferometry * diode laser * iodine reference
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314792

             
   
   
 5. 5.
  0531103 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Řeřucha, Šimon - Holá, Miroslava - Hrabina, Jan - Oulehla, Jindřich - Šarbort, Martin - Lazar, Josef - Konečný, P. - Kůr, J. - Číp, Ondřej
  Kalibrační interferometrický nanokomparátor pro ověřování stupnic sensorů délky nové generace.
  [Interferometric nano-comparator for calibrations of length gauges with nanometre accuracy.]
  Interní kód: APL-2020-01 ; 2020
  Technické parametry: Rozsah měření délek až 70 mm, rozlišení měřené vzdálenosti 0.1 nm, linearita měření délky < 10 nm, absolutní přesnost < 10 nm, režim měření: absolutní, rozsah provozních teplot 18-25 oC.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ocip@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV10336
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: laser interferometry * optical metrology * displacement gauge * calibration
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309846

             
   
   
 6. 6.
  0519127 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Jedlička, Petr - Řeřucha, Šimon - Pavelka, Jan - Čížek, Martin - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Rychlý anténní přepínač pro automatické radiové zaměřování.
  [Fast antenna switch for automatic radio direction finding.]
  Interní kód: APL-2019-26 ; 2019
  Technické parametry: Frekvenční rozsah: 70 až 300 MHz, útlum v sepnutém stavu: 0.9 dB, rychlost sepnutí: 300 ns, počet kanálů: 4, nastavitelná rychlost přepínání, Úroveň synchronizačního pulzu: -60 az 0 dBm, délka synchronizačního pulzu: min. 10 us. Anténní přepínač je významnou součástí návrhu systému BAARA.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Petr Jedlička, Ph.D., jedla@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: RF switch * radio direction finding
  Obor OECD: Communication engineering and systems
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304149

             
   
   
 7. 7.
  0519065 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Jedlička, Petr - Řeřucha, Šimon - Pavelka, Jan - Čížek, Martin - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Digitální přijímač pro detekci signálů automatického radiového zaměřování.
  [Digital receiver for automatic radio direction finding system.]
  Interní kód: APL-2019-27 ; 2019
  Technické parametry: Frekvenční rozsah: 100 až 200 MHz, citlivost: -120 dBm, Spotřeba průměrná : 8W. Přijímač je schopen rozpoznat signál podle periody vysílaných pulzů případně i komplikovanějšího kódu. Přijímač je navržen pro detekci síly signálů z periodicky přepínaných antén. Je významnou součástí návrhu systému BAARA.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Petr Jedlička, Ph.D., jedla@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: digital receiver * signal processing * radio direction finding
  Obor OECD: Communication engineering and systems
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304083

             
   
   
 8. 8.
  0518243 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hrabina, Jan - Holá, Miroslava - Oulehla, Jindřich - Pokorný, Pavel - Šarlejová, Tatiana - Šlechtický, Stanislav - Lazar, Josef
  Víceprůchodová absorpční kyveta.
  [Multi-pass absorption cell.]
  Interní kód: APL-2019-22 ; 2019
  Technické parametry: Víceprůchodová absorpční kyveta pro laserovou spektroskopii a frekvenční stabilizaci laserů, ověření technologie a výsledků návrhu nového typu referencí optických mitočtů. Materiál: křemenné sklo, optické díly sesáté na optický kontakt, optická okénka vybavena kombinací dielektrických antireflexních a vysoceodrazných vrstev. Možnost plnění absorpčními plyny různého tlaku.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Hrabina, Ph.D., hrabina@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Optical frequency reference * laser spectroscopy * absorption cell
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303403

             
   
   
 9. 9.
  0518083 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hrabina, Jan - Jelínek, Michal - Mikel, Břetislav - Holá, Miroslava - Oulehla, Jindřich - Pokorný, Pavel - Pham, Minh Tuan - Šlechtický, Stanislav - Šarlejová, Tatiana - Číp, Ondřej - Lazar, Josef
  Soustava stabilizovaného laseru s optovláknovou kyvetou.
  [Optomechanical setup of stabilized laser and optical-fiber based absorption cell.]
  Interní kód: APL-2019-21 ; 2019
  Technické parametry: Optomechanická sestava stabilizovaného laseru a optovláknové absorpční kyvety slouží k ověření technologie a výsledků návrhu nového typu referencí optických kmitočtů. Systém sestává z laserové jednotky s optovláknovým výstupem a sestavy pro laserovou lineární absorpční spektroskopii. Jako reference optických kmitočtů je využita absorpční kyveta na bázi mikrostrukturního fotonického vlákna plněného absorpčním plynem. Reference umožňuje plnění vybranými absorpčními plyny různého tlaku. Celý systém dovoluje ověření vyvinuté technologie a studium optických vlastností navržených referencí.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Hrabina, Ph.D., hrabina@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: optical frequency reference * laser spectroscopy * absorption cell * HC-PCF
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303272

             
   
   
 10. 10.
  0508303 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Řeřucha, Šimon - Šarbort, Martin - Holá, Miroslava - Oulehla, Jindřich - Lazar, Josef - Konečný, P. - Kůr, J. - Klapetek, P. - Číp, Ondřej
  Integrovaný laserový snímač délky s kontaktním dotekem.
  [Integrated laser-based displacement gauge with contact tip.]
  Interní kód: APL-2019-05 ; 2019
  Technické parametry: Rozsah měření délek až 10 mm, rozlišení měřené vzdálenosti 1 nm, linearita měření délky < 10 nm, absolutní přesnost < 100nm, režim měření: inkrementální, rozsah provozních teplot 18-28 oC. Výsledek byl ověřen pro zavedení do výroby.
  Ekonomické parametry: Prototyp realizovaný při řešení grantu a využívaný příjemcem s předpokladem smluvního rozdělení výnosů. Je uzavřená Smlouva o využití výsledku výzkumu a vývoje s dohodnutým rozdělením výnosů. Kontakt: Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., res@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MPO(CZ) EG15_019/0004676
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: laser interferometry * optical metrology * displacement gauge
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299250

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.