Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0552243 - ÚPT 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Vojtěch, J. - Smotlacha, V. - Havliš, O. - Šlapák, M. - Altmannová, L. - Kundrát, J. - Vohnout, R. - Velc, R. - Čížek, Martin - Hrabina, Jan - Řeřucha, Šimon - Pravdová, Lenka - Lazar, Josef - Číp, Ondřej - Kuna, Alexander - Roztočil, J.
  Bezkolizní ultrastabilní přenosy ve sdílených optických vláknech.
  [Fragmentation-free ultrastable transfers through shared optical fibers.]
  LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 - (Růžička, B.), s. 82-84. ISBN 978-80-87441-28-2.
  [LASER61. Lednice (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Institucionální podpora: RVO:68081731 ; RVO:67985882
  Klíčová slova: coherent transfer * time and frequency metrology * optical fiber networks
  Obor OECD: Telecommunications; Telecommunications (URE-Y)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327379

             
   
   
 2. 2.
  0552215 - ÚPT 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Pravdová, Lenka - Čížek, Martin - Hrabina, Jan - Jelínek, Michal - Řeřucha, Šimon - Mikel, Břetislav - Lazar, Josef - Havliš, O. - Altmannová, L. - Smotlacha, V. - Vojtěch, J. - Velc, R. - Číp, Ondřej
  Vysoce koherentní laser pro distribuci stabilní optické frekvence přes fotonické sítě.
  [Highly-coherent laser for precise optical frequencies dissemination.]
  LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 - (Růžička, B.), s. 69-70. ISBN 978-80-87441-28-2.
  [LASER61. Lednice (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-14988S; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  GRANT EU: European Commission(XE) 18SIB06 - TiFOON; European Commission(XE) 731107 - CLONETS
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: time and frequency * laser standard * optical cavity * optical resonator
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327354

             
   
   
 3. 3.
  0552208 - ÚPT 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Oulehla, Jindřich - Hrabina, Jan - Holá, Miroslava - Pokorný, Pavel - Lazar, Josef
  Optické vlastnosti antireflexních vrstev ve spektroskopii s absorpčními kyvetami.
  [Optical coatings for absorption cells.]
  LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 - (Růžička, B.), s. 63-64. ISBN 978-80-87441-28-2.
  [LASER61. Lednice (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: optical coatings * absorption cells * optical losses * coating deposition
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327347

             
   
   
 4. 4.
  0551693 - ÚPT 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hošek, Martin - Hrabina, Jan - Řeřucha, Šimon - Pravdová, Lenka - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Měření absorpčních spekter HCN metodami laserové spektroskopie.
  [Laser spectroscopy and absorption spectra of HCN.]
  LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 - (Růžička, B.), s. 29-30. ISBN 978-80-87441-28-2.
  [LASER61. Lednice (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV10336; GA TA ČR TE01020233
  GRANT EU: European Commission(XE) 17IND03 - LaVa
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: absorption spectroscopy * HCN * laser standard
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326924

             
   
   
 5. 5.
  0551673 - ÚPT 2022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Čížek, Martin - Pravdová, Lenka - Hrabina, Jan - Lazar, Josef - Číp, Ondřej - Havliš, O. - Altmannová, L. - Smotlacha, V. - Vojtěch, J. - Pronebner, T. - Aeikens, E. - Premper, J. - Mache, W. - Niessner, A. - Schumm, T.
  Fázově koherentní spoj mezi ÚPT a BEV.
  [Phase coherent link between ISI and BEV.]
  LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 - (Růžička, B.), s. 15-16. ISBN 978-80-87441-28-2.
  [LASER61. Lednice (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  GRANT EU: European Commission(XE) 17FUN07 - CC4C
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: measurement and metrology * photonic networks * time and frequency standards * optical frequency stability measurement * feedback loops
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326920

             
   
   
 6. 6.
  0518720 - ÚPT 2020 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Oulehla, Jindřich - Pokorný, Pavel - Hrabina, Jan - Holá, Miroslava - Číp, Ondřej - Lazar, Josef
  Vliv teploty na spektrální valstnosti optických tenkých vrstev v laserové spetroskopii s absorpčními kyvetami.
  [Influence of coating technology and thermal annealing on the optical performance of AR coatings in iodine-filled absorption cells.]
  E-sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 2019 - (Růžička, B.), s. 35-36. ISBN 978-80-87441-27-5.
  [LASER59. Skalský Dvůr (CZ), 23.10.2019-25.10.2019]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460; GA TA ČR TG03010046; GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: absolute frequency-measurement standard * thin film optics, coatings * evaporation * PIAD
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  http://alisi.isibrno.cz/upload/files/e-sbornik-laser59.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303782

             
   
   
 7. 7.
  0499235 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Pravdová, Lenka - Hrabina, Jan - Čížek, Martin - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě.
  [Comparison of frequency stability of laser wavelength standards over photonic networks.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 47-48. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: metrology * optical normal * photonic networks
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291470

             
   
   
 8. 8.
  0498823 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Jedlička, Petr - Mikel, Břetislav - Řeřucha, Šimon - Matěj, Z. - Herman, O. - Holá, Miroslava - Jelínek, Michal - Pavelka, Jan - Číp, Ondřej - Lazar, Josef
  Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek.
  [Interferometric System for Length Calibration on a Metre Scale.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 31-32. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MPO(CZ) FV10336; GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TE01020233; GA MV VI20172020099
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: laser interferometry * optical metrology * nanometrology
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291706

             
   
   
 9. 9.
  0498819 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Čížek, Martin - Pravdová, Lenka - Hucl, Václav - Jelínek, Michal - Hrabina, Jan - Řeřucha, Šimon - Mikel, Břetislav - Lazar, Josef - Číp, Ondřej - Smotlacha, V. - Havliš, O. - Vojtěch, J.
  Přenos stabilní optické frekvence mezi pracovišti ÚPT a CESNET.
  [Stable optical frequency transfer between ISI and CESNET workplaces.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 15-16. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV10336; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TH01011254
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: measurement * metrology * photonic networks * time and frequency standards * optical frequency stability measurement * feedback loops
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291189

             
   
   
 10. 10.
  0467825 - SSČ 2017 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Scholzová, Lenka - Lazar, Josef
  Praxe technologického transferu na AV ČR.
  [The Practice of Technology Transfer at the Czech Academy of Sciences.]
  Praxe technologického transferu na AV ČR. Zlín2016: VVVI, s.r.o., 2016, s. 8-10. ISBN 978-80-260-9322-0.
  [Věda Výzkum Inovace 2016. Brno (CZ), 10.03.2016-10.03.2016]
  Institucionální podpora: RVO:60457856 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: technology transfer * knowledge transfer
  Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
  http://www.vvvi.cz/docs/sbornik_konference_pri_VVVI_2016.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267981

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.