Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0547438 - ÚH 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody.
  [Coagulation/flocculation of perfluorinated organic compounds (PFCs) during the of drinking water treatment.]
  Interní kód: Technologie PFCs 2021 ; 2021
  Technické parametry: Nastavení optimálních podmínek pro koagulaci přírodních organických látek měřených jako DOC zároveň poskytuje „optimální“ podmínky pro snížení obsahu PFCs při konvenční úpravě vody. Na úpravně vody v Kutné Hoře, kde byla technologie ověřována, byly optimální podmínky koagulace/flokulace stanoveny jako dávka Al2(SO4)3 okolo 20 mg·l−1 a reakční hodnota pH 6,0-6,5 (v závislosti na charakteru surové vody). Za těchto podmínek je možné dosáhnout až 50% účinnosti odstranění PFCs. Nicméně pro další eliminaci obsahu PFCs v upravené vodě je nezbytné zavést následnou adsorpci na granulovaném aktivním uhlí nebo obdobných sorbentech schopných sorbovat látky s hydrofobním perfluorovaným uhlovodíkovým řetězcem s navázanou hydrofilní funkční skupinou.
  Ekonomické parametry: Optimalizace procesu koagulace na účinnost odstraňování organických látek přírodního původu má jako vedlejší přidaný efekt také zvýšení účinnosti odstraňování PFCs konvenčním způsobem úpravy vody. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulačního činidla, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a cca 30 % snížení prací vody. V konečném důsledku dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Všechny výše uvedené skutečnosti v konečném důsledku povedou k zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institucionální podpora: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * drinking water treatment
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0325668
   
   
 2. 2.
  0497211 - ÚH 2019 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Pivokonská, Lenka - Vašatová, Petra - Petříček, Radim - Novotná, Kateřina - Pivokonský, Martin
  Technologie tvorby agregátů procesem vysokoúčinné flokulace s ohledem na jejich následnou separaci sedimentací a gravitační filtrací.
  [The technology of aggregate formation by the process of high intensity flocculation with respect to their subsequent separation by sedimentation and gravity filtration.]
  Interní kód: UH-238/2018 ; 2018
  Technické parametry: Ověřená technologie využívá aplikaci sekvence rychlého (G = 100 -150 s-1) a pomalého (G = 20-50 s-1) agregačního míchání. Dochází k postupnému zhutňování agregátů a následnému spojování do makro-agregátů. Ty lze odstranit sedimentací. Zbylé agregáty jsou odstraněny pískovou filtrací.
  Ekonomické parametry: Zavedením technologie do provozu se zvýší účinnost flokulace a sedimentace, čímž se prodlouží filtrační cykly až o 30­ až 40 %, dojde ke snížení spotřeby prací vody a energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ01000169
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: water treatment * drinking water * aggregation * flocculation * sedimentation * filtration
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292825