Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0374706 - ÚFP 2012 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Chráska, Pavel - Nohava, Jiří - Kovářík, O. - Siegl, J.
  Young’s Modulus and Fatigue Behaviour of Plasma Sprayed Alumina Coatings.
  [Youngův modul a únavové chování plasmově nanesených korundových nástřiků.]
  Journal of Thermal Spray Technology. Roč. 14, č. 2 (2005), s. 231-238. ISSN 1059-9630
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: alumina * fatigue * plasma spray * Young’s modulus * residual stresses
  Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
  Impakt faktor: 0.875, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207562
   
 2. 2.
  0179280 - UFP-V 20030159 RIV IS eng J - Článek v odborném periodiku
  Nohava, Jiří - Haušild, P. - Karlík, M. - Bompard, P.
  ESBD analysis of secondary clevage cracks in a reactor pressure vessel steel.
  Materials Characterization. Roč. 49, č. 3 (2002), s. 211-217. ISSN 1044-5803
  Grant ostatní:Barrande(XX) 2001-005-01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: EBSD, cleavage cracks, bainitic steel
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Impakt faktor: 0.423, rok: 2002
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076082
   
 3. 3.
  0179276 - UFP-V 20030155 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vacík, M. - Hofman, R. - Neufuss, Karel - Nohava, Jiří - Brožek, Vlastimil
  Strukturní změny keramických žárových nástřiků po reaktivní impregnaci.
  [Structural changes in ceramic thermal sprayd coatings after reactive impregnation.]
  Chemické listy. Roč. 97, č. 8 (2003), s. 874-888. ISSN 0009-2770.
  [Zjazd chemických spoločností/55./. Košice, 08.09.2003-12.09.2003]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: reactive impregnation * plasma sprayed coating
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Impakt faktor: 0.345, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076078
   
 4. 4.
  0179157 - UFP-V 20030036 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Nohava, Jiří
  Wet Slurry Abrasion Tests of Ceramic Coatings Deposited by Water-Stabilized Plasma Spraying.
  Acta Technica CSAV. Roč. 48, č. 2 (2003), s. 203-214. ISSN 0001-7043
  Grant CEP: GA ČR GA106/01/0094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: plasma spraying, wear resistence, ceramic coating
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0075965
   
 5. 5.
  0179156 - UFP-V 20030035 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovářík, O. - Nohava, Jiří - Siegel, J.
  Mechanical Properties of Plasma Sprayed Alumina Coatings.
  Acta Technica CSAV. Roč. 48, č. 2 (2003), s. 129-145. ISSN 0001-7043
  Grant CEP: GA ČR GA106/01/0094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: plasma sprayed alumina coatings, fatigue test, metalography, fractography, residual stress, microhardness, Young's modulus, four-point bending
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0075964
   
 6. 6.
  0045187 - ÚFP 2007 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bensch, Jan - Nohava, Jiří - Chráska, Pavel
  Funkčně gradované materiály.
  [Functionally Graded Materials.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 56, č. 3 (2006), s. 139-147. ISSN 0009-0700
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: functionally graded materials * thermal spray
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137792
   
 7. 7.
  0030924 - ÚFP 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Chráska, Pavel - Nohava, Jiří - Kovářík, O. - Siegl, J.
  Young’s Modulus and Fatigue Behaviour of Plasma Sprayed Alumina Coatings.
  [Youngův modul a únavové chování plasmově nanesených korundových nástřiků.]
  Journal of Thermal Spray Technology. Roč. 14, č. 2 (2005), s. 231-238. ISSN 1059-9630
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/01/0094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: alumina * fatigue * plasma spray * Young’s modulus * residual stresses
  Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
  Impakt faktor: 0.875, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131728
   
 8. 8.
  0030922 - ÚFP 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Nohava, Jiří - Kroupa, František
  Nonlinear Stress-Strain Behavior of Plasma Sprayed Ceramic Coatings.
  [Nelineární závislost napětí-deformace plazmově nanášených keramických povlaků.]
  Acta Technica CSAV. Roč. 50, č. 3 (2005), s. 251-262. ISSN 0001-7043
  Grant CEP: GA AV ČR KSK1010104
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: plasma spraying * ceramic coatings * Young’s modulus * nonlinear behavior * microcracks
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131726