Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0385909 - ARÚ 2013 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Stránská, Petra - Světlík, Ivo - Varadzin, Ladislav
  Nález raně středověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K Rotundě). Antropologické určení a radiouhlíkové datování.
  [The discovery of an Early Medieval grave at Vyšehrad ("K Rotundě" street). Anthropological determination and radiocarbon dating.]
  Královský Vyšehrad IV. Sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012 - (Nechvátal, B.), s. 383-387. ISBN 978-80-260-3423-0.
  [940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha (CZ), 16.09.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: burial ground * Early Middle Ages * Vyšehrad
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0218199

             
   
   
 2. 2.
  0381868 - ÚJF 2013 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Světlík, Ivo - Fejgl, M. - Turek, Karel - Pachnerová Brabcová, Kateřina - Tomášková, Lenka
  Využití výpočtu aktivit 14CO2 pro rekonstrukci změn obsahu radiouhlíku v atmosféře.
  [Use of calculation of 14CO2 volume activity for reconstruction of radiocarbon content changes in atmosphere.]
  Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. České Budějovice: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost. Odborná skupina odpadní vody a čistota vod, 2012 - (Hanslík, E.), s. 57-65. XXII. konference. ISBN 978-80-02-02400-2.
  [Konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství /22./. České Budějovice (CZ), 02.05.2012-04.05.2012]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Radiocarbon * 14CO2 * volume activity * atmosphere * temporal changes
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212239

             
   
   
 3. 3.
  0358100 - ÚJF 2011 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Světlík, Ivo - Dreslerová, Dagmar - Tomášková, Lenka
  Postupy zpracování vzorků a radiouhlíkové datování.
  [Routines of sample preparation and radiocarbon dating.]
  Radioanalytické metody IAA 09. Praha: Spektroskopická společnost J.M. Marci, 2009, od 30-39. ISBN 978-80-903732-9-7.
  [Radioanalytické metody IAA /09./. Praha (CZ), 01.07.2009-02.07.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: radiocarbon dating * liquid scintillation spectrometry * accelerator mass spectrometry
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196219

             
   
   
 4. 4.
  0358092 - ÚJF 2011 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Světlík, Ivo - Fejgl, M. - Michálek, V. - Tomášková, Lenka
  Sledování 14C v biotě a HTO ve vzdušné vlhkosti v okolí JE.
  [Monitoring of 14C in biota and air moisture HTO in the surrounding of nuclear power plants.]
  Radonuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost - OS čistota vod, 2010, od 81-90. ISBN 978-80-02-02258-9.
  [Radonuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Konference /21./. České Budějovice (CZ), 11.05.2010-12.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14C * nuclear power plants * HTO
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196215

             
   
   
 5. 5.
  0332213 - ÚJF 2010 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Šimek, Ondřej - Světlík, Ivo - Tomášková, Lenka
  Stabilita scintilační směsi a projevy rušivých vlivů při kapalinově scintilačním měření.
  Radiologické metody v hydrosféře 09. Semtín: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o, 2009, s. 46-50. ISBN 978-80-86832-43-2.
  [Radiologické metody v hydrosféře 09. Žďár nad Sázavou (CZ), 05.05.2009-06.05.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: LSC * pulse spectra * interferring effects
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177536

             
   
   
 6. 6.
  0332082 - ÚJF 2010 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Fejgl, M. - Světlík, Ivo - Filgas, R. - Michálek, V.
  Monitorování aktivit tritia v atmosféře v okolí jaderných elektráren České republiky.
  Radiologické metody v hydrosféře 09. Semtín: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o, 2009, s. 10-15. ISBN 978-80-86832-43-2.
  [Radiologické metody v hydrosféře 09. Žďár nad Sázavou (CZ), 05.05.2009-06.05.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: tritium * NPP * monitoring
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177430

             
   
   
 7. 7.
  0331937 - ÚJF 2010 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Šimek, Ondřej - Světlík, Ivo
  Tvorba kapalinového scintilačního impulsového spectra zářičů beta a projevy stěnového efektu.
  Radioanalytické metody IAA 08. Praha: Spektroskopická společnost J.M. Marci, 2009, s. 34-39. ISBN 80-903732-5-9.
  [Radioanalytické metody IAA /08./. Praha (CZ), 25.06.2008-26.06.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: liquid scintilation pulse spectra * wall effect * MC simulation
  Kód oboru RIV: JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177318

             
   
   
 8. 8.
  0317918 - ÚJF 2009 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Světlík, Ivo - Michálek, V.
  Antropogenní vlivy na úroveň aktivity 14C v životním prostředí.
  [Anthropogenic influencing on 14C activity level in the environment.]
  Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2008, s. 83-91. ISBN 978-80-02-02068-4.
  [Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství /20./. České Budějovice (CZ), 05.05.2008-07.05.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00130801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14C * Suessův effect * fossil fuel combustion
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167436

             
   
   
 9. 9.
  0317911 - ÚJF 2009 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Světlík, Ivo - Michálek, V.
  14CO2 v atmosféře.
  [14CO2 in the atmosphere.]
  Radioanalytické metody IAA 07. Praha: Spektroskopická společnost J.M. Marci, 2008, s. 41-49. ISBN 80-903732-3-2.
  [Radioanalytické metody IAA 07. Praha (CZ), 27.06.2007-28.06.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * Suessův effect * activity concentration
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167430

             
   
   
 10. 10.
  0185872 - UJF-V 20035189 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Světlík, Ivo - Kubizňáková, Jana - Tomášková, Lenka
  Sledování tritia ve srážkových vodách.
  [Tritium monitoring in precipitations.]
  Ovzduší 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 124-127. ISBN 80-210-3107-7.
  [Ovzduší 2003. Brno (CZ), 05.05.2003-07.05.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA205/02/0932
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: tritium * anthropogenic influences * precipitation
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0082225

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.