Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0324688 - ÚJF 2009 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Macková, Anna
  Jaderná energetika a její budoucnost.
  [Nuclear energetics in the future.]
  Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2009. ISBN 978-80-7414-121-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: Nuclear energetics * nuclear reactors * thermonuclear fusion
  Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172319
   
   
 2. 2.
  0316904 - ÚJF 2009 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Macková, Anna - Malinský, Petr
  Dvě strany jedné mince -jaderná fyzika pomáhá v lékařství a technologie jaderných zbraní.
  [Two faces of nuclear physics - nuclear physics in medicine and technology of nuclear weapon.]
  Ústí nad Labem: PřF Univerzita J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-029-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: nuclear physics in medicine * ionizing radiation * nuclear weapon
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166684