Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0405168 - UIVT-O 20030195 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Novák, Mirko - Šebesta, Václav - Votruba, Z.
  Bezpečnost a spolehlivost systémů.
  [Systems Security and Reliability.]
  2. přepracované vydání. - Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 160 s. ISBN 80-01-02807-0
  Grant CEP: GA MŠk VS96038; GA MŠk ME 478; GA AV ČR IBS1124002; GA AV ČR IAA2124301
  Výzkumný záměr: AV0Z1030915
  Klíčová slova: bezpečnost systémů * spolehlivost systémů * systém jakosti
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125366
   
   
 2. 2.
  0404183 - UIVT-O 220015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Novák, Mirko - Šebesta, Václav - Votruba, Z.
  Bezpečnost a spolehlivost systémů.
  [Systems Security and Reliability.]
  Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 150 s. ISBN 80-01-02331-1
  Grant ostatní: MŠMT ČR(CZ) VS96038
  Výzkumný záměr: AV0Z1030915
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0124450
   
   
 3. 3.
  0403965 - UIVT-O 201264 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Novák, Mirko - Votruba, Z. - Šebesta, Václav
  Bezpečnost a spolehlivost systémů. Učební texty pro posluchače 2. a vyšších ročníků Fakulty dopravní ČVUT, studijní směr inženýrská informatika. CD-ROM.
  [Systems Security and Reliability.]
  Praha: Laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT, 1999
  Výzkumný záměr: AV0Z1030915
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0124249
   
   
 4. 4.
  0403465 - UIVT-O 980093 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Novák, Mirko - Kufudaki, Olga - Moos, P. - Musílek, P. - Pelikán, Emil - Šebesta, Václav
  Umělé neuronové sítě. Teorie a aplikace.
  [Artificial Neural Networks. Theory and Applications.]
  Praha: C. H. Beck, 1998. 382 s. Učebnice informatiky. ISBN 80-7179-132-6
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0123770
   
   
 5. 5.
  0401498 - UIVT-O 900028 CS1 cze B - Monografie kniha jako celek
  Šebesta, Václav
  Vybrané úlohy teorie tolerancí.
  Praha: Academia, 1990. 134 s. Studie ČSAV, 16. ISBN 80-200-0056-9
  http://aleph.lib.cas.cz/F/?func=direct&doc_number=000128516&local_base=AV
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0121969
   
   
 6. 6.
  0400608 - UIVT-O 000827 CS1 cze B - Monografie kniha jako celek
  Novák, Mirko - Čajka, J. - Šebesta, Václav - Müller, K. - Lukšan, Ladislav - Hála, R. - Braun, J.
  Analýza lineárních soustav počítačem.
  Praha: SNTL, 1973. 162 s.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0121087
   
   
 7. 7.
  0400607 - UIVT-O 000826 CS1 cze B - Monografie kniha jako celek
  Novák, Mirko - Hrubý, J. - Žilka, Zdeněk - Jiřina, Marcel - Berka, Z. - Vejmělek, B. - Šlegr, B. - Šebesta, Václav
  Programy pro analýzu modelů a nelineárních soustav počítačem.
  Praha: SNTL, 1974. 132 s.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0121086
   
   
 8. 8.
  0313374 - ÚI 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šebesta, Václav - Šebestová, M. - Sedláček, M. - Shejbalová, M. - Millerová, J.
  Komentované vydání ONR 49002-1 Management rizik pro organizace a systémy. Část 1 Směrnice pro management rizik.
  [Annotated Edition of the Standard ONR 49002-1 Risk Management for Organizations and Systems.]
  Praha: Český normalizační institut, 2008. 54 s. ISBN 978-80-7283-256-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: management rizik * řízení rizik * posouzení rizik * řešení rizik * systémové řízení
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164216
   
   
 9. 9.
  0080728 - ÚI 2007 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šebesta, Václav - Šebestová, M. - Štverka, V. - Steiner, F. - Sedláček, M.
  Systémy managementu bezpečnosti informací. Komentované vydání. Část 3: Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací podle BS 7799-3:2005.
  Praha: Český normalizační institut, 2007. 90 s. ISBN 978-80-7283-239-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: analýza rizik * systémy řízení bezpečnosti informací * bezpečnost informací
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144818
   
   
 10. 10.
  0032024 - UIVT-O 336166 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šebesta, Václav - Štverka, V. - Steiner, F. - Šebestová, M.
  Praktické zkušenosti z implementace systému managementu bezpečnosti informací podle ČSN BS 7799-2:2004 a komentované vydání ISO/IEC 27001:2005.
  [Practical Experience from the Implementation of Information Security Management Systems According to the Standard ČSN BS 7799-2:2004 and Annotated issue of Standard ISO /IEC 27001:2005.]
  Praha: Český normalizační institut, 2006. 64 s. ISBN 80-7283-204-2
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: information security * ISMS * BS7799 * management systems * ISO 27000
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0132638