Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0355056 - FZÚ 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Pluháček, F.
  Analogické kvantové pohybové rovnice elektronových a fotonových vln v izotropních prostředích.
  [Analogous quantum motion equations of electron and photon waves in isotropic media.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, 11-12 (2010), s. 293-296. ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: quantum equations * electron and photon waves
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193906
   
 2. 2.
  0342294 - FZÚ 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Šafářová, K.
  Vlnočtová energetická interpretace elektronové vodivosti tenké vrstvy s využitím Fermiho charakteristických veličin.
  [Wave number and energetic interpretation of the electron conductance of a thin layer with exploitation of Fermi characteristic quantities.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 55, č. 2 (2010), s. 31-36. ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: electron conductance * thin layer * Fermi characteristic quantities
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185063
   
 3. 3.
  0337313 - FZÚ 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Šafářová, K.
  Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice.
  [Wave dynamics of electrons and photons under unified frameworkof the one-particle nonrelativistic Schrödinger equation.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 54, 11-12 (2009), 304-307. ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: dynamics of electrons and photons * one-particle nonrelativistic Schrödinger equation
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181337
   
 4. 4.
  0330244 - FZÚ 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Hrdý, J. - Pluháček, F.
  Interference difúzních elektronových vln v rovnovážných kovových nanovodičích.
  [Interference of diffuse electron waves in metallic nanometric conductors under the equilibrium regime.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 54, č. 3 (2009), s. 75-81. ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: diffuse electron waves * metallic nanometric conductors
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176075
   
 5. 5.
  0330108 - FZÚ 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Šafářová, K.
  Příčné elektronové vlnové módy v elektricky vodivé mezoskopické tenké vrstvě.
  [Transverse electron wave modes in an electrically conducting mesoscopic thin layer.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 54, č. 1 (2009), 14-18. ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: transverse electron wave * electrically conducting mesoscopic thin layer
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175970
   
 6. 6.
  0312473 - FZÚ 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Šafářová, K.
  Kvantové pojetí konfigurace elektronů v mezoskopických polovodičích.
  [Quantum concept of the configuration of electrons in mesoscopic semiconductors.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 53, č. 6 (2008), 172-178. ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: configuration of electrons * mesoscopic semiconductors
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163532
   
 7. 7.
  0312472 - FZÚ 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Pluháček, F.
  Dva základní teoretické modely elektronové magnetorezistence elektricky vodivé mezoskopické tenké vrstvy.
  [Two basic theoretical models of the electronic magnetoresistance of an electrically conductive mesoscopic thin layer.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 53, 7-8 (2008), 204-208. ISSN 0447-6441
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: elektronic magnetoresistance * mesoscopic layer
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163531
   
 8. 8.
  0312316 - FZÚ 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Hrdý, J. - Hrdý, J., jr.
  Principy některých nanofotonických zařízení s kovovými krystaly.
  [Principles of some nanophotonic devices with metallic crystals.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 53, č. 3 (2008), s. 73-79. ISSN 0447-6441
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: nanophotonic devices * metallic crystals
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163409
   
 9. 9.
  0312312 - FZÚ 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Šafářová, K.
  Podobnosti fotonových a elektronových vln v mezoskopických vodičích.
  [Similarities of photon and electron waves in mesoscopic conductors.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 53, č. 4 (2008), s. 103-109. ISSN 0447-6441
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: photon and electron waves
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163406
   
 10. 10.
  0308196 - FZÚ 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Jaroslav - Hrdý, J. - Hrdý, J., jr.
  Basic methods for measuring the reflectance color of iron oxides.
  [Základní metody měření reflexní barvy kysličníků železa.]
  Optik. Roč. 118, - (2007), s. 278-288. ISSN 0030-4026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: iron oxide * colorimetric classification system * colorimetr * hematite * color sample
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 0.385, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160750