Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0345903 - FGÚ 2011 RIV SI eng J - Článek v odborném periodiku
  Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Variances of length and surface area estimates by spatial grids: preliminary study.
  Image Analysis and Stereology. Roč. 29, č. 3 (2010), s. 45-52. ISSN 1580-3139
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: stereology * variance * 3D
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187075

             
   
   
 2. 2.
  0343146 - MÚ 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Saxl, Ivan
  Pravděpodobnost ve středověku.
  [Probability in the Middle Ages.]
  Informační bulletin České statistické společnosti. Roč. 20, č. 2 (2009), s. 1-9. ISSN 1210-8022
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: history of probability theory * problem of points * Ohri's problem * probability and talmud
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185688

             
   
   
 3. 3.
  0327887 - FGÚ 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Janáček, Jiří - Čebašek, V. - Kubínová, Lucie - Ribarič, S. - Eržen, I.
  3D Visualization and Measurement of Capillaries Supplying Metabolically Different Fiber Types in the Rat Extensor Digitorum Longus Muscle During Denervation and Reinnervation.
  [3D vizualizace a měření krevních vlásečnic zásobujících svalová vlákna různého metabolického typu v krysím svalu Extensor Digitorum Longus během denervace a reinervace.]
  Journal of Histochemistry and Cytochemistry. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 437-447. ISSN 0022-1554. E-ISSN 1551-5044
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk(CZ) MEB090606; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: capillaries * denervation * muscle fiber types
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.372, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174332

             
   
   
 4. 4.
  0327877 - FGÚ 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Tonar, Z. - Janáček, Jiří - Nedorost, L. - Grill, R. - Báča, V. - Záťura, F.
  Analysis of microcracks caused by drop shatter testing of porcine kidneys.
  [Analýza mikrotrhlin způsobených pádovým testem v ledvině vepře.]
  Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger. Roč. 191, č. 3 (2009), s. 294-308. ISSN 0940-9602. E-ISSN 1618-0402
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: kidney * rupture * stereology
  Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory
  Impakt faktor: 0.877, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174328

             
   
   
 5. 5.
  0327405 - FGÚ 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Janáček, Jiří
  On calculation of zeta function of integral matrix.
  [Výpočet zeta funkce celočíselné matice.]
  Mathematica Bohemica. Roč. 134, č. 1 (2009), s. 49-58. ISSN 0862-7959
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Epstein zeta function * integral lattice * Riemann theta function
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174233

             
   
   
 6. 6.
  0323668 - FGÚ 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Čapek, Martin - Brůža, Petr - Janáček, Jiří - Karen, Petr - Kubínová, Lucie - Vagnerová, R.
  Volume reconstruction of large tissue specimens from serial physical sections using confocal microscopy and correction of cutting deformations by elastic registration.
  [Objemová rekonstrukce velkých biologických tkáňových vzorků ze sériových fyzických řezů s použitím konfokální mikroskopie a korekce deformací elastickou deformací.]
  Microscopy Research and Technique. Roč. 72, č. 2 (2009), s. 110-119. ISSN 1059-910X. E-ISSN 1097-0029
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA500200510; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: 3D reconstruction * elastic registration * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Impakt faktor: 1.850, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171560

             
   
   
 7. 7.
  0321049 - FGÚ 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Tonar, Z. - Kochová, P. - Janáček, Jiří
  Orientation, anisotropy, clustering and volume fraction of smooth muscle cells within the wall of porcine abdominal aorta.
  [Analýza orientace, anizotropie, shlukování a objemového podílu buněk hladkého svalstva ve stěně abdominální aorty prasete.]
  Applied and Computational Mechanics. Roč. 2, č. 1 (2008), s. 145-156. ISSN 1802-680X
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Grant ostatní: GA MZd(CZ) NR8863
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: aorta * stereology * histology
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0169737

             
   
   
 8. 8.
  0315417 - FGÚ 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Janáček, Jiří
  Asymptotics of variance of the lattice point count.
  [Asymptotika variance počtu mřížových bodů.]
  Czechoslovak Mathematical Journal. Roč. 58, č. 3 (2008), s. 751-758. ISSN 0011-4642. E-ISSN 1572-9141
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: point lattice * variance
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.210, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165623

             
   
   
 9. 9.
  0313830 - FGÚ 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Čapek, Martin - Brůža, Petr - Janáček, Jiří - Karen, Petr - Kubínová, Lucie - Vagnerová, R. - Hána, K. - Smrčka, P.
  3D Reconstruction of large tissue specimens using confocal microscopy data and correction of deformations by elastic registration.
  [3D rekonstrukce velkých tkáňových preparátů využívající konfokální data a korekce deformací s použitím elastické registrace.]
  Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika. Roč. 38, č. 2 (2008), s. 92-96. ISSN 0301-5491.
  [YBERC ´08:Biomedical engineering conference of young biomedical engineers and researches /3./. Ostrava, 08.07.2008-10.07.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA AV ČR(CZ) IAA500200510; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: confocal microscopy * volume reconstruction
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164533

             
   
   
 10. 10.
  0094842 - FGÚ 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubínová, Lucie - Kutík, J.
  Surface density and volume density measurements of chloroplast thylakoids in maize ( Zea mays L.) under chilling conditions.
  [Měření povrchové a objemové hustoty tylakoidů chloroplastu v kukuřici (Zea mays L.) v chladových podmínkách.]
  Photosynthetica. Roč. 45, č. 4 (2007), s. 481-488. ISSN 0300-3604. E-ISSN 1573-9058
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA MŠk(CZ) LC06063
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA522/01/0846
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: stereology * surface area * thylakoid membranes
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Impakt faktor: 0.976, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154554

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.