Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0343152 - MÚ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Saxl, Ivan
  Matematika v době Paracelsově.
  [Mathematics in Paracelsus' time.]
  Historie matematiky. Praha: Matfyzpress, 2009 - (Bečvář, J.; Bečvářová, M.), s. 192-209. ISBN 978-80-7378-092-0.
  [Historie matematiky. Mezinárodní konference /30./. Jevíčko (CZ), 21.08.2009-25.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: life and mathematic work of five mathematicians of Paracelsus' time * N. Coquet, É. de la Roche, J. Widmann, A. Ries, A. Dürer
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185693
   
   
 2. 2.
  0343151 - MÚ 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Saxl, Ivan
  Paracelsus a jeho dílo.
  [Paracelsus and his work.]
  Historie matematiky. Praha: Matfyzpress, 2009 - (Bečvář, J.; Bečvářová, M.), s. 180-191. ISBN 978-80-7378-092-0.
  [Historie matematiky. Mezinárodní konference /30./. Jevíčko (CZ), 21.08.2009-25.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: Paracelsus * Paracelsus project * work of Paracelsus
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185692
   
   
 3. 3.
  0343149 - MÚ 2011 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ilucová, Lucia
  História pentagonýlnych teselácií.
  [History of pentagonal tessellations.]
  Historie matematiky. Praha: Matfyzpress, 2009 - (Bečvář, J.; Bečvářová, M.), s. 128-133. ISBN 978-80-7378-092-0.
  [Historie matematiky. Mezinárodní konference /30./. Jevíčko (CZ), 21.08.2009-25.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: pentagonal (monohedral) tessellation * type of pentagon * M. Rice
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185691
   
   
 4. 4.
  0343148 - MÚ 2011 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Saxl, Ivan - Hykšová, M.
  Origins of geometric probability and stereology.
  Stereology and Image Analysis. Bologna: Esculapio, 2009 - (Capasso, V.; Aletti, G.; Micheletti, A.), s. 173-178. ISBN 978-88-7488-310-3.
  [10tj European Congress of Stereology and Image Analysis. Milano (IT), 22.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Grant ostatní: GA AV ČR(CZ) IAA801240901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: geometric probability * stereology * counting measure * probe
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185690
   
   
 5. 5.
  0337733 - FGÚ 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kubínová, Lucie - Janáček, Jiří - Saxl, Ivan - Eržen, I. - Mao, X. W.
  Measurement of capillary length from 3D microscopic image data by methods of image analysis and stereology.
  [Měření délky kapilár na základě 3D mikroskopických obrazových dat metodami analýzy obrazu a stereologie.]
  MC 2009 : Microscopy Conference. Vol.2. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2009 - (Pabst, M.; Zellnig, G.), s. 407-408. ISBN 978-3-85125-062-6.
  [MC 2009 - Joint Meeting of Dreiländertagung and Multinational Congress on Microscopy /9./. Graz (AT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk ME09010; GA MŠk(CZ) MEB090910; GA ČR(CZ) GA304/09/0733
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: confocal microscopy * length estimation * rat brain and skeletal muscle capillaries
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181661
   
   
 6. 6.
  0337080 - FGÚ 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janáček, Jiří
  Řešení problémů analýzy obrazu pomocí minima totální variance.
  [Solving image analysis problems by minimization of total variation.]
  ROBUST 2008 - Sborník prací 15. letní školy JČMF Robust 2008. Praha: JČMF, 2009 - (Antoch, J.; Dohnal, G.), s. 145-149. ISBN 978-80-7015-004-7.
  [ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./. Pribylina (SK), 08.09.2008-12.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA ČR(CZ) GA102/08/0691
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: total variation * minimal graph cut
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181164
   
   
 7. 7.
  0337036 - FGÚ 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janáček, Jiří
  Images registration by discontinuous correspondence calculated iteratively using graph cuts.
  [Registrace obrazů pomocí nespojité korespondence vypočtené iterační metodou založenou na minimálním řezu v grafu.]
  MC 2009 : Microscopy Conference. Vol.2. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2009 - (Pabst, M.; Zellnig, G.), s. 417-418. ISBN 978-3-85125-062-6.
  [MC 2009 - Joint Meeting of Dreiländertagung and Multinational Congress on Microscopy /9./. Graz (AT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: discontinuous registration * graph cut
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181126
   
   
 8. 8.
  0335743 - FGÚ 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eržen, I. - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  3D visualisation and analysis of capillaries in human muscles using confocal microscopy.
  [3D vizualizace a analýza vlásečnic v lidských svalech s využitím konfokální mikroskopie.]
  MC 2009 : Microscopy Conference. Vol.2. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2009 - (Pabst, M.; Zellnig, G.), s. 191-192. ISBN 978-3-85125-062-6.
  [MC 2009 - Joint Meeting of Dreiländertagung and Multinational Congress on Microscopy /9./. Graz (AT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) MEB090910; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: capillaries * muscles * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180125
   
   
 9. 9.
  0335714 - FGÚ 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Michálek, Jan - Čapek, Martin - Kubínová, Lucie
  Two image preprocessing methods for Confocal Laser Scanning Microscopy.
  [Dvě metody předzpracování snímků pro konfokální laserovou mikroskopii.]
  MC 2009 : Microscopy Conference. Vol.2. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2009 - (Pabst, M.; Zellnig, G.), s. 411-412. ISBN 978-3-85125-062-6.
  [MC 2009 - Joint Meeting of Dreiländertagung and Multinational Congress on Microscopy /9./. Graz (AT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA ČR(CZ) GA304/09/0733; GA AV ČR(CZ) IAA100110502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: CLSM * brightness matching * brightness distribution
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180105
   
   
 10. 10.
  0330404 - FGÚ 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čapek, Martin - Tomori, Z. - Michálek, Jan - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie - Hozman, J.
  A System for Automated Acquisition of 3D Biomedical Images Using Confocal Microscopy.
  [Systém pro automatizované snímání 3D biomedicínských obrazů s použitím konfokální mikroskopie.]
  MC 2009 : Microscopy Conference. Vol.2. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2009 - (Pabst, M.; Zellnig, G.), s. 415-416. ISBN 978-3-85125-062-6.
  [MC 2009 - Joint Meeting of Dreiländertagung and Multinational Congress on Microscopy /9./. Graz (AT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA ČR(CZ) GA304/09/0733; GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA MŠk(CZ) MEB080831
  Grant ostatní: VEGA(SK) 2-0164-07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: confocal laser scanning microscope * illumination inhomogeneity * automated acquisition system
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176199